LN-BGA

The New Piper Aircraft, Inc
PA-28-180

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28-180
MSN: 28-7305525
Weight: 1111
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Flyklubben Øst
Organization number: 983762069
Adress: Postboks 77
1720 GREÅKER
Norge
Phone: +47 69 28 44 09
Radio License. Number: 5811
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Flyklubben Øst
Adress: Postboks 77
1720 GREÅKER

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-01-03
Owner changed
Flyklubben Øst
2017-01-01
Name
Flyklubben Øst
2014-02-18
Owner changed
Strøm Trond Kramviken
2009-07-01
Adress
Helivisitt Service AS
2009-03-13
Owner changed
Helivisitt Service AS

Related Youtube videos

LN-BGA data-toggle=

LN-BGA take-off from Rakkestad flyplass ENRK

LN-BGA data-toggle=

PA 28 LN-BGA first solo:The Old man's solo flight

Installed radio equipment

Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-03-26 NLF CAMO     ARC og Review report
2018-06-29 Trond Kramviken Strøm     15/00961-120 - Ny loggbok
2018-06-28 Trond Kramviken Strøm     Ny loggbok
2018-03-19 NLF CAMO     ARC og review report
2017-03-22 NLF CAMO   ARC og Review report
2017-01-10 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-01-04 Flyklubben Øst   registrering av eierskifte
2016-12-22 Flyklubben Øst   Omregistrering av luftfartøy
2016-05-26 Geir Kramviken Strøm   Svar på spørsmål vedrørende Norske LDP
2016-05-23 Geir Kramviken Strøm   Norske LDP (almennfly)
2016-03-18 NLF CAMO   ARC og Review report
2015-10-01 Geir Kramviken Strøm   reisejournal
2015-09-28 Geir Kramviken Strøm   Ny reisejournal
2015-04-14 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-03-17 Norges Luftsportforbund   LN-BGA- ARC og Review report
2014-07-29 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-03-06 Post- og teletilsynet   LN-BGA- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-03-03 Norges Luftsportsforbund   ARC kopi
2014-02-18 Trond Kramviken Strøm   registrering av eierskifte
2013-01-29 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2012-01-27 Norges Luftsportforbund   Kopi av ARC
2011-03-07 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2011-03-07 Norges Luftsportforbund   Kopi av ARC
2010-02-08 Helivisitt Service AS   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-04-16 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-03-23 bjorn@norronafly.net   Nytt registreringsbevis
2009-03-13 Helivisitt   Registrering av eierskifte
2009-03-04 Helivisitt Service AS   eierskifte fra Rakkestad Flyklubb til Helivisitt Service AS
2009-02-27 Helivisitt Service AS   eierskifte fra Rakkestad Flyklubb til Helivisitt Service AS
2009-01-27 Helivisitt Service AS   flyskjøte
2009-01-27 Rakkestad flyklubb v/Bjørn Bye   Forlengelse av ARC
2009-01-21 Hans Martin Skaug   sletting av panterett
2009-01-14 Hans Martin Skaug   sletting av panterett
2009-01-08 Tom Jacobsen Hovet & co as   tildeling av ICAO 24 bit kode
2009-01-06 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-10-17 Rakkestad Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-21 Rakkestad Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Rakkestad Flyklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-01-31 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2007-01-18 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-02-09 Rakkestad Flyklubb   retur av slettet pantobligasjon
2006-02-03 DnB NOR Bank ASA   Sletting av pantesikkerhet
source: caa.no

More information: