LN-LTE

Hawker Beechcraft Corporation
B200

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: B200
MSN: BB-2007
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Operator: Lufttransport AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-02-02
Aircraft Deleted
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2009-04-28
Aircraft Added
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-03-25 LUFTTRANSPORT FW AS     bekreftet oppsigelse
2021-03-18 LUFTTRANSPORT AS     oppsigelse
2021-02-02 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     sletting av luftfartøy
2021-02-01 Andrew Rognmo-Hodge     removal from AOC
2021-02-01 Internal Document     Lufttransport - sjekkliste - flåtereduksjon for LN-LTE
2021-02-01 Lufttransport Fixed Wing AS     Lufttransport FW AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon med LN-LTE
2021-01-28 SEB Oslo Branch     Begjæring om sletting
2021-01-28 SEB Finans     begjæring om sletting av luftfartøy
2021-01-22 Lufttransport Fixed Wing AS     Vedtak om utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for brukt luftfartøy som eksporteres ut av EASA området til Canada
2021-01-21 Fredrik E Ottosson     Export - FAA Form 8130-3 question
2020-12-17 Lufttransport Fixed Wing AS     Lufttransport FW AS - Vedtak om forlenget godkjenning av innleie for LN-LTE
2020-12-16 Lufttransport Fixed Wing AS     Søknad om godkjenning av lease agreement
2020-11-18 Lufttransport AS     Søknad Export C of A
2020-11-06 Lufttransport AS     ARC 1st extension
2019-12-18 Lufttransport Fixed Wing AS     Lufttransport FW AS - Vedtak om forlenget godkjenning av innleie for LN-LTE
2019-12-12 Lufttransport AS     Søknad om godkjenning av leieavtale - LTFW B200
2019-07-02 Lufttransport Fixed Wing AS     Lufttransport FW AS - Vedtak om forlenget godkjenning av innleie for LN-LTE
2019-03-25 Lufttransport AS     issue of ARC
2018-04-16 Lufttransport AS     2nd extension of ARC
2017-12-06 Lufttransport Fixed Wing AS   Utstedelse av nytt EASA Form 45 støybevis
2017-11-13 Lufttransport Fixed Wing AS   Søknad om oppdaterte Noise Certificates
2017-04-18 Lufttransport Fixed Wing AS   1st extension of ARC
2016-12-21 Lufttransport AS   Vedtak om godkjenning av innleieavtale
2016-04-29 Lufttransport Fixed Wing AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate LTE20160429a
2016-03-30 Aviation Engineering AS   Søknad om ARC for B200
2016-02-15 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-12-15 Lufttransport AS   Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly - Test av Mini iPad installasjon
2015-12-07 Lufttransport AS   Lufttransport - Søknad om godkjenning av Permit to Fly søknad - EASA Form 21
2015-11-25 Lufttransport AS   Søknad om Permit to Fly - saksbehandlingstid
2015-04-20 Lufttransport AS   2nd extension of ARC
2014-04-24 Lufttransport AS   ARC Extension
2013-04-17 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate LTE20130417a
2013-04-11 Lufttransport AS   Recommendation report
2012-04-27 Lufttransport AS   2nd Extension - kopi av ARC
2011-04-11 Lufttransport AS   Extension av ARC utført av Lufttranport AS
2010-05-27 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2010-05-26 Lufttransport AS   Utstedelse av AFM autorisasjonsside utgave 1 datert 26.05.2010
2010-05-19 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-05-07 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-04-29 Aviation Engineering AS   Søknad om ARC
2010-02-26 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-10-29 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-10-06 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-08-13 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-15 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-10 Lufttransport AS   Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-27 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-20 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-20 Lufttransport AS   Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-20 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Oppdatert Operations Specifications - LN-LTF og LN-LTG
2009-05-18 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-18 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-05-18 Lufttransport AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2009-05-18 Lufttransport AS   FAA Export C of A
2009-05-14 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Forsikringsbevis for LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI og LN-LTJ
2009-05-14 Lufttransport AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2009-04-29 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)   registrert luftfartøy
2009-04-29 Lufttransport AS   registreringsbevis
2009-04-29 Lufttransport AS   Søknad om ARC
2009-04-25 U.S.Aircraft Titles, Inc   bill of sale, apostille
2009-04-24 FAA   slettelsesattest
2009-04-22 Lufttransport AS   Export Certificate of Airworthiness
2009-04-15 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Oppdatert Operations Specifications - LN-LTD og LN-LTL
2009-04-07 Lufttransport AS   Godkjenning av leieavtale
2009-04-07 Lufttransport AS   Godkjenning av avtale om innleie
2009-03-19 Lufttransport AS   Forsikringsbevis
2009-03-19 Lufttransport AS   LN-LTK og Forsikringsbevis s/n 2004 og 2005
2009-03-16 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-03-05 SEB Finans   erklæring om selskapsstatus - Skandinaviska Enskilda Bank AB
2009-03-02 Lufttransport AS   Lufttransport AS - søknad om godkjenning av leieavtaler - LN-LTL, LN-LTD, LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI og firmaattest
2009-02-23 SEB Finans   registrering av luftfartøy
2009-01-07 Lufttransport AS   Godkjenning av flåteutvidelse
2008-12-18 Lufttransport AS   Sjekkliste i retur fra TV
2008-12-09 Lufttransport AS   Tildeling av ICAO-id 24 bits aircraft address
2008-12-01 Lufttransport AS   ICAO-id 24 bits aircraft address
2008-11-20 Lufttransport AS   søknad om registrering av nye Hawker Beechcraft B200
2008-11-20 Lufttransport AS   Lufttransport AS - søknad om flåteutvidelse - LN-LTB, LN-LTC, LN-LTK, LN-LTL, LN-LTD, LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI, LN-LTJ
2008-09-30 Hawker Beechcraft Corporation   King Air Model B200 - Notification of Export and Transmittal of Data
source: caa.no