LN-OAQ

Robinson Helicopter Company
R44 II

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44 II
MSN: 12623
Weight: 1134
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Jon Anders Rønaas AS
Organization number: 992198524
Adress: Lundebergvegen 89
2150 ÅRNES
Norge
Phone: +47 98436410
Radio License. Number: 5571
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Jon Anders Rønaas AS
Adress: 2150 ÅRNES
Operator: Helitrans AS
Trondheim Lufthavn/Værnes
7500 STJØRDAL
Tlf. 7480 4090/ Fax 7482 7625

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-08-07
Owner changed
Jon Anders Rønaas AS
2012-04-13
Owner changed
Nordenfjeldske Luftfart AS
2009-04-20
Aircraft Added
Helitrans AS

Installed radio equipment

Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-10-12 Sofia Pettersson   ARC 2016
2017-10-12 Sofia Pettersson   ARC 2017 med sjekkliste
2017-10-12 Jon Anders Rønaas   Vedtak om godkjennelse av revisjon 01 til vedlikeholdsprogram (AMP)
2017-10-03 Aage Rudolf Larsen   Revisjon 01 AMP
2015-12-08 Sparebank 1 Finans Østlandet AS   Tinglyst pant i luftfartøy - Robinson R44 II helikopter - kjennetegn
2015-12-08 Sparebank 1 Finans Østlandet AS   Vedr. tinglyst pant i luftfartøy LN-OAQ og fusjon av eierselskap
2015-11-21 Sofia Pettersson   ARC
2015-10-23 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-09-10 Aage Rudolf Larsen   Søknad om godkjennelse av AMP
2014-10-21 Helitrans AS   Helitrans AS - Oppdatert Operations Specifications rev. 85 etter flåtereduksjon med LN-OAQ
2014-08-07 SpareBank 1 Finans Østlandet AS   Registrering heftelse
2014-08-07 Nordenfjeldske Luftfart AS   Registrering av eierskifte
2014-08-04 Sparebank 1 SMN   Sletting av pant
2014-08-01 Sparebank 1 SMN   Pantefrafall - pantedokumet
2014-08-01 Nordenfjeldske Luftfart AS   Flyskjøte
2014-07-25 Helitrans AS   Utstedelse av Reisejournal Nummer 1 pga helikopteret skal selges og gå som privat luftfartøy
2014-07-24 Helitrans AS   Reisejournal pga helikopteret skal selges og gå som privat luftfartøy
2014-07-15 Sparebank 1 Finans Østlandet AS   Tinglysing av pantedokument
2014-06-13 Helitrans AS   ARC - 2.nd extension
2013-07-10 Helitrans AS   ARC
2013-01-15 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport SL RAP 2013/01 om alvorlig luftfartshendelse i Laurdal i Vest-Agder 24.01.2012 med Robinson R44 - LN-OAQ
2012-05-11 Helitrans AS   Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-OAQ
2012-04-16 Nordenfjeldske Luftfart AS   registrering av nytt Flyskjøte
2012-04-16 Nordenfjeldske Luftfart AS   registrering av nytt Flyskjøte
2012-04-16 Spare Bank 1   LN-OMD, LN-OGG, LN-OGM, LN-OAQ, LN-OCC, LN-OPO, LN-ORM, LN-FAN, LN-FAQ, registrering av heftelse - panteobligasjon
2012-04-13 Helitrans A/S   Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-OAQ
2012-03-21 Nordenfjeldske Luftfart AS   registrering av nytt Flyskjøte
2011-07-05 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-06-23 Helikopterdrift AS   Forlengelse ARC
2010-12-02 Nordenfjeldske Luftfart AS   Pantedokument i luftfartøy
2010-11-30 Nordenfjeldske Luftfart AS   Pantedokument i luftfartøy
2010-07-13 HelikopterDrift AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-07-02 Helitrans AS   Recommendation
2009-07-01 HelikopterDrift AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-06-04 European Helicopter Center AS   original Export Certificate og Airworthiness
2009-05-22 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-05-14 HelikopterDrift AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2009-05-14 HelikopterDrift AS   oppdatert påbudsliste
2009-05-13 HelikopterDrift AS   Nye påbudslister
2009-05-11 HelikopterDrift AS   søknad om utstedelse av ARC
2009-04-21 European Helicopter Center AS   registrert luftfartøy
2009-04-20 European Helicopter Center AS   Export Certificate of Airworthiness
2009-04-12 HelikopterDrift AS   Søknad om luftdyktighetssbevis
2009-04-08 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-04-03 European Helicopter Center AS   Flyskjøte - Bill of Sale - Firmaattest
2009-02-18 Federal Aviation Administration   Slettelsesattest
2008-09-26 European Helicopter Center AS   Tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2008-09-22 Thijs Kroondijk - EHC   reservasjon av registreringsmerke
2008-09-19 European Helicopter Center AS   Tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
source: caa.no