LN-LTL

Hawker Beechcraft Corporation B200

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: B200
MSN: BB-2005
ICAO Hex: 4785C7
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

source: caa

Aircraft event timeline

2020-09-02
Aircraft Deleted
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2009-03-30
Aircraft Added
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-09-22 Internal Document     LTFW AS - Sjekkliste - flåtereduksjon for LN-LTL
2020-09-15 Lufttransport Fixed Wing AS     bekreftet oppsigelse
2020-09-08 Lufttransport Fixed Wing AS     Lufttransport FW AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-LTL
2020-09-08 Lufttransport FW AS     oppsigelse - luftfartøy solgt
2020-09-03 Andrew Rognmo-Hodge     removal from OP SPEC
2020-09-02 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     sletting av luftfartøy
2020-09-01 Lufttransport Fixed Wing AS     Lufttransport Fixed Wing AS - Salg av godkjenning av CAME Rev 10
2020-08-28 SEB Oslo Branch     Slettebegjæring
2020-08-28 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     Avregistrering av luftfartøy
2020-06-24 Lufttransport AS     Vedtak om utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for brukt luftfartøy som eksporteres ut av EASA området til Malaysia
2020-06-24 Hans Richard Nilssen     Export - Motor og Propeller
2020-06-19 Lufttransport AS     Eksportgranskning - Oppdatert Dokumentasjon
2020-06-17 Lufttransport AS     Eksportgranskning - Lukking av funn
2020-06-10 Lufttransport AS     ARC 1st extension
2019-12-18 Lufttransport Fixed Wing AS     Lufttransport FW AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleie med LN-LTL
2019-12-13 Lufttransport AS     Søknad om godkjenning av leieavtale - LTFW B200
2019-11-06 Stig Veiåker     Eksportgranskning funn.
2019-10-30 Lufttransport AS     Export C of A
2019-07-02 Lufttransport Fixed Wing AS     Lufttransport FW AS - Vedtak om forlenget godkjenning av innleieavtale for LN-LTL
2019-03-11 Lufttransport Fixed Wing AS     Utstedelse av EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate
2019-03-05 Aviation Engineering AS     Søknad om ARC for B200 tilhørende Lufttransport Fixed Wing AS (LT FW)
2018-04-10 Lufttransport AS     2nd extension of ARC
2018-03-12 Lufttransport Fixed Wing AS     Lufttransport FW AS - bekreftelse på mottatt varsel fra selskapet om Motorbortfall, LN-LTL 9 mars 18
2018-03-10 Lufttransport Fixed Wing AS     Lufttransport FW AS - Varsel fra selskapet om Motorbortfall, LN-LTL 9 mars 18
2017-12-05 Lufttransport Fixed Wing AS   Utstedelse av nytt EASA Form 45 støybevis
2017-11-13 Lufttransport Fixed Wing AS   Søknad om oppdaterte Noise Certificates
2017-03-30 Lufttransport AS   1st extension of ARC
2016-12-21 Lufttransport AS   Vedtak om godkjenning av innleieavtale
2016-03-21 Lufttransport Fixed Wing AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate LTL20160321a
2016-02-25 Aviation Engineering AS   Søknad om ARC for B200, tilhørende Lufttransport Fixed Wing AS (LT FW)
2016-02-15 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-04-07 Lufttransport AS   2nd extension of ARC
2014-04-04 Lufttransport AS   Extension of ARC
2013-04-10 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate LTL20130410a
2013-04-09 Aviation Engineering AS   søknad om ARC
2012-04-02 Lufttransport AS   Extension of ARC
2011-04-06 Lufttransport AS   Extension av ARC
2010-08-20 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-07-07 Lufttransport AS   oversendelse av signert registreringsbevis
2010-07-06 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-07-06 Post- og teletilsynet     Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-06-21 Lufttransport AS   Utstedelse av AFM autorisasjonsside utgave 1 datert 18.06.2010
2010-04-27 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-04-09 Aviation Engineering AS   Søknad om ARC for Beech B200, LN-LTL tillhørende Lufttransport AS
2010-02-26 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-10-29 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-10-06 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-08-13 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-15 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-10 Lufttransport AS   Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-27 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-20 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-20 Lufttransport AS   Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-20 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Oppdatert Operations Specifications - LN-LTF og LN-LTG
2009-05-18 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-14 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Forsikringsbevis for LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI og LN-LTJ
2009-05-05 Lufttransport AS   LN-LTL Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - EASA Form 15a.
2009-04-27 Lufttransport AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2009-04-21 Lufttransport AS   søknad om ARC og vedlikeholdsrapport
2009-04-21 Lufttransport AS   søknad ARC
2009-04-15 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Oppdatert Operations Specifications - LN-LTD og LN-LTL
2009-04-07 Lufttransport AS   Godkjenning av leieavtale
2009-04-07 Lufttransport AS   Godkjenning av avtale om innleie
2009-04-06 Lufttransport AS   Utstedelse av Permit to Fly for overflyging fra Wichita, Kansas til Gardermoen i forbindelse med import av nytt fly
2009-04-03 Lufttransport AS   Søknad om Permit to fly
2009-03-31 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)   Registrert luftfartøy
2009-03-30 Federal Aviation Administration   Slettelsesattest
2009-03-29 U.S. Aircraft Titles, Inc.   apostille og bill of sale
2009-03-27 Lufttransport AS   Export Certificate of Airworthiness
2009-03-19 Lufttransport AS   Forsikringsbevis
2009-03-19 Lufttransport AS   LN-LTK og Forsikringsbevis s/n 2004 og 2005
2009-03-16 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-03-05 SEB Finans   erklæring om selskapsstatus - Skandinaviska Enskilda Bank AB
2009-03-02 Lufttransport AS   Lufttransport AS - søknad om godkjenning av leieavtaler - LN-LTL, LN-LTD, LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI og firmaattest
2009-02-23 SEB Finans   registrering av luftfartøy
2009-01-07 Lufttransport AS   Godkjenning av flåteutvidelse
2008-12-18 Lufttransport AS   Sjekkliste i retur fra TV
2008-12-03 Lufttransport AS   tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2008-12-01 Lufttransport AS   søknad om ICAO-id 24 bits kode
2008-11-20 Lufttransport AS   søknad om registrering av nye Hawker Beechcraft B200
2008-11-20 Lufttransport AS   Lufttransport AS - søknad om flåteutvidelse - LN-LTB, LN-LTC, LN-LTK, LN-LTL, LN-LTD, LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI, LN-LTJ
2008-09-30 Hawker Beechcraft Corporation   King Air Model B200 - Notification of Export and Transmittal of Data
source: einnsyn.no