LN-EMD

Cessna Aircraft Company
LC41-550FG

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: LC41-550FG
MSN: 411146
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Erik Dahl Invest AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-06-16
Aircraft Deleted
Erik Dahl Invest AS
2010-09-08
Owner changed
Erik Dahl Invest AS
2009-09-10
Aircraft Added
Dahl Erik Magnar

Related Youtube videos

LN-EMD data-toggle=

2012.09.02 Testtur med Cessna Corvalis LN-EMD

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-01-13 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-EMD- kopi av dokument om tillatelse
2014-08-05 Sky Management AS   Pilot Flyskole - revisjon 7 av MPM og Vedlikeholdskontrakt ifbm at Cessna 400 Corvalis TT, LN-EMD er tatt ut av CAMO
2014-06-17 Erik Dahl Invest AS   slettelse av luftfartøy
2014-06-11 Erik Dahl Invest AS   sletting av luftfartøy
2014-05-13 Runar Vassbotn   ARC EMD20130515a - Extension no 1
2013-09-19 Post- og teletilsynet   Vedrørende tillatelse til bruk av radioutstyr
2013-05-15 Flyteknisk Notodden AS   ARC Recomdation
2013-05-15 Flyteknisk Notodden AS   ARC Recomdation
2013-05-15 Flyteknisk Notodden AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate EMD20130515a
2013-04-15 Flyteknisk Notodden AS   ARC Recomdation
2011-12-08 Flyteknisk Notodden AS   Extension ARC
2011-01-25 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-12-02 Luftfartsskolen Torp AS   Extension ARC
2010-09-08 Eirik Magnar Dahl   flyskjøte
2010-08-23 Flyteknisk Notodden AS   vedrørende attestasjon av tekniske journaler
2010-08-05 Luftfartsskolen Torp AS   attestasjon av tekniske journaler
2010-08-02 Eirik Magnar Dahl   flyskjøte
2010-03-12 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-03-12 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-02-05 Post- og teletilsynet   søknad midlertidig tillatelse for radioutstyr
2009-12-16 Luftfartsskolen Torp   søknad om godkjennelse av innleieavtale
2009-12-10 Luftfartsskolen Torp   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) after recommendation
2009-12-04 Luftfartsskolen Torp   søknad om godkjennelse av innleieavtale
2009-12-03 Bohusflyg AB   Granskningsdokument
2009-11-17 Luftfartsskolen Torp AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og AFM forside
2009-11-09 Bohusflyg AB   Granskningsdokument
2009-11-05 Flyteknisk Notodden AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2009-11-05 Flyteknisk Notodden AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2009-10-05 Jan Hovet   søknad tildeling av ICAO 24-bit kode
2009-09-10 Flyteknisk v/Vassbotn   slettelsesattest
2009-09-10 Flyteknisk Notodden AS   registrering av luftfartøy - bill of sale, declaration regarding ownership of an aircraft
2009-08-17 Flyteknisk Notodden AS   Registrering av luftfartøy - Bill of Sale
2009-08-11 Flyteknisk Notodden AS   registrering av luftfartøy - bill of sale, declaration regarding ownership of an aircraft
2009-05-12 Runar Vassbotten   reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: