LN-OOQ

Eurocopter Deutschland GmbH MBB-BK 117 C-2

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Eurocopter Deutschland GmbH
Model: MBB-BK 117 C-2
MSN: 9202
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Kristiania Eiendomsforvaltning AS
Operator: Norsk Luftambulanse AS

source: caa

Aircraft event timeline

2015-01-02
Aircraft Deleted
Kristiania Eiendomsforvaltning AS
2012-06-01
Name
Kristiania Eiendomsforvaltning AS
2012-06-01
Name
Kristiania Eiendomsforvaltning AS
2010-03-03
Owner changed
Scanaviation Invest AS
2009-12-01
Adress
Norcopter Invest AS
2009-01-05
Aircraft Added
Norcopter Invest AS
2009-01-01
Adress
Norcopter Invest AS

Related Youtube videos (1)

LN-OOQ data-toggle=

LN-OOQ, ENGM - ENZV

More aircraft owned by Kristiania Eiendomsforvaltning AS

More aircraft operated by Norsk Luftambulanse AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-01-02 DNB Bank ASA   påtegning pantobligasjon og sletting av luftfartøy
2015-01-02 Kristiania Eiendomsforvaltning   sletting av luftfartøy
2015-01-02 DnB Bank ASA   N-OOQ- effektueringsmelding
2014-12-22 DnB Bank ASA   Sletting av pantobligasjon
2014-01-06 Scandinavian MediCopter   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - OOQ20140104a
2013-11-07 Aviation Engineering AS   Airworthiness Review - tilleggsopplysninger til recommendation report
2013-10-28 Aviation Engineering AS   Recommendation Report
2013-10-11 Kristiania Eiendomsforvaltning AS   Vedtak om godkjenning av utleieavtale til Scandinavian MediCopter AB med avtale om fordeling av tilsynsmyndigheten med Transportstyrelsen i Sverige
2013-10-11 Thomas Frimanson   MoU SCAA and NCAA 10.10.13-01.10.15
2013-09-26 NorCopter AS   NorCopter AS - Endring av AOC Ops Spec, utmelding av LN-OOQ fra 01.10.2013
2013-09-26 Kristiania Eiendomsforvaltning AS   Ny leieavtale til operatør i Sverige
2013-09-26 Thomas Frimanson   Vedr. Memorandum of Understanding på mellom operatør Scandinavian MediCopter AB og eier Kristiania Eiendomsforvaltning AS
2013-07-30 NorCopter AS   NorCopter AS- tilbakemelding angående rapport 0001-1771 og 0001-0796 - FMS 9.2-34
2013-07-30 NorCopter AS   NorCopter AS - Rapport 0001-1771 bekreftelse på lukking av avvik
2013-07-26 NorCopter AS   NorCopter AS - tilbakemelding angående rapport 0001-1771 og 0001-0796
2013-05-08 NorCopter AS   NorCopter AS - rapport 0001-1771 ACAM ramp survey - LN-OOQ
2013-04-26 Post- og teletilsynet   kop av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-04-25 NorCopter AS   NorCopter - revisjon av OM-B til LN-OOQ
2013-01-28 NorCopter AS   utstedelse av Permit To Fly
2013-01-23 NorCopter AS   Application for Permit To Fly
2012-12-31 NorCopter AS   ARC Extension
2012-12-06 NorCopter AS   utstedelse av Permit to Fly
2012-11-29 NorCopter   Revidert tidspunkt for Permit to Fly
2012-11-29 NorCopter AS   EASA Form 21 - permit to fly
2012-11-28 NorCopter AS   permit to fly
2012-06-04 NorCopter AS   fusjon - oversendelse av nytt registreringsbevis
2012-05-23 NorCopter AS   eierskifte av luftfartøy
2012-05-07 NorCopter AS   NorCopter AS - Søknad om godkjenning av EC 145 Maintenance Program Revisjon 2 for LN-OOQ
2012-01-16 NorCopter AS   ARC Extension
2011-12-22 NorCopter AS   NorCopter AS - ACAM - LN-OOQ
2011-12-22 NorCopter AS   NorCopter AS - Rapport etter ACAM In-Depth inspeksjon 2011AC-017
2011-11-22 NorCopter AS   NorCopter AS - varsel om Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring - LN-OOQ
2011-10-24 NorCopter AS   NorCopter AS - ACAM - LN-OOQ
2011-09-20 Norsk Luftambulanse   Reservert registreringsmerke
2011-08-16 NorCopter AS   Midlertidig dispensasjon fra ELT-krav per JAR-OPS 3.820(b)
2011-08-11 NorCopter AS   Søknad om midlertidig dispensasjon fra ELT-krav per JAR-OPS 3.820(b)
2011-06-24 NorCopter AS   Midlertidig dispensasjon fra ELT-krav per JAR-OPS 3.820(b)
2011-06-17 NorCopter AS   Søknad om midlertidig dispensasjon fra ELT-krav per JAR-OPS 3.820(b)
2011-03-15 NorCopter AS   søknad om midlertidig dispensasjon fra ELT-krav
2011-03-04 NorCopter AS   mulig søknad om midlertidig dispensasjon fra ELT-krav
2011-01-14 NorCopter AS   ATL CRS for ARC
2011-01-14 NorCopter AS   søknad om ARC
2011-01-14 NorCopter AS   ARC
2011-01-14 NorCopter AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2011-01-11 NorCopter AS   1.1.15 , Klargjøring av AR punkt 1.1.15
2011-01-10 NorCopter AS   ARC
2011-01-07 NorCopter AS   søknad om ARC
2011-01-06 Harald Vindenes   Bestilling av ARC fra NorCopter AS
2011-01-04 NorCopter AS   ARC
2011-01-03 NorCopter AS   ARC
2010-11-22 NorCopter AS   Pilot-kvalifisering for EC145 E12 drift
2010-11-17 NorCopter AS   Airworthiness Review on NorCopters EC 145
2010-11-17 NorCopter AS   Norcopter AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale på LN-OOQ
2010-11-17 NorCopter AS   Kopi av vedtak og vedlegg
2010-11-01 NorCopter AS   LN-OOQ - Fortolkning - kvalifisert som flerpilot-helikopter
2010-10-04 NorCopter AS   signert innleieavtale
2010-10-04 Norcopter AS   innleieavtale
2010-09-16 NorCopter AS   Søknad om godkjenning av Maintenance Program
2010-04-07 Norsk Helikopter AS   Godkjent innleie
2010-03-22 Norsk Luftambulanse   Årsgebyr 2010
2010-03-22 Norsk Luftambulanse   Vedrørende årsgebyr 2010
2010-03-12 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-03-05 Norsk Helikopter AS   registrert eierskifte
2010-03-05 DnB NOR Finans AS   sletting av pantobliasjon og registrering av ny pantobligasjon
2010-03-01 Norsk Helikopter AS   Norsk Helikopter AS - Søknad om å starte egentrening med LN-OOQ
2010-02-26 DnB NOR Finans AS   sletting av pant
2010-02-26 DnB NOR Finans AS   panteobligasjon
2010-02-23 Norsk Helikopter AS   Flyskjøte
2010-02-22 Øyvind Friis-Ottessen   Nytt registreringsbevis for helikopter
2010-02-21 Norsk Helikopter AS   Leieavtale og forsikringsdokument
2010-02-11 Norsk Helikopter AS   Eierskifte - Flyskjøte
2009-12-17 Norsk Luftambulanse AS   Oversendelse av Airworthiness Review Certificate
2009-12-15 Norsk Luftambulanse AS   søknad om forlengelse av innleie - signert søknad
2009-12-09 Norsk Luftambulanse AS   søknad om forlengelse av leieavtale
2009-06-23 DnB NOR Finans AS   registrert pantobligasjon
2009-06-18 DnB NOR Finans AS   Panteobligasjon
2009-04-30 Gunnar Strand   Mangler kopi av innleieavtale og forsikringsbevis
2009-04-28 Gunnar Strand   Søknad om flåteutvidelse og innleie
2009-02-13 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-02-02 Edvin.Oen@snla.no   angående reservasjon av registreringsmerke
2009-01-06 Norsk Luftambulanse AS   Utstedelse av oppdatert EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2009-01-05 NorCopter Invest AS   registrert luftfartøy
2008-12-29 NorCopter Invest AS   bill of sale
2008-12-29 NorCopter Invest AS   vedr. registrering av luftfartøy - retur av mottatt Bill of Sale
2008-12-17 Norsk Luftambulanse AS   Vedlikeholsrapport
2008-12-08 Norsk Luftambulanse AS   Godkjent innleie og flåteutvidelse
2008-12-08 Norsk Luftambulanse AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2008-12-08 Norsk Luftambulanse   Midlertidig vedlikeholdsrapport
2008-12-08 Norsk Luftambulanse AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-12-05 NLA v/Kiedrowski Inge   Statement vedr. deaktivering av GPS I/II
2008-12-03 NLA v/Kiedrowski Inge   Documentation for delivery of EC-145 sn 9202
2008-11-24 Norsk Luftambulanse AS   Vedrørende leie av luftfartøy
2008-11-24 Edvin Øen   tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2008-11-17 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-11-17 Kjell A Østnes AS   registrering av luftfartøy
2008-11-17 Utenriksdepartementet   nmodning om foreløpig registrering av luftfartøy ved det norske konsulatet i München
2008-11-14 Norsk Luftambulanse AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-11-13 Norsk Luftambulanse AS   Vedrørende leie av luftfartøy
2008-11-12 Eurocopter Deutschland GmbH   Bill of Sale
2008-11-06 Norsk Luftambulanse AS   ICAO-id 24 bit aircraft address
2008-10-30 Norsk Luftambulanse AS   LN-OON LN-OOP og bestilling av registreringsmerker
2008-10-30 Edvin.Oen@snla.no   LN-OON LN-OOP og bekreftelse på reservering av registreringsmerker
2008-09-15 Post- og teletilsynet   LN-OOQ - tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
source: einnsyn.no