LN-OOL

Eurocopter Deutschland GmbH
EC 135 P2+

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Eurocopter Deutschland GmbH
Model: EC 135 P2+
MSN: 0736
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Operator: Norsk Luftambulanse AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-01-11
Aircraft Deleted
Ministry of Defence Electronics, Logistics and Pro
2015-07-01
Aircraft Added
NLA Holding AS
2011-09-15
Aircraft Deleted
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
2009-02-25
Aircraft Added
Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Related Youtube videos

LN-OOL data-toggle=

EC-135 LN-OOL take off from Hobro in Danmark

More aircraft owned by Stiftelsen Norsk Luftambulanse

More aircraft operated by Norsk Luftambulanse AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-12-15 Ingar Fuglevåg   LN-OOC, LN-OOD, LN-OOE, LN-OOF, LN-OOG, LN-OOH, LN-OOJ, LN-OOK, LN-OOL, bestilling av attesterte registerutskrifter
2017-12-15 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   LN-OOC, LN-OOD, LN-OOE, LN-OOF, LN-OOG, LN-OOH, LN-OOJ, LN-OOK, LN-OOL, attesterte registerutskrifter
2016-06-08 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Forlengelse av ARC
2015-12-16 Nasjonalt register over luftfartshindre   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-12-03 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OOL- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-08-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-07-02 Norsk Luftambulanse AS   Søknad Utsendelse av ARC til luftfartøy
2015-07-02 Norsk Luftambulanse AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OOL20150702a
2015-07-02 Norsk Luftambulanse AS   LN OOL - vedtak om godkjenning av innleieavtale
2015-07-01 Norsk Luftambulanse   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis for brukt helikopter importert fra EASA medlem Danmark
2015-07-01 NLA Holding AS   registrering av luftfartøy
2015-06-30 Connie Lou   De-registration of helicopter EC135 P2+, serial number 0736
2015-06-29 Norsk Luftambulanse   OY-HOL aka ARC har utløpt - Kan ikke valideres
2015-06-23 NLA Holding AS   Egenerklæring som eier av luftfartøy
2015-06-23 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   overføring av luftfartøy til norsk register fra dansk register
2015-06-19 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OOL- kopi av midlertidig tillatelse
2015-06-19 NLA Holding AS   Egenerklæring som eier av luftfartøy
2015-06-02 Norsk Luftambulanse AS   LN OOL - Søknad om fornyet innleieavtale
2015-05-13 Norsk Luftambulanse   Søknad om luftdyktighetsbevis
2015-05-13 Norsk Luftambulanse AS   Søknad om registrering av helikopter
2015-05-07 Norsk Luftambulanse   Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og eventuell Mode S transponder
2015-05-06 Norsk Luftambulanse   Anmodning om ICAO-id 24 bit aircraft address
2015-01-13 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   OY-HOL - søknad om forlengelse av innleieavtale
2015-01-13 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   OY-HOL - vedtak om godkjenning av forlenget leieperiode
2014-06-24 Norsk Luftambulanse   OY-HOL - vedtak om godkjenning av flåteutvidelse og leieavtale
2014-06-23 Trafikstyrelsen   OY-HOL - Icao 83bis
2014-06-17 Per Nielsen   SV: Transfer of OY-HOLto AOC N-039
2014-06-09 Norsk Luftambulanse   Søknad om overføring av OY-HOL til NLA AOC - Leieavtale
2011-09-26 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   retur av fartøydokument
2011-09-15 NLR   Effektueringsmelding vedr sletting av luftfartøy
2011-09-15 Stiftelsen Norsk Luftambulanse   brev med slettelsesattest
2011-09-13 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   mail vedrørende tidsplan for effektuering
2011-08-08 Stiftelsen Norsk Luftambulanse   slettelse fra Norges Luftfartøyregister
2011-07-20 Norsk Luftambulanse AS   om registrering av eierskifte, slettelse og forholdet til innleien
2011-07-07 Norsk Luftambulanse AS   Airworthiness Review
2011-07-01 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Airworthiness Review
2011-06-13 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - Svar på rapport 2011AC-006 - ACAM inspeksjon LN-OOL
2011-05-30 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   aksept av tiltaksplan - ACAM rapport 2011AC-006
2011-05-27 Norsk Luftsportsforbund / Norsk Aero Klubb   revidert tiltaksplan ACAM rapport 2011AC-006
2011-05-23 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Svar på rapport 2011AC-006 ACAM inspeskjon
2011-05-09 Norsk Luftambulanse AS   ACAM rapport 2011AC-006
2011-04-27 Øen Edvin   Norsk Luftambulanse AS - dokumentasjon ACAM LN-OOL
2011-04-27 Øen Edvin   Norsk Luftambulanse AS - dokumentasjon ACAM - LN-OOL
2011-04-15 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - varsel om Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring LN-OOH
2011-03-02 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Forlenget ARC
2010-07-16 Norsk Luftambulanse   NVIS
2010-03-03 Norsk Luftambulanse AS   Airworthiness Review Report
2010-03-03 Norsk Luftambulanse AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2010-02-23 Norsk Luftambulanse AS   Opphør av utleieforhold
2010-02-12 Norsk Luftambulanse AS   ber om at avslutning av leieperiode forskyves til mandag 15.02.2010
2010-02-12 Transportstyrelsen   Dry Lease
2010-02-10 Norsk Luftambulanse AS   utleie av luftfartøy avsluttes
2010-01-29 Norsk Luftambulanse AS   Godkjent utleie
2009-03-24 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-03-04 Norsk Luftambulanse AS   avtale om leie av luftfartøy mellom Stiftelsen Norsk Luftambulanse AS og Norsk Luftambulanse AS
2009-02-27 Stiftelsen Norsk Luftambulanse   Endelig registrering
2009-02-27 Norsk Luftambulanse AS   Vedlikeholdsrapport
2009-02-25 Kgl. Norwegisches Konsulat   provisional certificate of Nationality and Registration for Aircraft
2009-02-25 Norsk Luftambulanse AS   søknad EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2009-02-19 Norsk Luftambulanse AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) etter utført Airworthiness Review
2009-02-13 Eurocopter Deutschland GmbH   Bill of Sale - Apostille
2009-02-06 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-01-21 Kiedrowski Inge   foreløpig VR
2009-01-20 Norsk Luftambulanse AS   avtale om leie av luftfartøy mellom Stiftelsen Norsk Luftambulanse AS og Norsk Luftambulanse AS
2008-10-28 Rasmussen, Lissi Mariette Dybdal   Bekreftsle fra UD - Flyregistrering i München ultimo november -08
2008-10-13 Stiftelsen Norsk Luftambulanse   søknad om midlertidig registrering av helikopter
2008-10-13 Stiftelsen Norsk Luftambulanse   søknad om registrering av helikopter
2008-09-25 Utenriksdepartementet   anmodning om foreløpig registrering av luftfartøy ved Den norske ambassaden i Tyskland
2008-09-22 Norsk Luftambulanse   søknad om midlertidig registrering
2008-09-22 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-09-01 Norsk Luftambulanse AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-05-15 Edvin Øen   tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft
2008-05-06 Norsk Luftambulanse AS   etterlyser svar på henvendelse om ICAO-id 24 bit aircraft address
2008-04-02 Norsk Luftambulanse AS   anmodning om ICAO-id 24 bit aircraft address
source: caa.no