LN-LTG

Hawker Beechcraft Corporation
B200

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: B200
MSN: BB-2009
Mode-S Hex: 4785D4
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Operator: Lufttransport AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2009-05-18
Aircraft Added
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-07-02 Lufttransport Fixed Wing AS     Lufttransport FW AS - Vedtak om forlenget godkjenning av innleie for LN-LTG
2019-05-27 Lufttransport AS     ARC 2nd extension
2018-05-29 Lufttransport AS     ARC 1st extension
2017-12-06 Lufttransport Fixed Wing AS   Utstedelse av nytt EASA Form 45 støybevis
2017-11-13 Lufttransport Fixed Wing AS   Søknad om oppdaterte Noise Certificates
2017-08-14 LT Tech AS   Rapportering av ulykker og hendelser i sivil luftfart (NF-2007)
2017-05-19 Lufttransport Fixed Wing AS   issue of ARC
2016-12-21 Lufttransport AS   Vedtak om godkjenning av innleieavtale
2016-05-11 Lufttransport AS   2nd extension of ARC
2016-02-15 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-01-22 Lufttransport AS   Vedrørende søknad Permit to Fly - EASA må godkjenne Flight Conditions
2016-01-22 Stig Veiåker   Tilbaketrekking av søknad om Permit to Fly
2016-01-20 Lufttransport AS   Søknad Permit to Fly
2015-06-04 Lufttransport AS   1st extension of ARC
2014-05-23 Lufttransport AS   Lufttransport AS - findings etter Airworthiness Review_LN-LTG
2014-05-23 Lufttransport AS   Lufttransport AS - tilbakemelding på findings etter Airworthiness Review_LN-LTG
2014-05-22 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate LTG20140522a
2014-05-16 Aviation Engineering AS   Søknad om ARC
2013-05-27 Lufttransport AS   Extension av ARC utført av Lufttransport - B200
2012-05-30 Lufttransport AS   Extension av ARC utført av Lufttransport, B200
2011-06-09 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2011-05-16 Lufttransport AS   Søknad om ARC for Beech B200
2010-09-14 Lufttransport AS   Extension av ARC
2010-06-21 Lufttransport AS   Utstedelse av AFM autorisasjonsside utgave 1 datert 18.06.2010
2010-05-19 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-10-29 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-10-02 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-09-04 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-08-17 Aviation Engineering AS   recommendation report - del 1-2
2009-08-13 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-08-05 Lufttransport AS   Godkjennelse av Flight Manual
2009-07-03 Lufttransport AS   vedrørende søknad om ARC
2009-06-19 Lufttransport AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2009-06-17 Lufttransport AS   søknad om ARC og luftdyktighetsbevis og vedlikeholdsrapport
2009-06-10 Lufttransport AS   Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-27 Lufttransport AS   Utvidelse av Permit to Fly for BB-2009
2009-05-27 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-27 Lufttransport AS   Utstedelse av Permit to Fly for overflyving av nytt fly fra Wichita, Kansas til Tromsø
2009-05-27 Lufttransport AS   Utvidelse av Permit to Fly for BB-2009
2009-05-20 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-20 Lufttransport AS   Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-20 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Oppdatert Operations Specifications - LN-LTF og LN-LTG
2009-05-19 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)   Registrert luftfartøy
2009-05-19 Lufttransport AS   Oversendelse av registreringsbevis
2009-05-19 Lufttransport AS   Utstedelse av revidert Permit to Fly for overflyving av nytt fly fra Wichita, Kansas til Tromsø pga. teknisk mellomlanding i London, Ontario
2009-05-18 FAA   Slettelsesattest
2009-05-18 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-18 Lufttransport AS   Approval of Flight Conditions - Utkast for Lufttransport signering
2009-05-15 Lufttransport AS   dokumenter ifm Permit to Fly
2009-05-14 Nordic Business Aircraft ApS   Apostille - Bill of Sale
2009-05-14 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Forsikringsbevis for LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI og LN-LTJ
2009-05-14 Lufttransport AS   Export Certificate of Airworthiness
2009-05-14 Lufttransport AS   Søknad om luftdyktighetsbevis og Permit to Fly
2009-05-11 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-04-15 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Oppdatert Operations Specifications - LN-LTD og LN-LTL
2009-04-07 Lufttransport AS   Godkjenning av leieavtale
2009-04-07 Lufttransport AS   Godkjenning av avtale om innleie
2009-03-19 Lufttransport AS   Forsikringsbevis
2009-03-19 Lufttransport AS   LN-LTK og Forsikringsbevis s/n 2004 og 2005
2009-03-05 SEB Finans   erklæring om selskapsstatus - Skandinaviska Enskilda Bank AB
2009-03-02 Lufttransport AS   Lufttransport AS - søknad om godkjenning av leieavtaler - LN-LTL, LN-LTD, LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI og firmaattest
2009-02-23 SEB Finans   registrering av luftfartøy
2009-01-07 Lufttransport AS   Godkjenning av flåteutvidelse
2008-12-18 Lufttransport AS   Sjekkliste i retur fra TV
2008-12-09 Lufttransport AS   tildeling av ICAO-id 24 bits aircraft address
2008-12-01 Lufttransport AS   ICAO-id 24 bits aircraft address
2008-11-20 Lufttransport AS   søknad om registrering av nye Hawker Beechcraft B200
2008-11-20 Lufttransport AS   Lufttransport AS - søknad om flåteutvidelse - LN-LTB, LN-LTC, LN-LTK, LN-LTL, LN-LTD, LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI, LN-LTJ
2008-09-30 Hawker Beechcraft Corporation   King Air Model B200 - Notification of Export and Transmittal of Data
source: caa.no