LN-LTI

Hawker Beechcraft Corporation
B200

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: B200
MSN: BB-2010
Mode-S Hex: 4785D5
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Operator: Lufttransport AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-11-22
Aircraft Deleted
Knut Axel Ugland Holding AS
2009-05-27
Aircraft Added
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Related Youtube videos

LN-LTI data-toggle=

Lufttransport Hawker Beechcraft B200GTO/WL King Air Takeoff RWY 19R at OSL | LN-LTI [Reupload HD]

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-09-15 Lufttransport Fixed Wing AS     bekreftet oppsigelse
2020-09-08 Lufttransport FW AS     LN-LTI - oppsigelse - luftfartøy solgt
2019-07-02 Lufttransport Fixed Wing AS     Lufttransport FW AS - Vedtak om forlenget godkjenning av innleie for LN-LTI
2019-04-26 Lufttransport Fixed Wing AS     Utstedelse av EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate
2019-04-08 Aviation Engineering AS     Søknad om ARC for B200
2018-05-14 Lufttransport AS     ARC
2017-12-05 Lufttransport Fixed Wing AS   Utstedelse av nytt EASA Form 45 støybevis
2017-11-13 Lufttransport Fixed Wing AS   Søknad om oppdaterte Noise Certificates
2017-04-21 Lufttransport AS   1st extension of ARC
2016-12-21 Lufttransport AS   Vedtak om godkjenning av innleieavtale
2016-02-15 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-04-30 Lufttransport AS   2nd extension of ARC
2014-04-25 Lufttransport AS   ARC Extension
2013-04-30 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - LTI20130430a
2013-04-19 Aviation Engineering AS   Søknad om ARC for B200
2012-12-10 Lufttransport AS   One-Off Auth. Iht. EASA Part-145.A.30
2012-05-21 Lufttransport AS   Extension av ARC
2011-05-12 Lufttransport AS   Extension av ARC
2010-05-26 Lufttransport AS   Utstedelse av AFM autorisasjonsside utgave 1 datert 26.05.2010
2010-05-25 Lufttransport AS   POH Authorisation Page
2010-05-19 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-05-14 Aviation Engineering AS   Søknad om ARC for Beech B200
2009-12-18 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-12-18 Post- og teletilsynet   vedr. nødpeilesender og mode s transponder
2009-10-29 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-10-02 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-08-13 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-07-03 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-06-22 Lufttransport AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2009-06-17 Lufttransport AS   søknad om ARC og luftdyktighetsbevis og vedlikeholdsrapport
2009-06-10 Lufttransport AS   Godkjenning av avtale om innleie
2009-06-02 Lufttransport AS   Utstedelse av Permit to Fly for overføringsflyging av nytt luftfartøy fra Wichita, Kansas til Tromsø
2009-06-01 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)   registrert luftfartøy
2009-05-29 Lufttransport AS   Form 18b for Lufttransport AS signering - Ref. Permit to Fly søknad
2009-05-28 Lufttransport AS   FAA Export Certificate of Airworthiness
2009-05-27 Lufttransport AS   Permit to Fly
2009-05-27 Lufttransport AS   registreringsbevis
2009-05-27 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-27 FAA   slettelsesattest
2009-05-27 Luftransport AS   Form 18b signert av Lufttransport
2009-05-22 Lufttransport AS   Export Certificate of Airworthiness
2009-05-22 Nordic Business Aircraft ApS   Bill of Sale - Apostille
2009-05-20 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-20 Lufttransport AS   Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-20 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Oppdatert Operations Specifications - LN-LTF og LN-LTG
2009-05-18 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-14 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-05-14 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Forsikringsbevis for LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI og LN-LTJ
2009-04-15 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Oppdatert Operations Specifications - LN-LTD og LN-LTL
2009-04-07 Lufttransport AS   Godkjenning av leieavtale
2009-04-07 Lufttransport AS   Godkjenning av avtale om innleie
2009-03-19 Lufttransport AS   Forsikringsbevis
2009-03-19 Lufttransport AS   LN-LTK og Forsikringsbevis s/n 2004 og 2005
2009-03-05 SEB Finans   erklæring om selskapsstatus - Skandinaviska Enskilda Bank AB
2009-03-02 Lufttransport AS   Lufttransport AS - søknad om godkjenning av leieavtaler - LN-LTL, LN-LTD, LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI og firmaattest
2009-02-23 SEB Finans   registrering av luftfartøy
2009-01-07 Lufttransport AS   Godkjenning av flåteutvidelse
2008-12-18 Lufttransport AS   Sjekkliste i retur fra TV
2008-12-09 Lufttransport AS   ildeling av ICAO-id 24 bits aircraft address
2008-12-01 Lufttransport AS   ICAO-id 24 bits aircraft address
2008-11-20 Lufttransport AS   søknad om registrering av nye Hawker Beechcraft B200
2008-11-20 Lufttransport AS   Lufttransport AS - søknad om flåteutvidelse - LN-LTB, LN-LTC, LN-LTK, LN-LTL, LN-LTD, LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI, LN-LTJ
2008-09-30 Hawker Beechcraft Corporation   King Air Model B200 - Notification of Export and Transmittal of Data
source: caa.no