LN-OHY

Airbus Helicopters
EC 225 LP

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: EC 225 LP
MSN: 2708
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Parilease
Adress: 41, avenue de l'Opera
75002 Paris
France
Operator: CHC Norway AS
Postboks 522
4055 STAVANGER Tlf. 5194 1000/ Fax 5194 1320

source: caa.no

Aircraft event timeline

2009-11-18
Aircraft Deleted
Parilease
2009-07-31
Owner changed
Parilease
2009-06-16
Aircraft Added
Heli-One Canada Inc.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2009-12-18 CHC Norway AS   Utstedelse av korrigert eksportluftdyktighetsbevis med riktig produksjonsår - 2008 istedet for 2009
2009-12-17 CHC Norway AS   Export C of A - feil årstall
2009-12-09 CHC Norway AS   Retur av Luftdyktighetspapirer
2009-12-02 CHC Norway AS   Retur av registreringsbevis
2009-12-02 CHC Norway AS   Retur av luftdyktighetspapirer - Easa Form 15a - 25 - 45
2009-11-18 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Instructions to deregister lease agreements
2009-11-18 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Disregard - Instructions to deregister lease agreements
2009-11-18 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS   sletting av pantedokument og fartøy
2009-11-10 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS   deregestration of Aricraft and deletion of mortgage in respect of one Eurocopter EC225 jeøocpåter witj ,sm 2708 and Norwegian registration mark LN-OHY
2009-11-03 CHC Norway AS   Svar vedrørende søknad om Eksportluftdyktighetsbevis
2009-10-28 CHC Norway AS   Vedrørende søknad om Eksportluftdyktighetsbevis
2009-10-28 CHC Norway AS   Søknad om Eksportluftdyktighetsbevis
2009-10-27 CHC Norway AS   Søknad om Eksportluftdyktighetsbevis
2009-10-27 CHC Norway AS   Korrigert vedlegg - Mod. Status List - Søknad om Eksportluftdyktighetsbevis
2009-10-26 CHC Norway AS   Export of Cof A
2009-10-26 CHC Norway AS   Export C of A statement in type cert for 2708
2009-10-15 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS   Søknad om forhåndstilsagn om godkjenning av innleieavtaler
2009-10-15 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS   Søknad om forhåndstilsagn om godkjenning av innleieavtaler
2009-09-30 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-09-25 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-09-25 CHC Norway AS   Søknad om teknisk godkjennelse i forbindelse med planlagt komersiell drift av fartøy
2009-09-22 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS   Søknad om godkjenning av innleieavtaler
2009-07-31 Wiersholm   Instructions to Register title in relation to Eurocopter EC 225 Helicopter with Norwegian registration mark LN-OHY
2009-07-31 Wiersholm   Legal confirmation in respect of Heli-One Canada inc
2009-07-31 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Bill of Sale - Apostille - Aircraft Mortgage Deed
2009-07-29 Wiersholm advokatfirma   bestilling av attestert utskrift fra Luftfartøysregisteret
2009-07-29 Ellen Teresa Heyerdahl   Attestert registerutskrift
2009-07-28 vlr@wiersholm.no   vedr. mottatte dokumenter for registrering av luftfartøy
2009-07-27 CHC Norway AS   registrering av lease
2009-07-27 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Bill of Sale - Apostille - Aircraft Mortgage Deed
2009-07-20 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS   Søknad om forhåndstilsagn om godkjenning av innleieavtaler
2009-07-20 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS   kopi av registreringsbevis
2009-07-19 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-07-14 CHC Norway AS   CHC Norway AS - Endring av AOC i forbindelse med at LN-OHX tilbakeleveres til utleier
2009-07-06 CHC Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC)
2009-07-03 CHC Norway AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2009-07-03 Norsk Luftambulanse AS   oversendelse av Airworthiness Review certificate
2009-07-02 CHC Norway AS   søknad om utstedelse av Airworthiness Review Certificate for EC 225LP S/N
2009-07-02 CHC Norway AS   Søknad om utstedelse av Airworthiness Review Certificate LN-OHY
2009-07-02 CHC Norway AS   søknad utstedelse av luftdyktighetsbevis
2009-06-19 CHC Norway AS   helikopter status
2009-06-19 CHC Norway AS   LN-OJE, LN-OHY, LN-OHX, Endring av AOC
2009-06-16 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS   søknad om forhåndstilsagn om godkjenning av innleieavtaler
2009-06-16 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Registrert luftfartøy
2009-06-16 Ellen Teresa Heyerdahl   Kopi av registreringsbevis
2009-06-12 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Søknad om forhåndstilsagn om godkjenning av innleieavtaler og om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2009-06-02 SRetland@chc.ca   Informasjon
2009-06-02 CHC Norway AS   søknad om ICAO-id 24 bit kode
2009-06-02 CHC Norway AS   Tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2009-05-29 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   effektueringsmelding
2009-05-27 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS   registrering av luftfartøy
2009-05-25 Wiersholm   Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2009-05-25 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   signert innleieavtaler for godkjenning
2009-05-20 Wiersholm Mellbye o& Bech, advokatfirma AS   LN-OHY - søknad unntak fra nasjonalitetsvilkår
2009-05-15 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS   søknad om forhåndstilsagn om godkjenning av innleieavtaler
2009-05-11 CHC Norwy AS   reservasjon av registeringsmerke
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: