LN-OYB

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 3673
Airworthiness Category: Small Rotorcraft
Production year: 2003
Max TO weight: 2250 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Q-free International AS
Adress:
7441 TRONDHEIM
Operator: Arctic Aviation AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-02-16
Owner changed
Q-free International AS
2011-05-01
Adress
Heliscan Invest AS
2009-12-01
Name
Heliscan Invest AS
2009-08-06
Aircraft Added
Helitrans Invest AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-09-06 Arctic Aviation AS     AS350B3 - Form 15a etter recommendation issue of ARC
2021-09-06 HeliScan AS     Registreringsbevis AS350B3
2021-08-31 HeliScan AS     AS350B3 - Recommendation for issue of ARC Form 15a
2021-06-23 HeliScan AS     Heliscan AS - Oppdatert Operations Specification etter flåtereduksjon for LN-OYB
2021-06-23 Internal Document     Heliscan AS - flåtereduksjon for sjekkliste
2021-06-23 Internal Document     Arctic Aviation AS - flåteutvidelse for sjekkliste
2021-06-23 Arctic Aviation AS     Arctic Aviation - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OYB
2021-06-09 Arctic Aviation AS     Søknad om godkjenning av innleieavtale - Arctic Aviation
2021-06-09 HeliScan AS     Heliscan AS - flåtereduksjon for LN-OYB
2021-03-23 HeliScan AS     Fornyelse av ARC AS350B3
2019-09-26 HeliScan AS     Utstedelse av ARC
2018-09-06 HeliScan AS     Fornyelse av ARC AS350B3
2018-02-19 Sparebank 1 SMN     registrering av heftelse
2018-02-19 Q-free International AS     registrering av eierskifte
2018-02-15 HeliScan AS     HeliScan AS - Vedtak om godkjenning av innleie i forbindelse med eierskifte - LN-OYB
2018-02-14 HeliScan AS     HeliScan AS - Vedtak om godkjenning av innleie i forbindelse med eierskifte - LN-OAK
2018-02-09 Sparebank 1 SMN     flyskjøte
2018-02-08 Sparebank 1 SMN     Pantedokument
2018-01-31 Sparebank 1 SMN     LN-OAK, Attestert registerutskrift
2018-01-31 HeliScan AS     HeliScan AS - Endring av eierforhold
2018-01-29 Sparebank 1 SMN     LN-OAK, Bestilling av attestert registerutskrift
2017-12-14 SG Finans AS   Sletting av heftelse
2017-12-07 SG Equipment Finance   panterett for sletting
2017-09-19 HeliScan AS   Extension av ARC
2017-07-19 HeliScan AS   Godkjennelse av gangtidsforlengelse av TBO på Modul 5 - Arriel 2B S/N 22086
2017-07-13 HeliScan AS   Søknad om gangtidsforlengelse
2017-03-17 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-09-22 HeliScan AS   Utstedelse av ARC AS350B3
2015-09-17 HeliScan AS   Fornyelse av ARC AS350B3
2014-09-04 HeliScan AS   LN-OYB- Godkjenning av gangtidsforlengelse Modul 1ARRIEL 2B
2014-09-02 HeliScan AS   Søknad om gangtidsforlengelse Module 1 Arriel 2B
2013-10-08 Heliscan AS   Utstedelse av ARC
2013-08-22 Airlift AS   Vedtak om godkjenning av wet-lease mellom Heliscan AS og Airlift AS fra 22.08.13 ig inntil videre
2013-08-22 Airlift AS   Rettet wet-lease LN-OYB, LN-OSN og LN-OYH
2013-08-14 Airlift AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2012-09-25 Heliscan AS   Fornyelse av ARC
2011-11-02 Heliscan AS   Godkjennelse av gangtidsforlengelse Free Wheel Shaft Assy
2011-10-14 Heliscan AS   Søknad om gangtidsforlengelse
2011-09-26 Heliscan AS   Fornyelse av ARC
2011-06-07 Heliscan AS   Godkjennelse av gangtidsforlengelse Free Wheel Shaft Assy
2011-05-25 Heliscan AS   Søknad om gangtidsforlengelse Free Wheel Shaft Assy
2011-05-18 Fonnafly AS   godkjenning av wet-lease
2011-05-13 Fonnafly AS   godkjenning av wet-lease
2011-04-27 Fonnafly AS   Vedrørende avtale om innleie av luftfartøy
2011-04-27 Fonnafly AS   søknad om wet-lease mellom Fonnafly og Heliscan
2011-04-26 Fonnafly AS   Vedrørende avtale om innleie av luftfartøy
2010-09-15 Heliscan AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-09-08 Heliscan AS   Søknad om utstedelse av ARC
2010-02-11 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2010-02-11 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2009-12-21 Gunnar Nyhus   SV: Heliscan AS - Søknad om godkjenning av innleieavtale LN-OYB
2009-12-17 Heliscan AS   søknad om godkjenning av innleieavtale
2009-12-11 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-10-05 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-09-08 SG Finans AS   Panterett i luftfartøy - firmaattest
2009-09-03 SG Equipment Finance   Panterett i luftfartøy - firmaattest
2009-08-25 Heliscan AS   Modifikasjoner
2009-08-17 Helitrans Invest AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2009-08-14 Nordlandsfly AS   Nordlandsfly AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale på LN-OYB samt utvidelse av fartøyflåten
2009-08-10 Heliscan AS   validering av ARC HB-ZEL
2009-08-07 Heliscan AS   Fartøydokumenter
2009-08-06 Heliscan AS   Status LN-OYB
2009-08-06 Heliscan AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2009-08-06 FOCA   validering av ARC HB-ZEL
2009-08-06 Helitrans Invest AS   registrert luftfartøy
2009-08-03 Ambassaden i Bern   Melding om utstedelse av midlertidig registreringsbevis ved den Norske ambassaden i Bern
2009-07-31 Heliscan AS   Forsikringsbevis
2009-07-28 Heliscan AS   Svar: Søknad om permit to fly
2009-07-28 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-07-28 Nordlandsfly AS   Søknad om godkjennelse av dry.lease avtale og maintenance support contract
2009-07-28 Nordlandsfly AS   Søknad om godkjennelse av Dry-Lease avtale og Maintenance Support Contract
2009-07-27 Heliscan AS   Søknad om permit to fly
2009-07-27 Heliscan AS   ARC bohag
2009-07-27 Heliscan AS   Heliscan AS - søknad om foreløpig registrering av luftfartøy
2009-07-27 Gunnar Nyhus   vedr. søknad om foreløpig registrering
2009-07-27 Gunnar Nyhus   søknad om foreløpig registrering - spesifisering av luftfartøy
2009-07-27 Utenriksdepartementet   anmodning om foreløpig registrering av luftfartøy ved Den norske ambassaden i Sveits
2009-07-24 Heliscan AS   Søknad om tildeling av ICAO ELT kode
2009-07-24 Helitrans AS   Tildeling av ICAO ELT kode
2009-07-13 Gunnar Nyhus   Reservasjon av registreringsmerke
2009-07-13 Gunnar Nyhus   LN-OYB istedet for Reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no