LN-OSO

Airbus Helicopters
AS 350 B3

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 4826
Max TO weight: 2250 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Dragonfly AS
Operator: Pegasus Helicopter AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-10-11
Aircraft Deleted
Dragonfly AS
2016-05-20
Owner changed
Dragonfly AS
2009-08-21
Aircraft Added
Pegasus Helicopter AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-11-16 DRAGONFLY AS     bekreftet oppsigelse
2021-10-31 DRAGONFLY AS     retur av tillatelse
2021-10-31 Norwegian Camo Support AS     Retur av Certificate of Airworthiness og Noise Certificate
2021-10-11 Thomas F Wellén     effektuering - Slettelsesbegjæring
2021-10-11 Dragonfly     Sletting av luftfartøy
2021-10-10 Dragonfly     Vedtak om utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for brukt luftfartøy som eksporteres ut av EASA området til Brasil
2021-10-08 Norwegian Camo Support AS     Granskingsbevis i forbindelse med eksport
2021-10-08 Nordea Finance Equipment AS     sletting av heftelse
2021-10-07 Tove Gjelsvik     sletting av heftelse - effektueringsmelding
2021-10-06 Nordea Finance Equipment AS     Sletting av panterett - deponering
2021-10-04 Dragonfly     Begjæring om sletting
2021-10-04 Norwegian Camo Support AS     Granskingsbevis i forbindelse med eksport
2021-10-04 Norwegian Camo Support AS     AD 2021-168
2021-09-29 Norwegian Camo Support AS     SV: Vekt og balanse beregning har skjønnhetsfeil
2021-09-29 Norwegian Camo Support AS     SV: Spørsmål til Modifikasjons og Reparasjonsstatus av 19. september 2021
2021-09-29 Norwegian Camo Support AS     Spørsmål til Modifikasjons og Reparasjonsstatus av 19. september 2021
2021-09-29 Norwegian Camo Support AS     Vekt og balanse beregning har skjønnhetsfeil
2021-09-28 Norwegian Camo Support AS     Søknad om eksportluftdyktighetsbevis - Gransking på Eggemoen 4. oktober 2021
2021-09-27 Norwegian Camo Support AS     Søknad om eksportluftdyktighetsbevis.
2021-09-21 Norwegian Camo Support AS     Søknad om eksportluftdyktighetsbevis - Vedlikeholdsrapport
2021-04-05 Norwegian Camo Support AS     Airworthiness Review 2021 - feil flytid
2021-03-19 Norwegian Camo Support AS     Airworthiness Review 2021
2021-02-25 DRAGONFLY AS     permanent tillatelse og følgebrev
2021-02-25 DRAGONFLY AS     Epost med permanent tillatelse
2021-02-25 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-02-18 DragonFly AS     eierendring
2021-02-05 Norwegian Camo Support AS     Norwegian Camo Support AS (NCS) - godkjennelse av CAME Rev. 23, nytt fartøy LN-OSO
2021-02-04 Internal Document     Flåtereduksjon - sjekkliste
2021-01-20 Fonnafly Sjø AS     Fonnafly Sjø AS - Oppdatert Operations Specification etter flåtereduksjon med LN-OSO
2021-01-20 Fonnafly Sjø AS     Fonnafly Sjø AS - flåtereduksjon med LN-OSO
2021-01-12 FONNAFLY SJØ AS     bekreftet oppsigelse
2020-12-17 FONNAFLY SJØ AS     oppsigelse
2020-07-31 Fonnafly AS     ARC extension
2019-08-13 Fonnafly AS     Arc extension
2018-08-28 Fonnafly AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OSO20180828a
2018-08-27 Fonnafly AS     Airworthiness Review Report No. 11-2018
2018-08-07 Norwegian Camo Support AS     Airworthiness Review Report No. 11-2018
2018-02-15 Fonnafly AS     Fonnafly AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OSO
2018-02-13 NORD Helikopter AS     NORD Helikopter AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OSO
2018-02-12 NORD Helikopter AS     tilbakelevering av luftfartøy
2018-02-09 Fonnafly AS     Fonnafly AS - Auke av flåten med LN-OSO
2018-01-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-12-19 Fonnafly AS   Fonnafly AS - søknad om godkjenning - innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OSO
2017-08-30 NORD Helikopter AS   Extension of ARC
2016-08-26 NORD Helikopter AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OSO20160825a
2016-06-21 NORD Helikopter AS   Nord Helikopter AS - Oppdaterte Maintenance - kontrakter No. 1 Flightengineering og Fonnafly AS inkluderer LN-OSO og LN-OWH
2016-06-14 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OSO- kopi av dokument om tillatelse
2016-06-14 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OSO- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-05-30 NORD Helikopter AS   søknad om 24-bit ID
2016-05-30 NORD Helikopter AS   Svar på søknad om ICAO 24-bit Code
2016-05-24 SG Finans AS   sletting og registrering av ny heftelse
2016-05-24 Dragonfly AS   registrering av eierskifte
2016-05-24 NORD Helikopter AS   Nord Helikopter AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OSO
2016-05-24 Pegasus Helicopter AS   Pegasus Helicopter AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OSO
2016-05-23 Pegasus Helicopter AS   LN OSO - ut av ops spec
2016-05-23 Pegasus Helicopter AS   LN-OSO
2016-05-19 SG Finans AS   panterett i luftfartøy
2016-05-19 SG Equipment Finance   Registrering av luftfartøy - Flyskjøte
2016-05-03 NORD Helikopter AS   Søknad om dry lease av luftfartøy
2016-04-29 NORD Helikopter AS   NORD Helikopter AS - AMP AS350B3 Rev 9 - oppdatert med LN-OSO
2015-08-20 Pegasus Helicopter AS   ARC extension
2014-08-20 Pegasus Helicopter AS   ARC extension
2013-09-06 Pegasus Helicopter AS   ARC
2012-08-31 Pegasus Helicopter AS   ARC
2011-08-26 Pegasus Helicopter AS   ARC extension
2010-08-26 Pegasus Helicopter AS   ARC
2009-10-16 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-09-02 SG Equipment Finance   registrering av pantedokument
2009-08-31 SG Equipment Finance   panterett i luftfartøy - Pegasus Helicopter AS
2009-08-26 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av fartøysdokumenter
2009-08-26 Pegasus Helicopter AS   Svar: søknad om luftdyktighetsbevis
2009-08-26 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av fartøysdokumenter
2009-08-25 Pegasus Helicopter AS   LN-OSO Recommendation report
2009-08-25 Pegasus Helicopter AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2009-08-25 Hans Vestfält   LN-OSO Front Page AFM
2009-08-21 Pegasus Helicopter AS   registrert luftfartøy
2009-08-21 Frode Østnes   Effektueringsmelding
2009-08-20 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-08-10 Pegasus Helicopter AS   Vedrørende søknad om permit to fly
2009-08-07 Frode Østnes   originalt skjøte og bekreftelse fra DGAC
2009-08-04 Pegasus Helicopter AS   Søknad om Permit to fly
2009-08-04 Pegasus Helicopter AS   Vedrørende søknad om Permit to fly
2009-08-03 Pegasus Helicopter AS   Søknad om registrering av luftfartøy
2009-07-30 Pegasus Helicopter AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2009-07-28 Pegasus Helicopter AS   Tildeling av ICAO code
source: caa.no

More information: