LN-DYD

Boeing Commercial Airplane Group
737-8JP

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 737-8JP
MSN: 39002
Engines: 2
Weight: 78999
Mode-S Hex: 478536
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Norwegian Air Norway AS
Organization number: 912084949
Adress: Postboks 115
1330 FORNEBU
Norge
Radio License. Number: 5939
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: FLIP No. 159 Co., Ltd.
Adress: 7-2 Marunouchi
2-chome, Chiyoda-ku
Tokyo
Japan
Operator: Norwegian Air Shuttle ASA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-09-22
Owner changed
FLIP No. 159 Co., Ltd.
2010-04-06
Aircraft Added
DY1 Leasing LLC

Related Youtube videos

LN-DYD data-toggle=

Norwegian Boeing 737-800 LN-DYD Landing Malaga AGP Hans Christian Andersen tail .mp4

LN-DYD data-toggle=

Norwegian Boeing 737-8JP [LN-DYD] [H.C Andersen Ta

LN-DYD data-toggle=

Norwegian Boeing 737-8JP [LN-DYD] [H.C Andersen Ta

LN-DYD data-toggle=

Various Norwegian aircrafts Take off/Landings in Oslo Gardermoen

LN-DYD data-toggle=

Norwegian Boeing 737-800 LN-DYD Landing Malaga AGP Hans Christian Andersen tail .mp4

LN-DYD data-toggle=

Norwegian Air Shuttle - Boeing 737-8JP LN-DYD - Takeoff from Split Airport SPU/LDSP

LN-DYD data-toggle=

Boeing 737 - 800 Take Off Norwegian Airlines

LN-DYD data-toggle=

Norwegian Boeing 737-8JP(WL)

LN-DYD data-toggle=

LN-DYD Norwegian Air Shuttle Boeing 737-800 Landing at Hamburg Airport

LN-DYD data-toggle=

Norwegian H.C. Andersen livery Boeing 737-8JP, LN-DYD. Oslo to Stockholm. May 16, 2014

LN-DYD data-toggle=

LN-DYD Norwegian Boeing 737-800 Landing at Hamburg Airport

LN-DYD data-toggle=

PSatB Norwegian DY5164 LN-DYD (H.C. ANDERSEN) Take-off Barcelona Airport!

LN-DYD data-toggle=

PSatB Norwegian DY5164 LN-DYD H.C. Andersen Landing at London Gatwick!

LN-DYD data-toggle=

PSatB [TIMELAPSE] Norwegian DY5164 LN-DYD (H.C. Andersen) landing at London Gatwick!

LN-DYD data-toggle=

PSatB [TIMELAPSE] Norwegian DY5164 Take-off LN-DYD (H.C. Andersen) Barcelona airport!

LN-DYD data-toggle=

Norwegian Air Shuttle Flight 5110 (Barcelona to BHX)

LN-DYD data-toggle=

Norwegian Boeing 737 beautiful takeoff from Tromsø

LN-DYD data-toggle=

Norwegian Air Shuttle Flight 5111 (BHX to Barcelona)

LN-DYD data-toggle=

Norwegian 737 takeoff from Amsterdam

LN-DYD data-toggle=

Boeing 737-800 Night Time Landing

LN-DYD data-toggle=

DY4037 | Stockholm (ARN) ✈ Luleå (LLA) | Norwegian Boeing 737-800 [TAKEOFF]

LN-DYD data-toggle=

DY4037 | Stockholm (ARN) ✈ Luleå (LLA) | Norwegian Boeing 737-800 [LANDING]

LN-DYD data-toggle=

Norwegian Air Shuttle Boeing 737-800 Takeoff London Gatwick Airport

Installed radio equipment

HF Communication Transceiver 2,0-29,9999 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
VHF Omnidirectional Range Receiver 112-117,975 MHz
Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
Weather Radar X band
Radio Altimeter 4200-4400 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-09-11 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     LN-DYA, LN-DYB, LN-DYC, LN-DYD, LN-DYE, LN-DYF, LN-DYG, LN-DYN, LN-DYO, LN-DYP og attestert registerutskrift
2019-09-09 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     Bestilling: Certificate of ownership and encumbrances
2019-03-14 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC 1st Extension
2018-09-04 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Vedtak om godkjenning av wet-lease for LN-DYD fra NAN til NAS fra 02.12.2018-02.12.2019
2018-09-03 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad forlengelse Wetlease
2018-03-07 Norwegian Air Norway AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a DYD20180307a basert på AR Recommendation
2018-02-23 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC Recommendation
2017-12-01 Norwegian Air Shuttle ASA   MP Statement
2017-12-01 Norwegian Air Norway AS   Norwegian Air Norway AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-DYD
2017-12-01 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - Vedtak om godkjenning av wet-lease fra NAN til NAS for LN-DYD fra 01.12.2017 - 01.12.2018
2017-12-01 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-DYD
2017-11-30 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   bestilling av attestert registerutskrift
2017-11-30 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   attestert registerutskrift
2017-11-21 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godjenning innleie og søknad om godkjenning wetlease avtale
2017-11-16 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godjenning innleie og søknad om godkjenning wetlease avtale
2017-09-29 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   registrering av eierskifter
2017-09-29 Advokatfirmaet BA-HR DA   LN_DYD - registrering av heftelser
2017-09-27 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   sletting av heftelser
2017-09-21 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   Eierskifte
2017-09-21 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   pant i luftfartøy
2017-09-18 Advokatfirmaet BA-HR DA   Aircraft Mortgage Deed - Form of irrevocable de-registration and export request authorisation
2017-09-18 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiik AS   LN-DYA / LN-DYB / LN-DYC / LN-DYD / LN-DYE / LN-DYF / LN-DYG / LN-DYO / LN-DYQ / LN-DYN / attesterte registerutskrifter
2017-09-14 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   LN-DYA/LN-DYB/LN-DYC/LN-DYD/LN-DYE/LN-DYF/LN-DYG/LN-DYO/LN-DYQ/LN-DYN/bestilling av attesterte registerutskrifter
2017-09-13 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om endret godkjenning innleie
2017-09-04 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   Sletting av panteheftelser og IDERA
2017-08-24 Advokatfirmaet BA-HR DA   dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2017-08-22 Advokatfirmaet BA-HR DA   Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet BA-HR-LEGAL.FID787618
2017-08-22 Norwegian Air Shuttle ASA   Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte
2017-08-18 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om endret godkjenning innleie
2017-08-17 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Planlagte overføringer av fly fra Norwegian Air Shuttle ASA til Norwegian Air Norway AS - juni og juli 2017
2017-08-17 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   Oversendelse av bekreftet kopi av pantedokumenter
2017-08-16 Halfdan Lowzow   bestilling av bekreftet kopi av pantedokumenter
2017-06-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-03-08 Norwegian Air Shuttle ASA   NAS, ARC 2nd. Extension
2015-09-28 Norwegian Air Shuttle ASA   MEL-RIE
2015-07-06 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Bestilling av attestert registerutskrift - LN-DYD mv.
2014-12-11 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Vedtak om godkjenning av innleie
2014-12-09 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av innleie
2014-12-09 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av endret innleie for 31 fly på innleie til Norwegian Air Shuttle ASA
2014-12-05 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av endret innleie for 31 fly på innleie til Norwegian Air Shuttle ASA - overføringene gjennomføres i tre puljer
2014-12-05 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av innleie
2014-12-02 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av endret innleie for 31 fly på innleie til Norwegian Air Shuttle ASA
2013-03-07 Norwegian Air Shuttle ASA   1st Extension-ARC 15B
2012-03-12 Norwegian Air Shuttle ASA   Issuance ARC EASA Form 15b
2011-06-07 Simonsen Advokatfirma DA   Registrering av ugjenkallelig fullmakt (IDERA)
2011-05-30 Simonsen Advokatfirma DA   Apostille
2011-03-15 Norwegian Air Shuttle ASA   ARC Extension
2010-05-22 Norwegian Air Shuttle ASA   Workorder
2010-05-17 Norwegian Air Shuttle ASA   workorder
2010-05-04 Norwegian Air Shuttle ASA   workorder
2010-04-12 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-04-07 Simonsen advokatfirma   Første prioritets panteobligasjon
2010-04-07 Vogt & Wiig AS   Bill of Sale
2010-04-07 Norwegian Air Shuttle ASA   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC) 10- 0097
2010-04-07 Norwegian Air Shuttle ASA   Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis.
2010-04-07 Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS   Innleie av luftfartøy og utvidelse av fartøyflåten
2010-04-06 Royal Norwegian Consulate Seattle   utstedelse av midlertidig nasjonalitets- og registreringsbevis
2010-04-06 Royal Norwegian Consulate   Bill of Sale
2010-04-06 Royal Norwegian Consulate Seattle   utstedelse av midlertidig nasjonalitet- og registreringsbevis til DY1 leasing LLC, Boeing 737-800, serie nr 39002
2010-04-06 Norwegian Air Shuttle ASA   Utstedelse av Part 21 "Permit to Fly"
2010-04-06 Norwegian Air Shuttle ASA   Corrected Scanned Copy of Export C of A
2010-04-06 Norwegian Air Shuttle ASA   ARC Recommendation
2010-03-31 Norwegian Air Shuttle ASA   Original Export C of A
2010-03-31 The Boeing Company   Import Requirements for Delivery of New Aircraft - Boeing Model 737-8JP for Norwegian Air Shuttle
2010-03-30 Simonsen advokatfirma   Første prioritets panteobligasjon
2010-03-30 Norwegian Air Shuttle ASA   Original Export Certificate of Airworthiness - No E457719
2010-03-30 Norwegian Air Shuttle ASA   føreste veierapport
2010-03-30 Norwegian Air Shuttle ASA   informasjon ARC Recommendation
2010-03-23 Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS   søknad om godkjenning innleieavtale og disp. fra nasjonalitetskrav
2010-03-23 Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS   søknad om godkjenning innleieavtale og disp. fra nasjonalitetskrav - tilbakekallelse
2010-03-18 Norwegian Air Shuttle ASA   Vedlikeholdsrapport (VR) og søknad om luftdyktighetsbevis
2010-03-18 Norwegian Air Shuttle ASA   søknad om luftdyktighetsbevis
2010-03-18 Norwegian Air Shuttle ASA   vedlikeholdsrapport
2010-03-10 Vogt & Wiig AS   søknad om foreløpig registrering av luftfartøy i utlandet
2010-03-10 Utenriksdepartementet   Søknad om foreløpig registrering i utlandet
2010-03-10 Vogt & Wiig AS   søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet
2010-03-09 Vogt & Wiig AS   søknad om foreløpig registrering av luftfartøy i utlandet
2010-03-09 Vogt & Wiig AS   søknad om godkjenning av innleieavtale
2010-03-09 Vogt & Wiig AS   søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet for DY1 LEASING LLC
2010-03-03 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-02-28 Norwegian Air Shuttle AS   AFM sider for utstedelse av LDB og flydata
2010-02-17 Norwegian Air Shuttle AS   Søknad om Permit to Fly
2010-02-16 Norwegian Air Shuttle AS   vedtak om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2010-02-15 Norwegian Air Shuttle AS   Søknad om registrering av luftfartøy
2009-11-05 Norwegian Air Shuttle AS   LN-NOU, LN-NOT, LN-DYC, LN-NOV, LN-NOJ og flåteutvidelse
2008-09-02 Norwegian Air Shuttle AS   tildeling av ICAO 24 bits koder
2008-08-29 Norwegian Air Shuttle AS   tildeling av ICAO 24 biters kode
source: caa.no