LN-LTD

Hawker Beechcraft Corporation B200

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: B200
MSN: BB-2006
ICAO Hex: 4785D1
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Operator: Lufttransport AS

source: caa

Aircraft event timeline

2020-08-06
Aircraft Deleted
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2009-04-01
Aircraft Added
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-09-15 Lufttransport Fixed Wing AS     bekreftet oppsigelse
2020-09-08 Lufttransport FW AS     oppsigelse - luftfartøy solgt
2020-09-07 Internal Document     Flåtereduksjon - sjekkliste - LTFW AS
2020-08-14 Knut Axel Ugland Holding AS     Ønsker kopi av slettelsesattest.
2020-08-14 Knut Axel Ugland Holding AS     kopi av slettelsesattest.
2020-08-10 Lufttransport Fixed Wing AS     removal from OP SPEC
2020-08-10 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     sletting av luftfartøy
2020-08-10 Lufttransport AS     Lufttransport Fixed Wing AS - Salg av godkjenning av LTFW CAME Rev 9
2020-08-10 Lufttransport Fixed Wing AS     Lufttransport FW AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-LTD
2020-08-03 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     Begjæring om avregistrering og sletting av fartøy fra register
2020-07-01 Lufttransport AS     ARC 1st extension
2019-12-18 Lufttransport Fixed Wing AS     Lufttransport FW AS - vedtak om forlenget godkjenning av innleieavtale for LN-LTD
2019-12-12 Lufttransport AS     Søknad om godkjenning av leieavtale - LTFW B200
2019-07-02 Lufttransport Fixed Wing AS     Lufttransport FW AS - Vedtak om forlenget godkjenning av innleieavtale for LN-LTD
2018-03-23 Lufttransport AS     2nd extension of ARC
2017-12-05 Lufttransport Fixed Wing AS   Utstedelse av nytt EASA Form 45 støybevis
2017-11-13 Lufttransport Fixed Wing AS   Søknad om oppdaterte Noise Certificates
2017-03-20 LT Tech AS   1st extension of ARC
2016-12-21 Lufttransport AS   Vedtak om godkjenning av innleieavtale
2016-03-02 Lufttransport Fixed Wing AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate LTD20160302a
2016-02-25 Aviation Engineering AS   Søknad om ARC for B200, tilhørende Lufttransport Fixed Wing AS (LT FW)
2016-02-15 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-04-08 Lufttransport AS   Deviation Letter fra Pratt&Whitney gjeldende motor PJ1212
2015-04-08 Lufttransport AS   Svar på anmodning om ferry flight tilbake til hovedbase Tromsø
2015-03-23 Lufttransport AS   2nd extension of ARC
2014-06-23 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering LTR31/Tromsø lufthavn Langnes 13.05.2014 - AR69718679 og AR69642262 (vår ref. 14/376)
2014-04-03 Lufttransport AS   Extension of ARC
2013-04-04 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate LTD20130404a
2012-04-03 Lufttransport AS   Extension av ARC
2011-02-14 Lufttransport AS   Extension av ARC
2010-05-21 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-04-16 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-04-12 Aviation Engineering AS   Søknad om ARC for Lufttransports Hawker Beechcraft B200 S/N BB2006
2010-03-29 Lufttransport AS   Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og AFM forside for fabrikknytt fly etter installasjon av ambulanseinnredning
2010-03-25 Lufttransport AS   Luftdyktighetsbevis
2010-03-23 Lufttransport AS   Bekreftelse på mottat søknad om Luftdyktighetsbevis
2010-03-22 Lufttransport AS   Søknad om Luftdyktighetsbevis
2010-03-18 Lufttransport AS   Utstedelse av "Permit to Fly"
2010-03-17 Lufttransport AS   Søknad om Permit to Fly
2010-03-12 Aviation Engineering AS   planlegger utførelse av Airworthiness Review
2010-02-26 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-10-29 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-08-13 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-15 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-10 Lufttransport AS   Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-27 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-20 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-20 Lufttransport AS   Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-20 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Oppdatert Operations Specifications - LN-LTF og LN-LTG
2009-05-18 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-14 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Forsikringsbevis for LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI og LN-LTJ
2009-04-15 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Oppdatert Operations Specifications - LN-LTD og LN-LTL
2009-04-14 Luftfartransport AS   Ettersending av oppdatert Operations Specifications rev. 34
2009-04-08 Lufttransport AS   Utstedelse av Permit to Fly og Approval of Flight Conditions for Permit to fly for fergeflyging av nytt fly- Wichita, Kansas, USA til Dübendorf, Sveits
2009-04-07 Lufttransport AS   søknad om Permit to Fly
2009-04-07 Lufttransport AS   Godkjenning av leieavtale
2009-04-07 Lufttransport AS   Godkjenning av avtale om innleie
2009-04-06 Lufttransport AS   søknad om godkjenning av leieavtale
2009-04-03 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)   egistrering av luftfartøy
2009-04-03 Lufttransport AS   Registrering av luftfartøy
2009-03-31 FAA   Slettelsesattest
2009-03-30 Lufttransport AS   Export Certificate of Airworthiness
2009-03-29 Skandinaviska Enskilda Banken AB   Apostille - Bill of Sale
2009-03-19 Lufttransport AS   Forsikringsbevis
2009-03-19 Lufttransport AS   LN-LTK og Forsikringsbevis s/n 2004 og 2005
2009-03-16 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-03-05 SEB Finans   erklæring om selskapsstatus - Skandinaviska Enskilda Bank AB
2009-03-02 Lufttransport AS   Lufttransport AS - søknad om godkjenning av leieavtaler - LN-LTL, LN-LTD, LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI og firmaattest
2009-02-25 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Ending til kjøp- og leieavtale B-200 s/n 2004 - LN-LTD feil - riktig registrering er LN-LTK
2009-02-23 SEB Finans   registrering av luftfartøy
2009-02-02 Lufttransport AS   søknad om godkjenning av leieavtaler
2009-01-20 Lufttransport AS   søknad om godkjenning av leieavtale
2009-01-13 Lufttransport AS   overdragelse av luftfartøy
2009-01-13 Lufttransport AS   søknad om godkjenning av leieavtaler
2009-01-08 SG Equipment Finance   eierskifte av luftfartøy
2009-01-07 Lufttransport AS   Godkjenning av flåteutvidelse
2008-12-18 Lufttransport AS   Sjekkliste i retur fra TV
2008-12-09 Lufttransport AS   ildeling av ICAO-id 24 bits aircraft address
2008-12-01 Lufttransport AS   ICAO-id 24 bits aircraft address
2008-11-20 Lufttransport AS   søknad om registrering av nye Hawker Beechcraft B200
2008-11-20 Lufttransport AS   Lufttransport AS - søknad om flåteutvidelse - LN-LTB, LN-LTC, LN-LTK, LN-LTL, LN-LTD, LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI, LN-LTJ
2008-09-30 Hawker Beechcraft Corporation   King Air Model B200 - Notification of Export and Transmittal of Data
source: einnsyn.no