LN-CTH

Balony Kubicek spol. s r.o
BB30Z

ACTIVE BALLOONAircraft Details

Manufacturer: Balony Kubicek spol. s r.o
Model: BB30Z
MSN: 773
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Drammen Ballongklubb
Adress: Kastanjeveien 44b
3026 DRAMMEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2010-06-25
Aircraft Added
Drammen Ballongklubb

More aircraft owned by Drammen Ballongklubb

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-05-23 SBF CAMO     Copy of ARC (issued by SBF CAMO Sweden)
2017-05-23 SBF CAMO Sweden   ARC
2016-05-23 SBF CAMO Sweden   Copy of ARC (issued by SBF CAMO Sweden)
2015-05-15 SBF CAMO   Copy of ARC (issued by SBF CAMO Sweden)
2014-05-13 SBF CAMO   Copy of ARC (issued by SBF CAMO Sweden)
2012-05-22 SBF CAMO   kopi av ARC
2011-05-25 Knut Erik Risvik   AMP godkjent
2011-05-24 SBF CAMO   Copy of ARC
2011-05-23 Poa Ekblad   Vedlikeholdsprogram
2010-07-29 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-07-05 Drammen Ballongklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-07-01 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-06-29 Poa Ekeblad   VR for underdel (kurv, brenner m.m.)
2010-06-25 Drammen ballongklubb   registrering
2010-06-18 Knut Risvik   Søknad om luftdyktighetsbevis
2010-06-18 Poa Ekeblad   Utstyrsliste - vekt & balanse
2010-06-18 Ingen Begrensninger AS   Flyskjøte
2010-06-10 Drammen Ballongklubb v/Knut Erik Risvik   Flyskjøte - Aircraft Bill of Sale
2010-05-04 Knut Erik Risvik   SV: Registering av ny varmluftsballong - LN-CTH
source: caa.no