LN-LTJ

Hawker Beechcraft Corporation
B200

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: B200
MSN: BB-2011
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Operator: Lufttransport AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-01-07
Aircraft Deleted
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2009-06-08
Aircraft Added
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-03-25 LUFTTRANSPORT FW AS     bekreftet oppsigelse
2021-03-18 LUFTTRANSPORT AS     oppsigelse
2021-01-07 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     sletting av luftfartøy
2021-01-05 Internal Document     Flåtereduksjon - sjekkliste - Lufttransport FW
2021-01-04 Lufttransport Fixed Wing AS     Lufttransport FW AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-LTJ
2021-01-04 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     Slettebegjæring
2020-12-22 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     begjæring om avregistrering og sletting av luftfartøy
2020-12-22 Andrew Rognmo-Hodge     removal from OP SPEC
2020-12-16 Lufttransport Fixed Wing AS     Vedtak om utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for brukt luftfartøy som eksporteres ut av EASA området til Canada
2020-12-15 Fredrik E Ottosson     Dokumentasjon eksportgranskning
2020-11-18 Lufttransport AS     Export C of A
2020-09-23 Lufttransport Fixed Wing AS     Utstedelse av EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate
2020-09-11 Aviation Engineering AS     Søknad om ARC for B200
2019-12-18 Lufttransport Fixed Wing AS     Lufttransport FW AS - Vedtak om forlenget godkjenning av innleie for LN-LTJ
2019-12-13 Lufttransport AS     Søknad om godkjenning av leieavtale - LTFW B200
2019-09-02 Lufttransport AS     ARC 2nd extension
2019-07-02 Lufttransport Fixed Wing AS     Lufttransport RW AS - Vedtak om forlenget godkjenning av innleie for LN-LTJ
2018-08-10 Lufttransport AS     1st extension ARC
2017-12-05 Lufttransport Fixed Wing AS   Utstedelse av nytt EASA Form 45 støybevis
2017-11-13 Lufttransport Fixed Wing AS   Søknad om oppdaterte Noise Certificates
2017-08-14 Lufttransport AS   issue of ARC
2016-12-21 Lufttransport AS   Vedtak om godkjenning av innleieavtale
2016-08-09 Lufttransport Fixed Wing AS   2nd extension av ARC - (King Air B200 S/N BB2011)
2016-02-15 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-06-27 Lufttransport AS   Issue of ARC
2013-08-19 Lufttransport AS   Extension av ARC
2012-08-20 Lufttransport AS   Extension av ARC utført av Lufttransport - B200
2011-07-11 Aviation Engineering AS   Søknad om ARC for Beech B200 - tillhørende Lufttransport AS
2010-09-14 Lufttransport AS   Extension av ARC
2010-06-21 Lufttransport AS   Utstedelse av AFM autorisasjonsside utgave 1 datert 18.06.2010
2010-05-27 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-05-19 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-10-29 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-10-02 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-09-08 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Rewiew Certificate(ARC)
2009-08-20 Aviation Engineering AS   recommendation report Hawker Beechcraft B200 (BB2011) for utstedelse av ARC - del 1, 2 og 3
2009-08-13 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-08-05 Lufttransport AS   Godkjennelse av Flight Manual
2009-07-03 Lufttransport AS   vedrørende søknad om ARC
2009-07-02 Lufttransport AS   Varsling om One off CRS authorization
2009-06-23 Lufttransport AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2009-06-22 Lufttransport AS   ARC og luftdyktighetsbevis
2009-06-12 Lufttransport AS   Signert Flight Conditions for LN-LTJ
2009-06-12 Lufttransport AS   Utstedelse av Permit to Fly for overføringsflyging av nytt luftfartøy fra Wichita, Kansas til Tromsø
2009-06-10 Lufttransport AS   Søknad om Permit to Fly
2009-06-10 Lufttransport AS   Godkjenning av avtale om innleie
2009-06-09 Lufttransport AS   Registrering av luftfartøy
2009-06-05 FAA   Slettelsesattest
2009-06-04 Lufttransport AS   Export Certificate of Airworthiness
2009-06-04 Nordic Business Aircraft ApS   Bill of Sale - Apostille
2009-05-27 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-20 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-20 Lufttransport AS   Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-20 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Oppdatert Operations Specifications - LN-LTF og LN-LTG
2009-05-18 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Godkjenning av avtale om innleie
2009-05-14 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-05-14 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Forsikringsbevis for LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI og LN-LTJ
2009-04-15 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Oppdatert Operations Specifications - LN-LTD og LN-LTL
2009-04-07 Lufttransport AS   Godkjenning av leieavtale
2009-04-07 Lufttransport AS   Godkjenning av avtale om innleie
2009-03-19 Lufttransport AS   Forsikringsbevis
2009-03-19 Lufttransport AS   LN-LTK og Forsikringsbevis s/n 2004 og 2005
2009-03-05 SEB Finans   erklæring om selskapsstatus - Skandinaviska Enskilda Bank AB
2009-03-02 Lufttransport AS   Lufttransport AS - søknad om godkjenning av leieavtaler - LN-LTL, LN-LTD, LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI og firmaattest
2009-02-23 SEB Finans   registrering av luftfartøy
2009-01-07 Lufttransport AS   Godkjenning av flåteutvidelse
2008-12-18 Lufttransport AS   Sjekkliste i retur fra TV
2008-12-09 Lufttransport AS   Tildeling ICAO-id 24 bits aircraft address
2008-12-01 Lufttransport AS   ICAO-id 24 bits aircraft address
2008-11-20 Lufttransport AS   søknad om registrering av Hawker Beechcraft B200
2008-11-20 Lufttransport AS   Lufttransport AS - søknad om flåteutvidelse - LN-LTB, LN-LTC, LN-LTK, LN-LTL, LN-LTD, LN-LTE, LN-LTF, LN-LTG, LN-LTI, LN-LTJ
2008-09-30 Hawker Beechcraft Corporation   King Air Model B200 - Notification of Export and Transmittal of Data
source: caa.no