LN-LTK

Hawker Beechcraft Corporation B200

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: B200
MSN: BB-2004 0
Max TO weight: 5670 kg
ICAO Hex: 4785C6
source: caa

Owner/Operator Details


Name: SG Finans AS
Adress: Postboks 105
1325 LYSAKER
Operator: Lufttransport AS
Postboks 6242
9292 TROMSØ
Tlf. 7760 8300/ Fax 7760 8383

source: caa

Aircraft event timeline

2019-08-20
Aircraft Deleted
Lufttransport FW AS
2009-04-06
Owner changed
SG Finans AS
2009-03-30
Aircraft Added
Raudsandmoen Geir

Callsigns and observed flights: (max 250 flights displayed)

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-12-17 Lufttransport Fixed Wing AS     bekreftet oppsigelse
2019-12-13 Lufttransport Fixed Wing AS     oppsigelse
2019-08-21 Lufttransport Fixed Wing AS     Lufttransport FW AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-LTK
2019-08-20 Lufttransport Fixed Wing AS     Sletting av luftfartøy
2019-08-15 Lufttransport Fixed Wing AS     Lufttransport FW AS - endring av opr.spec i forbindelse med salg av LN-LTK
2019-08-13 Lufttransport Fixed Wing AS     Registrering av eierskifte
2019-08-12 SG Finans AS     LN-LTK -Effektueringsmelding eierskifte
2019-08-12 Lufttransport Rotor Wing AS     Begjæring om avregistrering og sletting av luftfartøy
2019-08-12 Lufttransport Rotor Wing AS     Begjæring om avregistrering og sletting Hawker Beechcraft B200 S/N BB2004
2019-07-31 SG Finans AS     Registrering av luftfartøy - Flyskjøte
2019-07-02 Lufttransport Fixed Wing AS     Lufttransport FW AS - Vedtak om forlenget godkjenning av innleieavtale LN-LTB
2019-07-02 Lufttransport Fixed Wing AS     Lufttransport FW AS - Vedtak om forlenget godkjenning av innleieavtale LN-LTK
2019-07-02 Lufttransport Fixed Wing AS     Lufttransport FW AS - Vedtak om forlenget godkjenning av innleieavtale LN-LTC
2019-07-02 Lufttransport AS     Lufttransport FW AS - Søknad om forlenging av leaseavtale for LN-LTC, LN-LTK og LN-LTB
2019-06-26 Lufttransport AS     Søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2019-06-26 Lufttransport AS     Lufttransport FW AS - Søknad om forlenging av leaseavtale for LN-LTC, LN-LTK og LN-LTB
2019-03-27 Lufttransport AS     ARC - 1st extension
2018-10-04 Lufttransport AS     Lufttransport AS - MEL RIE LN-LTK
2018-03-23 Lufttransport AS     Issue of ARC
2018-01-19 Lufttransport AS   Lufttransport FW - MEL RIE report form for LN-LTK
2017-12-05 Lufttransport Fixed Wing AS   Utstedelse av nytt EASA Form 45 støybevis
2017-11-13 Lufttransport Fixed Wing AS   Søknad om oppdaterte Noise Certificates
2017-03-20 Lufttransport Fixed Wing AS   2nd extension of ARC
2016-03-30 Lufttransport Fixed Wing AS   1st extension of ARC
2016-02-15 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-03-02 Lufttransport AS   Issue of ARC
2014-03-31 Lufttransport AS   Extension of ARC
2012-04-13 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2012-04-10 Aviation Engineering AS   Søknad om ARC
2011-04-11 Lufttransport AS   Extension av ARC utført av Lufttransport AS
2010-05-27 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr
2010-05-19 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-05-19 Post- og teletilsynet   Korrigert tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-05-03 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-04-22 Aviation Engineering AS   Søknad om ARC for Beech B200 tillhørende Lufttransport AS
2010-04-19 Lufttransport AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlign luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og AFM forside for fabrikknytt fly etter installasjon av ambulanseinnredning
2010-04-06 Lufttransport AS   Permit to fly er snart klar/Spørsmål om godkjennelse av TO/Overdue vedlikeholdsoppgaver
2010-04-06 Lufttransport AS   Utstedelse Permit to Fly for overflyging fra Dübendorf, Sveits til Tromsø av nytt fly etter installasjon av ambulanseinnredning
2010-04-06 Lufttransport AS   Supplerende opplysninger ifm Permit to Fly Deres ref. 201001387-5/306/TFH
2010-03-30 Lufttransport AS   Søknad om Luftdyktighetsbevis
2010-03-24 Lufttransport AS   Vedrørende Søknad om Permit to Fly - Underbygging og definisjon av konfigurasjon i Form 18b er ikke akseptert
2010-03-22 Lufttransport AS   Foreløpig svar vedrørende søknad om Permit to Fly
2010-03-17 Lufttransport AS   Søknad om Permit to Fly
2010-03-12 Aviation Engineering AS   planlegger utføring av Airworthiness Review
2010-02-26 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-10-29 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-08-13 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-15 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-10 Lufttransport AS   Godkjenning av avtale om innleie
2009-06-08 Lufttransport AS   Vedrørende søknad om ARC
2009-05-27 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-20 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-20 Lufttransport AS   Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-20 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Oppdatert Operations Specifications - LN-LTF og LN-LTG
2009-05-18 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-14 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Forsikringsbevis for LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI og LN-LTJ
2009-04-15 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Oppdatert Operations Specifications - LN-LTD og LN-LTL
2009-04-15 Lufttransport AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-04-14 Luftfartransport AS   Ettersending av oppdatert Operations Specifications rev. 34
2009-04-07 Lufttransport AS   Godkjenning av leieavtale
2009-04-07 Lufttransport AS   Godkjenning av avtale om innleie
2009-04-06 SG Finans AS   Eiendomsoverdragelse
2009-04-06 Lufttransport AS   søknad om godkjenning av leieavtale
2009-04-02 SG Finans AS   LN-LTK - Flyskjøte
2009-03-31 Lufttransport AS   Registrert luftfartøy
2009-03-31 jon.arne.jorgensen@lufttransport.no   LN-LTK Registreringsbevis
2009-03-31 Lufttransport AS   Utstedelse av Permit to Fly og Approval of Flight Conditions for Permit to fly for fergeflyging av nytt fly- Wichita, Kansas, USA til Dübendorf, Sveits
2009-03-30 Lufttransport AS   Søknad om permit to fly
2009-03-26 FAA   Slettelsesattest
2009-03-26 Lufttransport AS   Export Certificate of Airworthiness
2009-03-25 Lufttransport AS   Bill of Sale - Apostille
2009-03-19 Lufttransport AS   Forsikringsbevis
2009-03-19 Lufttransport AS   LN-LTK og Forsikringsbevis s/n 2004 og 2005
2009-03-17 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-03-12 Lufttransport AS   registrering av luftfartøy
2009-03-02 Lufttransport AS   Lufttransport AS - søknad om godkjenning av leieavtaler - LN-LTL, LN-LTD, LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI og firmaattest
2009-02-25 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Ending til kjøp- og leieavtale B-200 s/n 2004 - LN-LTD feil - riktig registrering er LN-LTK
2009-01-07 Lufttransport AS   Godkjenning av flåteutvidelse
2008-12-18 Lufttransport AS   Sjekkliste i retur fra TV
2008-12-03 Lufttransport AS   tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2008-12-01 Lufttransport AS   søknad om ICAO-id 24 bits kode
2008-11-20 Lufttransport AS   søknad om registrering av nye Hawker Beechcraft B200
2008-11-20 Lufttransport AS   Lufttransport AS - søknad om flåteutvidelse - LN-LTB, LN-LTC, LN-LTK, LN-LTL, LN-LTD, LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI, LN-LTJ
2008-09-30 Hawker Beechcraft Corporation   King Air Model B200 - Notification of Export and Transmittal of Data
source: einnsyn.no

More information: