LN-OFC

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 4763
Airworthiness Category: Small Rotorcraft
Production year: 2009
Max TO weight: 2250 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Nordenfjeldske Luftfart AS
Adress: v/ Berit Marie Bjørnevik, Poppelvegen 9
7059 Jakobsli
Operator: Heli Team AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-04-13
Owner changed
Nordenfjeldske Luftfart AS
2009-08-04
Aircraft Added
Helitrans AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-11-23 Nordea Finance Equipment AS     registrering av heftelse
2021-11-17 Nordenfjeldske Luftfart AS     IDERA
2021-10-04 HELI TEAM AS     permanent tillatelse og følgebrev
2021-10-04 HELI TEAM AS     Epost med permanent tillatelse
2021-10-04 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-09-24 HELI TEAM AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-09-23 Heli Team AS     Utstedelse av ARC Form 15a - OFC20210923a
2021-09-22 Heli Team AS     Heli-Team AS - Flåteutvidelse for signert avtale
2021-09-22 Heli Team AS     Heli-Team AS - Vedtak om godkjent innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OFC
2021-09-21 Internal Document     Heli-Team - flåteutvidelse for sjekkliste
2021-09-21 HeliScan AS     Recommendation for issue of ARC Form 15a
2021-09-20 Heli Team AS     Heli Team AS - søknad om AMP AS350B3 rev. 29 - nytt fartøy - LN-OFC
2021-09-20 Heli Team AS     søknad innleieavtale
2021-07-01 HELITRANS AS     LN-OFB, LN-OFC og bekrefter oppsigelse
2021-06-09 HELITRANS AS     LN-OFB, LN-OFC og retur av tillatelser
2021-06-03 Internal Document     Helitrans AS - flåtereduksjon for LN-OFB, LN-OFC og sjekklister
2020-08-17 Helitrans AS     10/01518-18 - ARC - 2nd Extension mottatt og registrert
2020-08-10 Helitrans AS     ARC - 2nd Extension
2019-08-21 Helitrans AS     ARC - 1.st Extension
2019-08-14 Helitrans AS     ARC - 1.st Extension
2018-07-13 Helitrans Teknisk AS     Ny ARC OFC20180713a
2018-07-09 Helitrans Teknisk AS     Utstedelse av ARC 15a etter rekommendation
2018-06-28 Sofia Pettersson     Rekommendation
2017-10-04 Helitrans AS   Helitrans AS - ACAM 0002-3094 Akseptering av lukking av avvik- LN-OFC
2017-08-24 Helitrans AS   Helitrans AS - Korrigerende tiltak - ACAM 0002-3094 LN-OFC
2017-08-11 Helitrans AS   ARC - 2.nd extension
2017-07-19 Helitrans AS   Helitrans AS - Aksept av plan for korrigerende tiltak - ACAM 0002-3094 LN-OFC
2017-07-18 Helitrans AS   Helitrans AS - Plan for korrigerende tiltak - ACAM 0002-3094 LN-OFC
2017-06-26 Helitrans AS   Helitrans AS - ACAM Ramp rapport 0002-3094 - LN-OFC
2016-08-18 Helitrans AS   ARC - 1st Extension
2015-07-07 Helitrans AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC)basert på recommendation
2015-06-24 Sofia Pettersson   ARC rekommendation
2014-09-05 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL RAP 2014/10) om alvorlig luftfartshendelse - Selnesåsen Lyngen i Troms 18.03.2014 AS350 B3 - LN-OFC
2014-08-21 Helitrans AS   ARC - 2.nd Extension
2013-08-20 Helitrans AS   ARC
2012-08-29 Helitrans AS   ARC
2012-05-11 Helitrans AS   Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-OFC
2012-04-16 SG Equipment Finance   LN-OFB, LN-OMV, LN-OFC og panterett i luftfartøy
2012-04-16 SG Equipment Finance   panterett i luftfartøy
2012-04-16 Nordenfjeldske Luftfart AS   registrering av eierskifte
2012-04-13 Helitrans A/S   Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-OFC
2012-03-26 SG Equipment Finance   panterett i luftfartøy
2012-03-21 Nordenfjeldske Luftfart AS   registrering av eierskifte
2010-09-01 Helitrans AS   ARC
2009-10-08 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-09-03 Helitrans AS   LN-OFC - søknad om utstedelse av ARC for AS 350 B3
2009-08-27 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-08-05 Helitrans AS   Svar: Søknad Permit to fly
2009-08-05 Helitrans AS   Svar: søknad om luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport
2009-08-05 Helitrans AS   Søknad Permit to fly
2009-08-04 Helitrans AS   registrert luftfartøy
2009-08-04 SG Finans AS   registrert panterett
2009-08-04 frode@ostnes.no   kopi av registreringsbevis
2009-07-28 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-07-13 Helitrans AS   Helitrans AS - Utvidelse av helikopterflåten - LN-OFC
2009-07-10 SG Equipment Finance   panterett i luftfartøy - firmaattest
2009-07-01 Helitrans AS   Tilleggsopplysninger vedrørende utstedelse av fartøysdokumenter
2009-07-01 Helitrans AS   Vedrørende søkand CofA & ARC
2009-06-25 Kjell A Østnes AS   skjøte og bekreftelse fra DGAC
2009-06-03 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-05-29 Helitrans AS   Bill of Sale - slettelsesattest
2009-05-28 Helitrans AS   søknad om luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport
2009-05-27 Helitrans AS   Helitrans AS - søknad om utvidelse av helikopterflåten - LN-OFC og LN-OCL
2009-05-20 Helitrans AS   søknad om tildeling av BIT kode til Eurokopter AS 350B3 s/n 4763
2009-05-19 Helitrans AS   tildeling av BIT kode
2009-02-17 Lasse Andersen   LN-OFB og Reservert registreringsmerke
source: caa.no