LN-ONU

Sikorsky Aircraft Corporation S-92A

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920091
ICAO Hex: 478528
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
Operator: Bristow Norway AS
Postboks 171
4097 SOLA
Tlf. 5164 6600/ Fax 5164 6699

source: caa

Aircraft event timeline

2020-09-08
Aircraft Deleted
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
2014-04-01
Adress
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
2013-03-26
Owner changed
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
2012-08-27
Owner changed
BriLog Leasing Ltd.
2012-08-01
Adress
BriLog Leasing Ltd.
2009-12-23
Owner changed
Bristow (UK) LLP
2009-01-08
Aircraft Added
BriLog Leasing Ltd.

Related Youtube videos (1)

LN-ONU data-toggle=

A short flight with Sikorsky S92A!

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-06-03 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     bekreftet oppsigelse
2021-06-03 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     retur av tillatelse
2021-05-20 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Oppsigelse
2020-10-27 Internal Document     CHC - flåtereduksjon for sjekkliste
2020-10-26 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-ONV
2020-10-23 CHC Helikopter Service AS     CHC - Fjerning av LN-LNV fra selskapets AOC - bekreftet dato
2020-10-23 CHC Helikopter Service AS     CHC - Fjerning av LN-LNV fra selskapets AOC
2020-10-09 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopterservice AS - Vedtak om godkjenning av forlenget leasingavtale for LN-ONV
2020-10-09 CHC Helikopter Service AS     Søknad om forlengelse av lease
2020-09-08 Advokatfirmaet Thommessen AS     sletting av luftfartøy
2020-09-07 Advokatfirmaet Thommessen AS     Begjæring om deregistrering - MSN 920091
2020-09-04 Advokatfirmaet Thommessen AS     Begjæring om deregistrering
2020-09-02 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Godkjennelse av S-92A AMP Revisjon 30 - LN-OQE og LN-ONU ut av flåten
2020-09-01 Internal Document     CHC HS AS - flåtereduksjon for jekkliste
2020-08-31 CHC Helikopter Service AS     CHC - Sletting av LN-ONU fra selskapets AOC
2020-08-31 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-ONU
2020-08-25 CHC Helikopter Service AS     Søknad om forlengelse av drylease.
2020-08-25 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-ONV
2020-08-06 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-ONV
2020-07-30 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-ONU
2020-07-29 CHC Helikopter Service AS     HASTER - søknad om godkjenning av forlenget innleieavtale.
2020-07-14 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-ONU
2020-07-14 CHC Helikopter Service AS     Haster: S/N 920091 - søknad om godkjenning av forlenget innleieavtale fra 14.07.2020
2020-07-09 CHC Helikopter Service AS     LN-ONU S/N 920091 - informasjon
2020-06-30 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-ONV.
2020-06-29 CHC Helikopter Service AS     LN-ONV S/N 920092 - søknad om godkjenning av forlenget innleieavtale
2020-06-29 CHC Helikopter Service AS     LN-ONU S/N 920091 - søknad om godkjenning av forlenget innleieavtale
2020-06-29 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-ONU
2020-06-25 CHC Helikopter Service AS     LN-ONU og informasjon om prosessen - søknad om forlenget innleie
2020-05-28 CHC Helikopter Service AS     Godkjennelse av variation - 10% utsettelse av 4 36 måneders inspeksjonspunkter
2020-05-26 CHC Helikopter Service AS     S/N 920091 - Til informasjon,
2020-05-06 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-ONV
2020-05-06 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-ONU
2020-05-06 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopterservice AS - Søknad om godkjenning - forlenget innleieavtale for S92A LN-ONV S/N 920092
2020-05-06 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopterservice AS - Søknad om godkjenning - forlenget innleieavtale for S92A LN-ONU S/N 920091
2019-10-09 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-ONU.
2019-10-09 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-ONV.
2019-10-08 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Søknad om godkjenning - forlenget innleieavtale for S92A LN-ONU S/N 920091
2019-10-08 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Søknad om godkjenning, forlenget innleieavtale for S92A LN-ONV S/N 920092
2019-01-31 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - utstedelse av Airworthiness Review Certificates etter recommendation - (ONU20190128a)
2019-01-25 CHC Helikopter Service AS     Søknad om utstedelse av Airworthiness Review Certificates
2018-11-23 CHC Helikopter Service AS     Søknad om godkjenning av forlenget innleieavtale for S92A LN-ONU S/N 920091
2018-11-23 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-ONU
2018-11-23 CHC Helikopter Service AS     Søknad om godkjenning av forlenget innleieavtale for S92A LN-ONV S/N 920092
2018-11-23 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-ONV
2018-11-18 CHC Helikopter Service AS     A) Forlengelse av innleieavtaler for LN-ONU, LN-ONV og LN-OQE.........B) Registerskifte for og innfasing av ny S-92, S/N 920295 (reservert registrering LN-OQS)
2018-09-19 CHC Helikopter Service AS     Signert forlenget innleieavtale for S92A LN-ONU S/N 920091
2018-09-19 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-ONU
2018-09-13 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Søknad om forlenget innleieavtaler for LN-ONU (920091) og LN-ONV (920092)
2018-08-28 CHC Helikopter Service AS     Info, S-92A S/N 920091, MGB mounting bolts - One time extension of OTL
2018-06-19 CHC Helikopter Service AS     S-92A - S/N 920091, Sponson float bottle 5Y Hydrostatic test and squib 5Y in Service Life - 90 days extension
2018-06-01 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-05-16 Wiersholm AS     LN-ONU og endelig ikke signerte headlease
2018-05-16 Wiersholm AS     LN-ONU og Signert headlease
2018-05-16 Wiersholm AS     LN-ONU og signert ASLA for LN-ONU
2018-05-16 Wiersholm AS     LN-ONU og LN-ONV: Signert ASLA LN-ONV
2018-05-16 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-ONU
2018-04-30 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Søknad om godkjenning, S92A AMP Rev. No. 21 datert 30.04.2018 (LN-ONU og LN-ONV)
2018-04-27 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Bekreftelse på utstyr - LN-ONU og LN-ONV
2018-04-27 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Oppdatert Operations Specifications S-92A revisjon 18 etter flåtereduksjon for LN-ONU, LN-ONV og LN-ONX
2018-04-27 Advokatfirmaet Thommessen AS     dispensasjon fra nasjonalitetsvilkår
2018-04-26 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service - LN-ONU, S/N 091 og LN-ONV, S/N 2381 Bekreftelse på ustyr
2018-04-26 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2018-04-26 Advokatfirmaet Thommessen AS     Declaration of ownership and company
2018-04-25 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - LN-ONU og LN-ONV: Søknad om godkjenning av innleieavtaler
2018-04-24 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Søknad om godkjenning, AOC - endring av antall luftfartøy, overføring av S-92A LN-ONU S/N 920091 til selskapets AOC
2018-04-24 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONV og forespørsel om registerutskrifter
2018-04-24 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONV og attesterte registerutskrifter
2018-04-20 Wiersholm AS     LN-ONU og Søknad om godkjenning av innleieavtaler
2018-03-21 Bristow Norway AS     Luftfartøy i ferd med å bli tilbakelevert til eier LN-ONU, LN-ONV og LN-ONX
2018-03-14 Bristow Norway AS     APP.C - søknad om forlengelse av innleie for LN-ONU, LN-ONV og LN-ONX
2018-03-14 Bristow Norway AS     Extension of Lease approval LN-ONU, LN-ONV & LN-ONX
2018-03-14 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale
2018-01-16 Bristow Norway AS   ARC Extension
2017-01-19 Bristow Norway AS   ARC Extension S92A
2016-01-15 Bristow Norway AS   Utstedelse av korrigert versjon av Airworthiness Review Certificate basert på recommendation
2015-12-28 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate 15a basert på Recommendation
2015-12-21 Bristow Helicopters Ltd   ARC recommendation
2015-05-12 Advokatfirmaet Thommessen AS   Sletting av pantedokument og IDERA
2015-05-08 Advokatfirmaet Thommessen AS   Effektueringsmelding for LN-ONX, LN-ONV, LN-ONB, LN-ONA og LN-ONU
2015-05-07 Advokatfirmaet Thommessen AS   Sletting av pantedokument og IDERA
2015-01-06 Bristow Norway AS   2nd. ARC Extension - S-92A - msn. 920091
2014-03-13 Bristow Norway AS   Søknader om forlengelse av dry lease, S-92A helikoptre LN-ONN og LN-ONT
2014-03-13 Bristow Norway AS   Søknader om forlengelse av dry lease - S-92A helikoptre LN-ONN og LN-ONT
2014-03-13 Bristow Norway AS   LN-ONN og Vedtak om godkjenning av forlengelse av dry lease
2014-02-28 Post- og teletilsynet   LN-ONU- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-01-07 Bristow Norway AS   1st. ARC Extension.
2013-04-02 Advokatfirmaet Thommessen AS   registrering av eierskifte og heftelse
2013-04-02 Advokatfirmaet Thommessen AS   registreringsbevis
2013-04-02 Advokatfirmaet Thommessen AS   Registrering av IDERA
2013-03-27 Advokatfirmaet Thommessen AS   pant og IDERA - effektueringsmelding
2013-03-27 Advokaatfirmaet Thommessen AS   pant og IDERA - effektueringsmelding
2013-03-26 Advokatfirmaet Thommessen AS   LN-ONU LN-ONV og Signerte innleieavtaler
2013-03-26 Advokatfirmaet Thommessen AS   søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2013-03-26 Advokatfirmaet Thommessen AS   Effektueringsmelding eierskifte
2013-03-26 Bristow Norway AS   LN-ONU LN-ONV og Angående originale registreringsbevis
2013-03-26 Advokatfirmaet Thommessen AS   LN-ONU LN-ONV og Angående originale registreringsbevis
2013-03-26 Advokatfirmaet Thommessen AS   Bekreftelse på IDERA
2013-03-25 Advokatfirmaet Thommessen AS   Signerte subleases and Sub-Subleases for 920091 LN-ONU 920092 LN-ONV and 920137 LN-ONX
2013-03-25 Advokatfirmaet Thommessen AS   Fullmakt og Aircraft Mortgage Deed - Power of Attorney - Apostille
2013-03-25 Wilmington Trust   Registrering av IDERA
2013-03-25 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår LN-ONU LN-ONV og LN-ONX
2013-03-25 Advokatfirmaet Thommessen AS   Signerte Subleases and Sub-Subleases for 920091 LN-ONU 920092 LN-ONV and 920137 LN-ONX
2013-03-25 Advokatfirmaet Thommessen AS   søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2013-03-21 Advokatfirmaet Thommessen AS   registrering av luftfartøy
2013-03-20 Advokatfirmaet Thommessen AS   Attesterte registerutskrifter for LN-ONA LN-ONB LN-ONU LN-ONV og LN-ONX
2013-03-20 Advokatfirmaet Thommessen AS     Attesterte registerutskrifter for LN-ONA LN-ONB LN-ONU LN-ONV og LN-ONX
2013-03-12 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår LN-ONX
2013-03-12 Advokatfirmaet Thommessen AS   SV: Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår (LN-ONU, LN-ONV, LN-ONX) [THOMMESSEN-LIVE.FID263433]
2013-03-07 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2013-03-07 Advokatfirmaet Thommessen AS   LN-ONU, LN-ONV, Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2013-03-04 Advokatfirmaet Thommessen AS   dispensasjon fra nasjonalitetskravet
2013-03-01 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjennelse av innleieavtale
2013-03-01 Advokatfirmaet Thommessen   LN-ONU LN-ONV og Attestert registerutskrift
2013-03-01 Advokatfirmaet Thommessen AS   søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet
2013-03-01 Advokatfirmaet Thommessen   LN-ONU LN-ONV og LN-ONX
2013-02-21 Advokatfirmaet Thommessen AS   LN-ONV og egisterutskrifter [THOMMESSEN-LIVE.FID263433]
2013-02-21 Advokatfirmaet Thommessen AS   LN-ONU, LN-ONV og egisterutskrifter [THOMMESSEN-LIVE.FID263433]
2013-01-24 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC)
2013-01-09 Bristow Norway AS   ARC Reviw - Sikorsky S92A, Serial No. 920091
2012-12-07 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - RIE rapport No.34 på MEL extension på fartøy S-92A, LN-ONU
2012-08-28 Advokatfirmaet Thommessen AS   Eierskifte
2012-08-27 Thommessen   Bekreftelse på adresse VS: BriLog Leasing Limited [THOMMESSEN-LIVE.FID250923]
2012-08-06 Advokatfirmaet Thommessen   Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkår
2012-08-03 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår (LN-ONN, LN-ONT, LN-ONU, og LN-ONV)
2012-08-03 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår (LN-ONN, LN-ONT, LN-ONU, og LN-ONV)
2012-08-03 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår (LN-ONN, LN-ONT, LN-ONU, og LN-ONV)
2012-08-03 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår (LN-ONN, LN-ONT, LN-ONU, og LN-ONV)
2012-08-03 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår (LN-ONN, LN-ONT, LN-ONU, og LN-ONV)
2012-01-05 Bristow Norway AS   ARC Extension
2011-08-22 Bristow Norway AS   søknad om forlenget innleie for S-92A
2011-08-16 Bristow Norway AS   søknad om forlenget innleie for S-92A
2011-08-12 Bristow Norway AS   utløp av innleie
2011-08-09 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Dispensasjoner fra kravet om medføring av M-ADS - LN-ONU
2011-06-24 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-06-23 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-01-12 Bristow Norway AS   S-92A S/N 920091 U 1st. ARC Extension
2011-01-12 Bristow Norway AS   S-92A S/N 920091 1st. ARC Extension CORRECTION
2010-09-15 Bristow Norway AS   Søknad om engangsutvidelse av 2500H vedlikeholdsinterval
2010-09-15 Bristow Norway AS   Godkjenning engangsutvidelse av 2500H vedlikeholdsinterval
2010-09-13 Bristow Norway AS   Søknad om engangsutvidelse av 2500H vedlikeholdsinterval
2010-08-16 Statens Havarikommisjon for Transport   Avslutning av forundersøkelse av lufttrafikkhendelse 15nm nord av pelux 12.08.2010
2009-12-22 Bristow Norway AS   Søknad om endring av varighet Dry Lease innleie
2009-12-16 Bristow Norway   Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved eierskifte S-92A, LN-ONTog LN-ONU
2009-12-16 Bristow Norway   dispensasjon fra nasjonalitetskrav
2009-12-16 Bristow Norway   Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved eierskifte S-92A, LN-ONT- LN-ONU
2009-12-16 Bristow Norway   Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved eierskifte S-92A - LN-ONU
2009-12-16 Bristow Norway   Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved eierskifte S-92A, LN-ONU
2009-12-09 BriLog Leasing Ltd.   Expiry of lease agreement
2009-12-08 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) 09-0447
2009-11-25 Bristow Norway AS   Serial No. 920091
2009-11-23 Bristow Norway AS   Endring i bakenforliggende leieavtaler ifm eierskifter på S-92A
2009-11-20 Bristow Norway AS   Confirmation of Continued Airworthiness Agreement
2009-11-18 Bristow Norway AS   Registrering av luftfartøy - Apostille - Bill of Sale
2009-11-17 Bristow Norway AS   registrering av eierskifte
2009-07-27 Bristow Norway AS   Prosedyremessig rapportering på MEL Rectification Interval Extension (RIE) Report Form
2009-05-20 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr
2009-04-16 Bristow Norway AS   søknad om forlengelse av utleieperiode med bemanning Wet Lease til Bristow Helicopters Ltd for operasjon i UK
2009-04-14 Leif Overskott   søknad om forlengelse av utleieperiode med bemanning Wet Lease til Bristow Helicopters Ltd for operasjon i UK
2009-04-06 Bristow Norway AS   Søknad om utleie av helikopter
2009-04-06 Bristow Norway AS   Signert Wet Lease-agreement og Amendment
2009-04-03 Bristow Norway AS   Søknad om utleie av helikopter
2009-03-31 Norsk Helikopter AS   Norsk Helikopter AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale
2009-03-27 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-03-11 NORD Helikopter AS   Norsk Helikopter - MEL Rectification interval extension ( RIE ) Report Form - LN-ONU
2009-03-03 Bristow Norway AS   søknad om utleie - Wet Lease
2009-02-13 Norsk Helikopter AS   søknad om Permit to Fly
2009-02-12 Norsk Helikopter AS   søknad om Permit to Fly
2009-02-01 Norsk Helikopter AS   lukking av EASA Form 13
2009-01-30 Norsk Helikopter AS   utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2009-01-30 Norsk Helikopter AS   AD listing S-92A, S/N 920091
2009-01-29 Norsk Helikopter AS   oppdaterte dokumenter
2009-01-29 Norsk Helikopter AS   oppdaterte dokumenter
2009-01-29 Norsk Helikopter AS   workpack, ATL og Worksheets
2009-01-29 Henning Hagen   Korrigert Mods Statusliste LN-ONU
2009-01-28 Norsk Helikopter AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-01-21 Norsk Helikopter AS   dokumenter ifm søknad om luftdyktighet
2009-01-13 Norsk Helikopter AS   Norsk Helikopter AS - feiltrykk ved Revidert AOC Ops Spec revisjon 26 for LN-ONU og -ONV
2009-01-12 Norsk Helikopter AS   registrert fartøy
2009-01-08 Norsk Helikopter AS   Norsk Helikopter AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale på LN-ONU
2009-01-08 Norsk Helikopter AS   Utstedelse av Permit to Fly og tilhørende approval of flight conditions for overflyging fra Gøteborg til Sola i forbindelse med import av luftfartøyet
2009-01-02 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-12-30 Tormod Veiby   kopi av forsikringsavtale
2008-12-30 Brilog Leasing Ltd.   selskapserklæring
2008-12-29 Norsk Helikopter AS   søknad om godkjennelse av Dry Lease innleieavtale av S-92A
2008-12-29 NORD Helikopter AS   Permit to fly
2008-12-23 Norsk Helikopter AS   søknad om Permit to Fly for fergeflyging av S-92A
2008-12-23 Tormod Veiby   Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret, samt diverse pdf.kopier vedrørende registreringen
2008-12-23 Norsk Helikopter   dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2008-12-19 State of Lousiana   Apostille - Bill of sale
2008-12-18 Tormod Veiby   slettelsesattest
2008-12-17 Crowe & Dunlevy   bill of sale
2008-12-09 Norsk Helikopter AS   søknad om registrering
2008-12-05 Norsk Helikopter AS   søknad om import og luftdyktighetsbevis på Sikorsky S-92A
2008-12-04 Norsk Helikopter AS   export certificate of airworthiness
2008-07-29 Norsk Helikopter AS   tildeling av ICAO koder
2008-07-08 Norsk Helikopter AS   ICAO koder for Sikorsky S-92A, S/N 920092
source: einnsyn.no