LN-LTF

Hawker Beechcraft Corporation
B200

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: B200
MSN: BB-2008
Weight: 5670
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Lufttransport Fixed Wing AS
Organization number: 914502373
Adress: Postboks 6242
9292 TROMSØ
Norge
Radio License. Number: 5624
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Operator: Lufttransport AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2009-05-19
Aircraft Added
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Installed radio equipment

ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
Weather Radar X band
Satellite Communication Equipment 1525-1559 / 1616-1626,5 / 1626,5-1660,5 MHz
Radio Altimeter 4200-4400 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-09-04 Lufttransport AS     Statuslister AD SB Rep
2019-09-04 Lufttransport AS     Statuslister
2019-09-04 Lufttransport AS     Revisjonsbevis Eksportgranskning
2019-09-03 Lufttransport AS     Vedlikeholdsrapport
2019-09-02 Christopher Deluis     Export of King Air B200 - Airworthiness requirements
2019-08-29 Steve Cesco     Pilot Validation for Ferry flight - ENTC - YPAD
2019-08-28 Lufttransport AS     Export C of A tidspunkt
2019-08-21 Lufttransport Fixed Wing AS     Søknad om Export C of A
2019-08-05 Steve Cesco     Pilot Validation for Ferry flight - ENTC - YPAD
2019-08-04 Steve Cesco     Pilot Validation for Ferry flight - ENTC - YPAD
2019-07-02 Lufttransport Fixed Wing AS     Lufttransport FW AS - Vedtak om forlenget godkjenning av innleie for LN-LTF
2019-05-13 Lufttransport AS     ARC 2nd extension
2018-04-23 Lufttransport Fixed Wing AS     1st extension of ARC
2017-12-05 Lufttransport Fixed Wing AS   Utstedelse av nytt EASA Form 45 støybevis
2017-11-13 Lufttransport Fixed Wing AS   Søknad om oppdaterte Noise Certificates
2017-04-18 Lufttransport AS   issue of ARC
2016-12-21 Lufttransport AS   Vedtak om godkjenning av innleieavtale
2016-04-19 Lufttransport AS   2nd extension of ARC
2016-02-15 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-04-30 Lufttransport AS   1st extension of ARC
2015-04-30 Lufttransport AS   2nd extension of ARC
2014-05-16 Lufttransport AS   Issue of ARC
2012-05-09 Lufttransport AS   Extension av ARC utført av Lufttransport - B200
2011-05-18 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2011-04-11 Aviation Engineering AS   søknad om ARC for Beech B200 tilhørende Lufttransport AS
2010-11-18 Lufttransport AS   Lufttransport AS - varsel om Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring LN-LTF
2010-11-12 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering av alvorlig luftfartshendelse Tromsø Lufthavn Langnes 31.10.2010
2010-09-06 Lufttransport AS   Søknad på vidre bruk av motor
2010-05-26 Lufttransport AS   Utstedelse av AFM autorisasjonsside utgave 1 datert 26.05.2010
2009-12-16 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr
2009-10-06 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-08-25 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-08-18 Aviation Engineering AS   Recommendation Report Hawker Beechcraft B200 (BB2008) LN-LTF for utstedelse av ARC.
2009-08-18 Aviation Engineering AS   Recommendation Report Hawker Beechcraft B200 (BB2008) LN-LTF for utstedelse av ARC.
2009-08-13 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-08-05 Lufttransport AS   Godkjennelse av Flight Manual
2009-06-19 Lufttransport AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2009-06-17 Lufttransport AS   søknad om ARC og luftdyktighetsbevis og vedlikeholdsrapport
2009-06-15 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-10 Lufttransport AS   Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-27 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-25 Lufttransport AS   Utstedelse av Permit to Fly for overføringsflyging av nytt luftfartøy fra Wichita, Kansas til Tromsø
2009-05-25 Lufttransport AS   Signert EASA Form 18b
2009-05-25 Lufttransport AS   Permit to Fly søknad - Form 21 og Form 37 var ikke vedlagt søknaden
2009-05-22 Lufttransport AS   Søknad om Permit to fly
2009-05-20 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-20 Lufttransport AS   Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-20 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Oppdatert Operations Specifications - LN-LTF og LN-LTG
2009-05-19 FAA   Slettelsesattest
2009-05-19 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)   Registrert luftfartøy
2009-05-19 Lufttransport AS   Oversendelse av registreringsbevis
2009-05-18 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-15 Nordic Business Aircraft ApS   Apostille - Bill of Sale
2009-05-14 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Forsikringsbevis for LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI og LN-LTJ
2009-05-14 Lufttransport AS   Export Certificate of Airworthiness
2009-04-15 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Oppdatert Operations Specifications - LN-LTD og LN-LTL
2009-04-07 Lufttransport AS   Godkjenning av leieavtale
2009-04-07 Lufttransport AS   Godkjenning av avtale om innleie
2009-03-19 Lufttransport AS   Forsikringsbevis
2009-03-19 Lufttransport AS   LN-LTK og Forsikringsbevis s/n 2004 og 2005
2009-03-16 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-03-05 SEB Finans   erklæring om selskapsstatus - Skandinaviska Enskilda Bank AB
2009-03-02 Lufttransport AS   Lufttransport AS - søknad om godkjenning av leieavtaler - LN-LTL, LN-LTD, LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI og firmaattest
2009-02-23 SEB Finans   registrering av luftfartøy
2009-01-07 Lufttransport AS   Godkjenning av flåteutvidelse
2008-12-18 Lufttransport AS   Sjekkliste i retur fra TV
2008-12-09 Lufttransport AS   tildeling av ICAO-id 24 bits aircraft address
2008-12-01 Lufttransport AS   ICAO-id 24 bits aircraft address
2008-11-20 Lufttransport AS   søknad om registrering av nye Hawker Beechcraft B200
2008-11-20 Lufttransport AS   Lufttransport AS - søknad om flåteutvidelse - LN-LTB, LN-LTC, LN-LTK, LN-LTL, LN-LTD, LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI, LN-LTJ
2008-09-30 Hawker Beechcraft Corporation   King Air Model B200 - Notification of Export and Transmittal of Data
source: caa.no