LN-ORN

Bell Helicopter Textron Inc.
206B

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Bell Helicopter Textron Inc.
Model: 206B
MSN: 2142
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Nordland Helikopter AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-01-10
Aircraft Deleted
Nordland Helikopter AS
2010-06-30
Owner changed
Nordland Helikopter AS
2009-09-11
Aircraft Added
Heliscan AS

More aircraft owned by Nordland Helikopter AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-01-10 Nordland Helikopter AS   sletting av luftfartøy
2017-01-10 Sparebank 1 Nord-Norge   sletting av heftelse
2017-01-09 SpareBank 1 Nord-Norge   Sletting av pant
2016-10-24 HeliScan AS   ARC
2016-10-24 HeliScan AS   ARC
2016-10-20 HeliScan AS   Bell 206B - Amendment of AMP through indirect approval
2016-10-15 HeliScan AS   Bell 206B - Amendment of AMP through indirect approval
2016-04-27 Nor Aviation AS   Form 2, Utfasing av LN-ORN og LN-OKO
2016-04-27 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - Form 2, Utfasing av LN-ORN og LN-OKO
2016-04-27 Nor Aviation AS   Vedr.: Nor Aviation AS - Form 2, Utfasing av LN-ORN og LN-OKO
2016-04-27 Nor Aviation AS   Vedr.: Nor Aviation AS - Form 2, Utfasing av LN-ORN og LN-OKO, 09/02344-105
2016-03-16 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av dokument om tillatelse til bruk av radioutstyr
2016-01-10 Nordland Helikopter AS   sletting av luftfartøy
2015-11-30 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OKO og LN-ORN
2015-11-26 Nor Aviation AS   LN-ORN fases ut av Nor Aviation -
2015-09-04 Nor Aviation AS   ARC
2014-12-17 Nor Aviation AS   Nor Aviation - SV: 13/05414-3 Innfasing LN-ORN i MC
2014-12-16 Nor Aviation AS   Nor Aviation - SV: 10/00842-15 Innfasing LN-ORN i MC
2014-12-16 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - Innfasing - Supplement 1
2014-11-14 Nor Aviation AS   Innfasing
2014-08-25 Nor Aviation AS   Utstedelse av ARC Bell 206B
2014-08-20 Nor Aviation AS   ARC
2014-07-30 HeliScan AS   Recommendation for fornyelse av ARC Bell 206B LN-ORN
2014-07-11 Ole Petter Berger   Innfasing av LN ORN Bell 206 B Nor Aviation
2014-07-11 Nor Aviation AS   SV: Innfasing av LN ORN Bell 206 B Nor Aviation
2014-07-11 Nor Aviation AS   Utvidelse av fartøyparken med Bell 206
2014-07-11 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-ORN
2014-07-10 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - Søknad om godkjenning innleie og flåteutvidelse for LN-ORN
2014-06-26 Post- og teletilsynet   LN-ORN- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-06-10 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - Revisjon 15 av CAME, innfasing av Bell 206B - LN-ORN
2013-09-18 Transportstyrelsen   Melding fra Sverige om konkurs og opphør av leieavtale og avtale med svenske myndigheter m.m. - ICAO 83bis
2013-08-01 Walthers Flygservice AS   utstedelse av ARC
2013-07-30 Walthers Flygservice AS   Fornyelse av ARC
2013-03-21 Nordland Helikopter AS   Vedtak om godkjening av forlengelse av utleieavtale til Sverige 19.03.13-19.03.14
2013-03-19 Nordland Helikopter AS   Søknad om forlengelse av utleieavtale helikopter LN-ORN til Sverige 19.03.13-19.03.14
2013-03-19 Transportstyrelsen   SCAA NCAA Extension of Memorandum of Understanding
2013-03-19 Nordland Helikopter AS   Videreføring av leieavtale helikopter
2012-07-30 HeliScan AS   Heliscan AS - Oppdatert Operations Specifications - reduksjon av fartøysflåten med LN-ORN grunnet utleie til Sverige
2012-07-30 HeliScan AS   Heliscan AS - revisjon nr 8 til OM Part A datert 01.08.2012 i forbindelse med LN-ORN
2012-07-27 Nordland Helikopter AS   Vedtak om godkjenning av utleie til Sverige fra 01.08.2012 til 28.02.2013
2012-07-26 HeliScan AS   Heliscan AS - revisjon nr 8 til OM Part A datert 01.08.2012 i forbindelse med LN-ORN
2012-07-26 HeliScan AS   Heliscan AS - revisjon nr 6 til OM Part B datert 01.08.2012 i forbindelse med LN-ORN
2012-07-24 Transportstyrelsen   Utkast sendt til Sverige SV: Memorandum of Understanding LN-MRO and LN-ORN
2012-07-24 Transportstyrelsen   Søknad o utleie til Sverige fra 1/8 2012 til 28/2 2013 Memorandum of Understanding LN-ORN .docx
2012-07-24 Transportstyrelsen   Utkast sendt til Sverige SV: Memorandum of Understanding LN-MRO and LN-ORN
2012-07-24 HeliScan AS   Heliscan AS - Endring av fartøypark LN-ORN
2012-07-24 HeliScan AS   Heliscan AS - Endring av fartøypark LN-ORN
2012-07-24 Vesvre Rémi   Signert - Memorandum of Understanding LN-MRO and LN-ORN
2012-07-24 Vesvre Rémi   SV: Signert - Memorandum of Understanding LN-MRO and LN-ORN
2012-07-09 Heliscan AS   Fornyelse av ARC
2011-12-14 SpareBank 1 Nord-Norge   Sletting av heftelse
2011-12-14 SpareBank 1 Nord-Norge   Registrering av pant
2011-12-13 SpareBank 1 Nord-Norge   Registrering av pant
2011-08-15 Heliscan AS   Fornyelse av ARC
2010-07-14 Heliscan AS   Godkjennelse av innleie av luftfartøy
2010-07-13 Heliscan AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-07-12 Heliscan AS   Søknad om utstedelse av ARC
2010-07-09 Gunnar Nyhus   Heliscan AS - Airworthiness Review
2010-07-01 Nordland Helikopter AS     signerte pantedokument
2010-07-01 Sparebanken Nord-Norge     Pantedokument - Flyskjøte - firmaattest
2010-07-01 Sparebanken Nord-Norge   Pantedokument - Flyskjøte - firmaattest
2010-07-01 Nordland Helikopter AS   signerte pantedokument
2010-07-01 Nordland Helikopter AS   registrering av eierskifte
2010-07-01 Sparebanken Nord-Norge   registrert pantedokument
2010-06-30 Heliscan AS   Søknad om godkjenning av innleieavtale
2010-06-30 Heliscan AS     Søknad om godkjenning av innleieavtale
2010-06-25 Nordland Helikopter AS     Pantedokument - Flyskjøte - firmaattest
2010-06-25 Nordland Helikopter AS   Pantedokument - Flyskjøte - firmaattest
2010-06-04 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-05-21 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-10-19 Heliscan AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2009-10-14 Heliscan AS   Flight manual - Engine loggbok - Forsikringsbevis
2009-09-27 Heliscan AS   Validering av ARC
2009-09-22 Heliscan AS   Gjennomgått dokumentasjon
2009-09-22 Heliscan AS   Sjekking av liste og oppdatering
2009-09-21 Gunnar Nyhus   Ber om oppdaterte lister med alle påbud og sist utført vedlikehold
2009-09-16 Gunnar Nyhus   Bell 206B S/N 2142
2009-09-11 CAA-UK   slettelsesattest fra CAA-UK
2009-09-11 Heliscan AS   registrert luftfartøy
2009-08-06 Heliscan AS   Validering - ARC
2009-06-09 Heliscan AS   søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2009-05-20 Heliscan AS   modifikasjonsstatus - STC MOD List
2009-05-19 Heliscan AS   Komplett status
2009-05-05 Deloitte Advokatfirma DA   Egenerklæring som eier av luftfartøy
2009-04-30 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-04-28 Heliscan AS   søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2009-04-28 Heliscan AS   søknad om registrering av luftfartøy
2009-03-24 Helitrans AS   tildeling av ICAO Id kode
2008-07-15 Gunnar Nyhus   reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no