LN-OJG

Airbus Helicopters
EC 225 LP

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: EC 225 LP
MSN: 2747
Max TO weight: 11000 kg
Mode-S Hex: 47872A
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Parilease
Adress: 41, avenue de l'Opera
75002 Paris
France
Operator: CHC Helikopter Service AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-11-16
Aircraft Deleted
Parilease
2010-03-23
Aircraft Added
Parilease

More aircraft operated by CHC Helikopter Service AS

LN-OAW

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OBA

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OBF

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OJL

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLR

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OMF

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMH

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPH

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPL

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQA

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQC

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQG

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQH

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQI

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQK

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQL

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQO

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQP

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQR

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQS

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQT

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQX

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQY

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OBQ

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OHB

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHC

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHD

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHE

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHI

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHK

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHL

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHM

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHU

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHW

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHX

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJA

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJB

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJC

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJD

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJE

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJF

Eurocopter
EC 225 LP

LN-OJK

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJN

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLB

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OLD

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OME

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMJ

Airbus Helicopters
AS 365 N2

LN-OMK

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMM

Bell Helicopter
214ST

LN-OMT

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQD

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQE

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQF

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQJ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQN

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-ORC

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OSJ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OST

Sikorsky Aircraft
S-61N

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-11-30 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Sletting av heftelse
2017-11-17 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   Sletting av luftfartøy
2017-11-15 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Begjæring om avregistrering av luftfartøy
2017-11-15 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Begjæring om sletting av pant
2017-10-31 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   begjæring om sletting av pant
2016-11-25 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Begjæring om avregistrering av luftfartøy
2016-07-27 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   LN-OHW, LN-OJB, LN-OJC, LN-OJD og Attesterte registerutskrifter
2016-07-27 Ida Aasgaard Røsand   LN-OHW, LN-OJB, LN-OJC, LN-OJD og Bestilling av registerutskrifter SVW-SAKER.FID406139
2015-05-21 CHC Helikopter Service AS   ARC
2015-05-05 Wiersholm AS   LN-OHW, LN-OJF, LN-OJB, LN-OJC, LN-OJD, Søknad om godkjenning av innleieavtaler - skifte av sub-lessor
2015-04-29 Wiersholm AS   Søknad om godkjenning av innleieavtaler - skifte av sub-lessor - LN-OHW, LN-OJF, LN-OJB, LN-OJC, LN-OJD, utsettelse
2015-04-28 Wiersholm AS   CHC Barbados -Søknad om godkjenning av innleieavtaler - skifte av sub-lessor - LN-OJD og LN-OJG
2015-04-28 Wiersholm AS   vedtak om godkjenning av innleieavtale
2015-04-28 Wiersholm AS   - vedtak om godkjenning av innleieavtaler
2015-04-21 Wiersholm AS   Søknad om godkjenning av innleieavtaler - skifte av sub-lessor - LN-OHW, LN-OJF, LN-OJB, LN-OJC, LN-OJD, LN-OJG WIERSHOLM-MATTERS.FID522193
2015-02-20 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - TA fra Airbus Helicopters
2015-02-13 CHC Helikopter Service AS   TA fra Airbus Helicopters
2015-01-16 Wiersholm AS   CHC Barbados - skifte av sub-lessor LN-OJD og LN-OJG
2014-12-11 Post- og teletilsynet   LN-OJG- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-05-27 CHC Helikopter Service AS   ARC kopi
2014-05-13 CHC Helikopter Service AS   EC225 - Technical Agreement fra Airbus Helicopters
2014-01-06 CHC Helikopter Service AS   10/01583-16 - MEL RIE 23-2013, CHC HS
2014-01-06 CHC Helikopter Service AS   10/01583-16 - MEL RIE 23-2013, CHC HS
2013-12-16 CHC Helikopter Service AS   MEL RIE 23-2013, CHC HS
2013-11-27 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Søknad om TBO extension P/N 8271-2 for EC225LP LN-OJC og LN-OJG
2013-05-28 CHC Helikopter Service AS   ARC - Easa Form 15b with expiry date 30.05.2014
2013-03-08 Wiersholm Mellbye & Bech adv   søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2013-03-07 Advokatfirmaet Wiersholm AS   Søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2013-02-08 Wiersholm Mellbye & Bech adv   søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2012-11-21 CHC Helikopter Service AS   EC225 - Approval to install Patch Boards
2012-05-29 CHC Helikopter Service AS   Airworthiness Review Certificate
2012-05-04 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2011-10-18 CHC Helikopter Service AS   Tillatelse til å operere EC225 med sprekk i MRB leading edge protection strip
2011-05-31 CHC Helikopter Service AS   Airworthiness Review Certificate for Eurocopter EC 225 LP
2010-11-25 Statens Havarikommisjon for Transport   tilbakemelding på innrapportering av luftfartshendelse vest for Stavanger 07.10.2010 med Eurocopter EC 225 LP
2010-08-10 CHC Norway AS   CHC Norway AS - EC 225, (2747) Information regards operation with AMC 332P67131514 in lieu of 332P67131513
2010-05-31 CHC Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-05-27 CHC Norway AS   Søknad om utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2010-05-26 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-03-26 Herman Jorkjend   RE: LN-OJG msn 2747 - Søknad om godkjenning av innleieavtaler
2010-03-26 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Godkjent innleie
2010-03-24 CHC Norway AS   Svar: søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis og støybevis
2010-03-23 Wiersholm   Instructions to register title in relation to Eurocopter EC 225 Helicopter with norwegian registration mark LN-OJG and MSN 2747 - The aircraft
2010-03-23 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Registrering av luftfartøy og pantedokument
2010-03-18 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-03-18 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Application for registration of ownership
2010-03-16 CHC Norway AS   søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis og støybevis
2010-02-19 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Søknad om godkjenning av innleieavtaler - Parilease S.A.S.
2010-02-18 CHC Norway AS   Søknad om ICAO-id 24 bit aircraft address - S/N 2747
2010-02-18 CHC Norway AS   Tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address code
2009-11-30 Eurocopter   Eurocopter EC 225 LP HLO023 (s/n2747) - Non Comliance Document No 332A 90 2019
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: