LN-WIU

Bombardier Aerospace Inc.
DHC-8-103

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-103
MSN: 378
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 1993
Max TO weight: 15966 kg
Mode-S Hex: 4786C5
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Widerøe Asset AS
Adress: Langstranda 6
8003 BODØ
Operator: Widerøe's Flyveselskap AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-09-27
Owner changed
Widerøe Asset AS
2010-01-06
Aircraft Added
Widerøe's Flyveselskap AS

Related Youtube videos

LN-WIU data-toggle=

Traffic at Brønnoysund Airport, Norway (ENBN)

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-02-08 Widerøe's Flyveselskap AS     WF ARC Extension #2 - S/N 378
2020-12-01 Hovedredningssentralen Nord-Norge     falsk alarm fra ELT - Widerøe
2020-04-14 Hovedredningssentralen Nord-Norge     falsk alarm fra ELT - Widerøes Flyveselskap AS
2020-03-12 Widerøe's Flyveselskap AS     One time Variation approval
2020-02-06 Widerøe's Flyveselskap AS     Dokumentasjon etter ARC Extension
2019-02-19 Widerøe's Flyveselskap AS     WF - ARC Insp. SN 378
2019-01-14 Widerøe's Flyveselskap AS     sletting av heftelse
2019-01-10 Widerøe's Flyveselskap AS     Sletting av pant
2018-12-21 Widerøe's Flyveselskap AS     Granted Exemption Article 14.4
2018-12-20 Widerøe's Flyveselskap AS     Application for Exemption Article 14.4
2018-02-09 Widerøe's Flyveselskap AS     ARC Extension # 2
2017-02-28 Samferdselsdepartementet   Samferdselsdepartementet - Regarding report from the Accident Investigation Board Norway on investigation of serious incident involving LN-WIU om 2 December 2010 (SL Rapport 2016/11)
2017-02-14 Widerøes Flyveselskap AS   ARC Extension #1
2017-01-23 Statens Havarikommisjon for Transport   reply to final report
2016-11-22 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL rap 2016/11) om alvorlig luftfartshendelse ved Svolvær lufthavn Helle 2. desember 2010 med Bombardier DHC-8-103, LN-WIU, operert av Wideøe's Flyveselskap AS
2016-09-27 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe`s Flyveselskap AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte for LN-WIU
2016-09-27 Widerøe Asset AS   Overdragelse etter fisjon
2016-09-01 Widerøes Flyveselskap AS   Eierskifte LN-WIU
2016-02-16 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon etter review
2015-12-01 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for overflyging fra Mehamn til Bodø - uten passasjerer eller last - for å utføre inspeksjon etter hard landing
2015-12-01 Widerøes Flyveselskap AS   Application for Flight conditions - Permit to Fly
2015-12-01 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om Permit to Fly
2015-08-26 Statens Havarikommisjon for Transport   Foreløpig rapport fra SHT om alvorlig luftfartshendelse 2.12.2010 med LN-WIU på Helle
2014-12-10 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Registrering av pantobligasjon
2014-12-08 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Pantobligasjon
2014-02-13 Widerøes Flyveselskap AS   ARC Extension
2013-05-13 Wiersholm Mellbye & Bech adv   retur av Aircraft Mortgage Deed
2013-02-20 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon ARC
2012-05-02 Wiersholm advokatfirma   avvente effektueringsmelding
2012-04-30 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Aircraft Mortgage Deed
2012-04-03 Wiersholm   Bestilling av registerutskrifter - LN-WIO
2012-04-03 Wiersholm   Bestilling av registerutskrifter - LN-WIO
2012-02-22 Widerøes Flyveselskap AS   ARC Extension 2
2011-11-11 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe's Flyveselskap AS - ACAM rapport 2011AC-024 - LN-WIU
2011-03-31 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2011-03-03 Arntzen de Besche   effektueringsmelding
2011-03-03 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   registrering av pant
2011-03-03 Arntzen de Besche Advokatfirma   registrering av pant
2011-03-02 Arntzen de Besche Advokatfirma   avvent registrering av skjøte - ny eier
2011-02-28 Widerøes Flyveselskap AS   ARC Extension
2010-07-07 Widerøes Flyveselskap AS   EASA STC approval for TCCA STC SA03-42 Western Avionics Rockwell Collins Proline II Installation
2010-07-07 Widerøes Flyveselskap AS   Utkvittert EASA Form 13 EASA Approval
2010-07-07 Widerøe's Flyveselskap AS     EASA STC approval for TCCA STC SA03-42 Western Avionics Rockwell Collins Proline II Installation
2010-06-14 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøes Flyveselskap AS - exemption under Article 10.3 of the regulation (EC) No.1592/2002 for Continued Operation of Aircraft registration
2010-06-09 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad om ytterligere forlengelse av Exemption i forbindelse med EASA validering av TCCA STC SA03-42
2010-05-19 Widerøes Flyveselskap AS   Exemptions under Article 10.3 of the regulation (EC) No.1592/2002 for Continued Operation of Aircraft registration LN-WIU
2010-05-18 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad om forlengelse av Exemption i forbindelse med forlengelse av EASA validering
2010-05-14 Widerøes Flyveselskap AS   behov for flyet i henhold til urgent operational need
2010-05-14 Widerøes Flyveselskap AS   WFs LN-WIU S/N 378
2010-05-12 Widerøes Flyveselskap AS   VS: LN-WIU exemption for Western Avionics STC
2010-05-12 Widerøes Flyveselskap AS   LN-WIU Ad: VS: LN-WIU exemption for Western Avionics STC
2010-05-12 Widerøes Flyveselskap AS   LN-WIU Fw: VS: LN-WIU exemption for Western Avionics STC
2010-05-12 Widerøes Flyveselskap AS   Ad: VS: LN-WIU exemption for Western Avionics STC
2010-05-12 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om forlengelse av exemption ifm forlengelse av EASA validering - DHC-8-103 S/N 378
2010-05-11 Widerøes Flyveselskap AS   Status vedrørende exemption ifm. STC validering
2010-04-26 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering av luftfartshendelse Bodø Lufthavn 19.04.2010 med DHC-8-103 - LN-WIU
2010-03-19 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-03-01 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og AFM forside
2010-02-28 Widerøes Flyveselskap AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2010-02-25 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad om luftdyktighetsbevis - Vedlikeholdsrapport
2010-02-18 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av 10.3 Exemption for å tillate operasjon mens kanadiske Supplementary Type Certificates blir EASA validert
2010-02-17 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av Permit to Fly for Check Flight i Bodø området før utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2010-02-17 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad om PtF for Check Flight av Utkast/forhåndsutfyllt Form 37/18b
2010-02-16 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad om Permit to Fly for Check Flight
2010-02-15 Widerøes Flyveselskap AS   DHC-8-100 serienummer 378 LN-WIU Søknad om exemption
2010-02-11 Post- og teletilsynet   kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2010-02-08 Widerøe`s Flyveselskap AS   Widerøe - Flåteutvidelse med LN-WIU og oppdatert Operations Specifications rev. 29
2009-12-07 Avmax Group Inc.   DHC-8-103 S/N 378 - Acceptance of Canadian Export C of A provided all modifications are EASA accepted
2009-11-09 Widerøes Flyveselskap AS   Registrering av luftfartøy
2009-06-11 Widerøes Flyveselskap AS   Tildeling av ICAO Mode S Transponder-koder
2009-06-08 Widerøes Flyveselskap AS   Anmodning om Mode S Transponder-koder
source: caa.no

More information: