LN-LTG

Hawker Beechcraft Corporation
B200

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: B200
MSN: BB-2009
Mode-S Hex: 4785D4
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Operator: Lufttransport AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2020-10-27
Aircraft Deleted
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2009-05-18
Aircraft Added
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-03-25 LUFTTRANSPORT FW AS     bekreftet oppsigelse
2021-03-18 LUFTTRANSPORT AS     oppsigelse
2020-11-06 Internal Document     LTFW AS - Flåtereduksjon for sjekkliste
2020-10-27 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     anmodning om sletting - slettelsesattest
2020-10-27 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     sletting av luftfartøy
2020-10-27 Lufttransport Fixed Wing AS     Lufttransport FW AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-LTG
2020-10-27 Andrew Rognmo-Hodge     removal from OP SPEC
2020-10-23 Lufttransport AS     svar på anmodning om sletting
2020-10-23 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     svar på anmodning om sletting
2020-10-23 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     anmodning om sletting
2020-10-22 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     Begjæring om avregistrering og sletting fra Norges luftfartøyregister
2020-10-22 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     anmodning om sletting
2020-09-24 Lufttransport AS     Søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2020-09-24 Fredrik E Ottosson     VS: Søknad om eksportluftdyktighetsbevis LN-LTG
2020-09-04 Lufttransport AS     Søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2020-09-04 Lufttransport AS     Fornyelse av Export C of A - Ny søknad
2020-09-04 Lufttransport Fixed Wing AS     Vedtak om utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for brukt luftfartøy som eksporteres ut av EASA området til Filippinene
2020-09-03 Lufttransport AS     Fornyelse av Export C of A
2020-07-06 Lufttransport Fixed Wing AS     Utstedelse av ARC 15a basert på Recommendation
2020-06-29 Aviation Engineering AS     Søknad om ARC
2020-02-25 Gebyr     Fakturagrunnlag LN-LTG Eksportgranskning
2020-02-17 Lufttransport Fixed Wing AS     Vedtak om utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for brukt luftfartøy som eksporteres ut av EASA området til Filippinene
2020-02-13 Lufttransport Fixed Wing AS     Propelljournal Nr. 1 for Hartzell Propell S/N FY3423
2020-02-06 Lufttransport AS     Søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2019-12-18 Lufttransport Fixed Wing AS     Lufttransport FW AS - Vedtak om forlenget godkjenning av innleie for LN-LTG
2019-12-13 Lufttransport AS     Søknad om godkjenning av leieavtale - LTFW B200
2019-07-02 Lufttransport Fixed Wing AS     Lufttransport FW AS - Vedtak om forlenget godkjenning av innleie for LN-LTG
2019-05-27 Lufttransport AS     ARC 2nd extension
2018-05-29 Lufttransport AS     ARC 1st extension
2017-12-06 Lufttransport Fixed Wing AS   Utstedelse av nytt EASA Form 45 støybevis
2017-11-13 Lufttransport Fixed Wing AS   Søknad om oppdaterte Noise Certificates
2017-08-14 LT Tech AS   Rapportering av ulykker og hendelser i sivil luftfart (NF-2007)
2017-05-19 Lufttransport Fixed Wing AS   issue of ARC
2016-12-21 Lufttransport AS   Vedtak om godkjenning av innleieavtale
2016-05-11 Lufttransport AS   2nd extension of ARC
2016-02-15 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-01-22 Lufttransport AS   Vedrørende søknad Permit to Fly - EASA må godkjenne Flight Conditions
2016-01-22 Stig Veiåker   Tilbaketrekking av søknad om Permit to Fly
2016-01-20 Lufttransport AS   Søknad Permit to Fly
2015-06-04 Lufttransport AS   1st extension of ARC
2014-05-23 Lufttransport AS   Lufttransport AS - findings etter Airworthiness Review_LN-LTG
2014-05-23 Lufttransport AS   Lufttransport AS - tilbakemelding på findings etter Airworthiness Review_LN-LTG
2014-05-22 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate LTG20140522a
2014-05-16 Aviation Engineering AS   Søknad om ARC
2013-05-27 Lufttransport AS   Extension av ARC utført av Lufttransport - B200
2012-05-30 Lufttransport AS   Extension av ARC utført av Lufttransport, B200
2011-06-09 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2011-05-16 Lufttransport AS   Søknad om ARC for Beech B200
2010-09-14 Lufttransport AS   Extension av ARC
2010-06-21 Lufttransport AS   Utstedelse av AFM autorisasjonsside utgave 1 datert 18.06.2010
2010-05-19 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-10-29 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-10-02 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-09-04 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-08-17 Aviation Engineering AS   recommendation report - del 1-2
2009-08-13 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-08-05 Lufttransport AS   Godkjennelse av Flight Manual
2009-07-03 Lufttransport AS   vedrørende søknad om ARC
2009-06-19 Lufttransport AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2009-06-17 Lufttransport AS   søknad om ARC og luftdyktighetsbevis og vedlikeholdsrapport
2009-06-10 Lufttransport AS   Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-27 Lufttransport AS   Utvidelse av Permit to Fly for BB-2009
2009-05-27 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-27 Lufttransport AS   Utstedelse av Permit to Fly for overflyving av nytt fly fra Wichita, Kansas til Tromsø
2009-05-27 Lufttransport AS   Utvidelse av Permit to Fly for BB-2009
2009-05-20 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-20 Lufttransport AS   Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-20 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Oppdatert Operations Specifications - LN-LTF og LN-LTG
2009-05-19 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)   Registrert luftfartøy
2009-05-19 Lufttransport AS   Oversendelse av registreringsbevis
2009-05-19 Lufttransport AS   Utstedelse av revidert Permit to Fly for overflyving av nytt fly fra Wichita, Kansas til Tromsø pga. teknisk mellomlanding i London, Ontario
2009-05-18 FAA   Slettelsesattest
2009-05-18 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-18 Lufttransport AS   Approval of Flight Conditions - Utkast for Lufttransport signering
2009-05-15 Lufttransport AS   dokumenter ifm Permit to Fly
2009-05-14 Nordic Business Aircraft ApS   Apostille - Bill of Sale
2009-05-14 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Forsikringsbevis for LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI og LN-LTJ
2009-05-14 Lufttransport AS   Export Certificate of Airworthiness
2009-05-14 Lufttransport AS   Søknad om luftdyktighetsbevis og Permit to Fly
2009-05-11 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-04-15 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Oppdatert Operations Specifications - LN-LTD og LN-LTL
2009-04-07 Lufttransport AS   Godkjenning av leieavtale
2009-04-07 Lufttransport AS   Godkjenning av avtale om innleie
2009-03-19 Lufttransport AS   Forsikringsbevis
2009-03-19 Lufttransport AS   LN-LTK og Forsikringsbevis s/n 2004 og 2005
2009-03-05 SEB Finans   erklæring om selskapsstatus - Skandinaviska Enskilda Bank AB
2009-03-02 Lufttransport AS   Lufttransport AS - søknad om godkjenning av leieavtaler - LN-LTL, LN-LTD, LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI og firmaattest
2009-02-23 SEB Finans   registrering av luftfartøy
2009-01-07 Lufttransport AS   Godkjenning av flåteutvidelse
2008-12-18 Lufttransport AS   Sjekkliste i retur fra TV
2008-12-09 Lufttransport AS   tildeling av ICAO-id 24 bits aircraft address
2008-12-01 Lufttransport AS   ICAO-id 24 bits aircraft address
2008-11-20 Lufttransport AS   søknad om registrering av nye Hawker Beechcraft B200
2008-11-20 Lufttransport AS   Lufttransport AS - søknad om flåteutvidelse - LN-LTB, LN-LTC, LN-LTK, LN-LTL, LN-LTD, LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI, LN-LTJ
2008-09-30 Hawker Beechcraft Corporation   King Air Model B200 - Notification of Export and Transmittal of Data
source: caa.no