LN-OTR

Airbus Helicopters
AS 350 B3

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 4751
Max TO weight: 2250 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Boa Eiendom AS
Adress: Postboks 2968 Sluppen
7438 TRONDHEIM
Operator: Helitrans AS
Trondheim Lufthavn/Værnes
7500 STJØRDAL
Tlf. 7480 4090/ Fax 7482 7625

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-11-30
Aircraft Deleted
Boa Eiendom AS
2016-07-01
Adress
Boa Eiendom AS
2011-06-06
Owner changed
Boa Eiendom AS
2009-07-01
Aircraft Added
Anleggsmaskin AS

More aircraft operated by Helitrans AS

LN-OFB

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OFC

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OFE

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OFL

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OFN

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OFO

Bell Helicopter
205A-1

LN-OFR

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OFS

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OFT

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OFV

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OFW

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OFX

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OFY

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OGA

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OGB

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OGE

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OGH

Airbus Helicopters
AS350B3

LN-OGN

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OGO

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OGP

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OGQ

Airbus Helicopters
AS350B3

LN-OGW

Airbus Helicopters
AS350B3

LN-OGX

Airbus Helicopters
AS350B3

LN-OGY

Airbus Helicopters
AS350B3

LN-OGZ

Airbus Helicopters
AS350B3

LN-ACE

Twin Commander Aircraft
690A

LN-ACX

Cessna Aircraft
551

LN-FAH

Twin Commander Aircraft
690B

LN-FWA

Twin Commander Aircraft
690C

LN-FWB

Twin Commander Aircraft
690C

LN-HTB

British Publ LTD Co
JETSTREAM 3200

LN-HTC

AerospatialATRe SNI
ATR 42-300

LN-HTD

Fairchild Aircraft
SA226-T(B)

LN-HTE

Aerospatiale SNI
ATR 42-300

LN-OCC

MD Helicopter
369E

LN-OFA

Airbus Helicopters
AS 365 N2

LN-OGH

Robinson Helicopter
R44

LN-OGI

Robinson Helicopter
R44

LN-OMD

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OMY

Airbus Helicopters
AS 350 BA

LN-OPA

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OPB

Airbus Helicopters
AS 350 B1

LN-OPC

Airbus Helicopters
AS 350 B2

LN-OPO

Bell Helicopter
214B

LN-SFT

Fairchild Aircraft
SA226-T(B)

LN-SVZ

British Publ LTD Co
JETSTREAM 3100

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-11-30 Sparebank 1 SMN   sletting av heftelse
2017-11-30 BOA Eiendom   sletting av luftfartøy
2017-11-20 Sparebank 1 SMN   sletting av panteinteresse
2017-11-16 BOA Eiendom   Avregistrering av luftfartøy
2017-11-14 BOA Eiendom   Avregistrering av luftfartøy
2017-10-17 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   oppsigelse av tillatelse til bruk av radioutstyr
2017-10-09 Helitrans AS   Helitrans AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-ORM og LN-OTR
2017-10-04 Helitrans AS   Helitrans AS - ACAM 0002-3102 - Akseptering av lukking av avvik
2017-08-24 Helitrans AS   Helitrans AS - Korrigerende tiltak - ACAM 0002-3102 LN-OTR
2017-08-01 Helitrans AS   ARC - 2.nd extension
2017-07-19 Helitrans AS   Helitrans AS - Aksept av plan for korrigerende tiltak - ACAM 0002-3102 LN-OTR
2017-07-18 Helitrans AS   Helitrans AS - Plan for korrigerende tiltak - ACAM 0002-3102 LN-OTR
2017-06-27 Helitrans AS   Helitrans AS - Avviksformular.doc
2017-06-27 Helitrans AS   Helitrans AS - ACAM Ramp rapport 0002- 3102- LN-OTR
2016-10-24 Siemens Financial Services AB   sletting av pant
2016-10-24 Sparebank 1 SMN   registrering av pant
2016-10-20 Siemens Financial Services AB   sletting av pant - effektueringsmelding
2016-10-14 Ahlgrens Advokatbyrå   Sletting av pantobligasjon
2016-09-21 Sparebank 1 SMN   Pantedokument
2016-08-10 Helitrans AS   ARC - 1st Extension
2015-07-08 Helitrans AS   ARC OTR20150708a
2015-07-01 Sofia Pettersson   ARC Rekommendation
2014-10-14 Helitrans AS   Vedtak om godkjenning av fornyelse av innleieavtale
2014-10-14 Helitrans AS   Fornyelse innleieavtale
2014-08-19 Helitrans AS   ARC kopi - 2.nd Extension
2013-08-20 Helitrans AS   ARC
2012-10-24 Helitrans AS   Helitrans AS - ACAM Rapport 2012AC-020 for LN-OTR
2012-10-18 Helitrans AS   Helitrans AS - ARC - utsignert EASA form 13 part 4 for avvik nr. 1 med tilhørende dokumentasjon
2012-10-18 Helitrans AS   Helitrans AS - ACAM rapport 2012AC-020- oppheving av suspensjon av Airworthiness Review Cerificate (ARC)
2012-10-17 Helitrans NPH   Akseptering av corrective Action Plan ACAM 2012AC-020
2012-10-15 Helitrans AS   Helitrans AS - Corrective Action Plan ACAM 2012AC-020
2012-10-11 Helitrans AS   Helitrans AS - ACAM rapport 2012AC-020 -Suspendering av Airwothiness Review Certificate(ARC)
2012-08-29 Helitrans AS   ARC
2011-10-06 Simonsen Advokatfirma DA   LN-OGN og attesterte registerutskrifter
2011-09-30 ONS Konsulenttjenester AS   registrering av pantedokument
2011-09-29 ONS Konsulenttjenester AS   Registrering av pantedokument
2011-06-29 Helitrans AS   Vedrørende innleie av luftfartøy
2011-06-07 Sparebanken Narvik   Sletting av heftelse
2011-06-07 BOA Eiendom AS   Eierskifte - flyskjøte oversendt ny eier
2011-06-01 Helitrans AS   Vedrørende innleie av luftfartøy
2011-06-01 Sparebanken Narvik   Effektueringsmelding
2011-05-31 Sparebanken Narvik   Slettelse av pantedokument og eierskifte - flyskjøte
2010-09-01 Helitrans AS   ARC
2009-12-09 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-09-16 Helitrans AS   Helitrans AS - søknad om endring av AOC - LN-OGK og LN-OGN
2009-09-15 Helitrans   Godkjent innleie
2009-09-15 Helitrans AS   Godkjent innleie
2009-09-08 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-09-03 Helitrans AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-09-01 Helitrans AS   Recommendation - Inngående mail med korrigert forside
2009-08-31 Lasse Andersen   LN-OTR mail med tilleggsinfo til recommendation
2009-08-28 Helitrans AS   søknad om ARC - Recommendation
2009-08-04 Helitrans AS   Søknad permit to fly
2009-08-04 Helitrans AS   Søknad permit to fly
2009-08-04 Helitrans AS   søknad om innleieavtale - Eurocopter AS 350 B3, s/n 4751
2009-07-28 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-07-21 Helitrans AS   søknad ARC og vedlikeholdsrapport
2009-07-03 Helitrans AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2009-07-02 Lasse Andersen   VS: LN-OTR
2009-07-01 Kjell A Østnes AS   registrering av luftfartøy
2009-07-01 Sparebanken Narvik   registrering av pantedokument
2009-07-01 Helitrans AS   Vedrørende søknad om luftdyktighetsbevis
2009-06-25 Kjell A Østnes AS   originalt skjøte og bekrefelse fra DGAC
2009-06-24 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-22 Sparebanken Narvik   Panteobligasjon
2009-06-18 Ketil Jansen   Rettet innleieavtale på LN-OGK, LN-OGN og LN-OTR
2009-06-15 Helitrans AS   søknad ARC og vedlikeholdsrapport
2009-06-15 Helitrans AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2009-06-12 Lasse Andersen   Tildeling av ICAO koder
2009-06-12 Ketil Jansen   Leieavtaler - Helitrans AS og Anleggsmaskiner AS, Narvik
2009-06-03 Helitrans AS   søknad om tildeling av BIT kode
source: caa.no

More information: