LN-BAC

Cessna Aircraft Company
525A

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 525A
MSN: C525A0446
Mode-S Hex: 478737
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Balder Air AS
Operator: Bergen Air Transport AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-09-09
Aircraft Deleted
Balder Air AS
2010-06-16
Aircraft Added
Balder Air AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-09-15 Nordea Bank Norge ASA   sletting av heftelse
2016-09-15 Bergen Air Transport AS   sletting av luftfartøy
2016-09-01 Nordea Finans Sverige AB   panterett i luftfartøy
2016-09-01 Nordea Bank Norge ASA   Power of attorney - aricraft Mortgage deed
2016-09-01 Bergen Air Transport AS   avregistrering av luftfartøy
2016-08-25 Bergen Air Transport AS   Vedlikeholdsrapport NF-0350E
2016-08-24 Bergen Air Transport AS   LN-BAC- Utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for brukt luftfartøy som skal eksporteres ut av EASA området og til U.S.A.
2016-08-24 Bergen Air Transport AS   Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly i forbindelse med eksport av luftfartøyet
2016-08-24 Bergen Air Transport AS   Søknad om Permit to Fly
2016-08-24 Bergen Air Transport AS   Vedlikeholdsrapport må fylles ut i forbindelse med eksport
2016-08-24 Bergen Air Transport AS   ATL Log sider 0200 og 0201 - Action taken må lukkes
2016-08-24 Bergen Air Transport AS   Vekt og balanse rapport 6 april 2014
2016-08-22 Bergen Air Transport AS   EASA Form 37/18B - Permit to fly
2016-08-19 Bergen Air Transport AS   Bergen Air Transport AS - søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2015-05-27 Bergen Air Transport AS   ARC extention
2014-06-11 Bergen Air Transport AS   godkjenning av søknad om utsatt frist for utførelse av SB525A-71-06
2014-06-04 Bergen Air Transport AS   søknad om utsatt frist for utførelse av SB525A-71-06
2014-05-14 Bergen Air Transport AS   ARC
2013-06-24 Bergen Air Transport AS   søknad om utsatt frist for task AMM 32-00-00-211
2013-06-18 Bergen Air Transport AS   Utstedelse av ARC
2013-06-13 Bergen Air Transport AS   søknad om utsatt frist for task AMM 32-00-00-211
2013-06-12 Atlas Airservice   Recommendation
2012-08-13 Bergen Air Transport AS   ARC
2011-03-08 Bergen Air Transport AS   Bergen Air Transport AS - rapport etter ACAM In-Depth inspeksjon LN-BAC
2011-03-02 Bergen Air Transport   Bergen Air Transport AS - ACAM LN-BAC foreløpig rapport
2011-01-05 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-12-01 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-09-23 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-07-02 Nordea Finans Sverige AB (publ)   retur av registrert pantedokument
2010-07-01 Bergen Air Transport AS     Oppdatert Operations Specifications
2010-07-01 Bergen Air Transport AS   Oppdatert Operations Specifications
2010-06-29 Bergen Air Transport   Godkjennelse av innleie av luftfartøy
2010-06-29 Bergen Air Transport v/Geir Hellsten   Søknad om dispens fra BSL A 1-8
2010-06-29 Bergen Air Transport   Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2010-06-29 Bergen Air Transport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC) Rapport 2010AR-216
2010-06-29 Bergen Air Transport     Godkjennelse av innleie av luftfartøy
2010-06-28 Advokatfirma Hammarskôld & Co   oversender Aircraft Mortgage Deed
2010-06-28 Advokatfirma Hammarskôld & Co     oversender Aircraft Mortgage Deed
2010-06-25 Atlas Air Service AG   ARC
2010-06-25 Atlas Air Service AG   Recommendation Part 2
2010-06-18 Bergen Air Transport   Utstedelse av Permit to Fly
2010-06-17 Friele Holding AS   registrering av pantedokument
2010-06-17 Bergen Air Transport AS   bill of sale
2010-06-16 Bergen Air Transport v/Geir Hellsten   Permit to Fly pr. E-mail
2010-06-11 Bergen Air Transport v/Carl-Louis Hannisdal   Søknad om Flight Conditions
2010-06-11 Bergen Air Transport v/Carl-Louis Hannisdal   Form 21 søknad om PtF
2010-06-11 Bergen Air Transport v/Geir Hellsten   FAA Export Certificate
2010-06-11 Bergen Air Transport v/Carl-Louis Hannisdal   Søknad om Luftdyktighetsbevis
2010-06-10 Bergen Air Transport v/Geir Hellsten   Export C of A (ikke signert) og Cescom
2010-06-10 Bergen Air Transport AS   bill of sale
2010-06-07 Friele Holding AS   registrering av pantedokument
2010-05-20 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-04-29 Bergen Air Transport   Ttildeling av ICAO ID 24 bit aircraft address
2010-04-20 Bergen Air Transport   Sønad om tildeling av ICAO ID 24 bit aircraft address
2010-03-23 Bergen Air Transport   søknad om innleie av luftfartøy
source: caa.no

More information: