LN-OTB

Robinson Helicopter Company
R22 BETA

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R22 BETA
MSN: 4421
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: European Helicopter Center AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-12-11
Aircraft Deleted
European Helicopter Center AS
2013-04-29
Owner changed
European Helicopter Center AS
2010-02-12
Aircraft Added
Pegasus Helicopter AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-12-15 DnB Bank ASA   Sletting av pant
2015-12-11 EHC European Helicopter Center AS   sletting av luftfartøy
2015-12-08 EHC European Helicopter Center AS   sletting av luftfartøy
2015-12-08 DnB Bank ASA   Bekreftelse på sletting av pant
2015-11-30 DNB Bank ASA   LN-OTB og oversendelse av attesterte kopier av pantedokument
2015-11-27 DnB Bank ASA   LN-OTB og anmodning om attesterte kopier av pantedokumenter
2015-11-27 DnB Bank ASA   Vedrørende tinglyste heftelser i luftfartøy
2015-11-26 European Helicopter Center AS   LN-OTA, LN-OTB og Oversendelse av attesterte kopier av pantedokumenter
2015-11-10 EHC European Helicopter Center AS   European Helicopter Center AS - Oppdatert Operations Specifications i forbindelse med flåtereduksjon for LN-OTB og LN-OTE grunnet salg til Tyskland
2015-11-08 EHC European Helicopter Center AS   European Helicopter Center AS - Flåteendring - LN-OTB og LN-OTE
2015-09-05 EHC European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2014-12-05 European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2013-12-13 European Helicopter Center AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - OTB20131213a
2013-12-09 European Helicopter Center AS   Recommendation Report
2013-06-18 European Helicopter Center AS (EHC)   European Helicopter Center AS (EHC) - Vedtak om endring av fartøyflåten LN-OTA LN-OTB LN-OTE
2013-05-21 Post- og teletilsynet   permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2013-04-29 Tenden Advokatfirma ANS   registrering av eierskifte og heftelse
2013-04-26 Tenden Advokatfirma ANS   Flyskjøte - Pantedokument
2013-04-26 Nordea Finans   registrert panterett
2013-04-26 Nordea Finans   sletting av panterett
2012-12-19 Pegasus Helicopter AS   ARC Extension
2012-01-13 Pegasus Helicopter AS   ARC extension
2011-01-03 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) 11-0002
2010-12-31 Pegasus Helicopter AS   ARC rec report
2010-04-16 Kenneth Dahlqvist   Tildeling av ICAO-id 24 bit Aircraft Address
2010-02-23 Nordea Finans Norge AS   registrert panterett
2010-02-19 Nordea Finans Norge AS   Panteobligasjon
2010-02-17 Post- og teletilsynet   Søknad om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-02-15 Pegasus Helicopter AS   Svar: SV: 4421 Application
2010-02-15 Pegasus Helicopter AS   registrering av luftfartøy
2010-02-12 Pegasus Helicopter AS   Bill of Sale
2010-02-12 Post- og teletilsynet   kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2010-02-12 Pegasus Helicopter AS   Sv: 4421 application
2010-02-12 Pegasus Helicopter AS   SV: 4421 Application
2010-02-10 Pegasus Helicopter AS   slettelsesattest
2010-02-04 Pegasus Helicopter AS   registrering av luftfartøy
2009-07-13 Gunnar Nyhus   Reservasjon av registreringsmerke
2009-07-13 Gunnar Nyhus   LN-OYB istedet for Reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no