Aircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 150D
MSN: 150-60457
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Straum Dan
Adress: Straum
8664 MOSJØEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-05-26
Owner changed
Straum Dan
2015-05-04
Owner changed
Nyberg Odd Asbjørn
2012-12-17
Owner changed
Følke Kjartan
2012-11-02
Owner changed
Manseterbak Erling
2009-01-19
Owner changed
Vassbotten Tone
2007-02-06
Owner changed
Eiendom & Fritid AS

Related Youtube videos

LN-BGR data-toggle=

Formasjon LN-MOM og LN-BGR

More aircraft owned by Straum Dan

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-06-29 Dan Straum     henvendelse om faktura
2021-06-28 Dan Straum     henvendelse om regning - eierskifte
2020-06-11 Flyteknisk Notodden AS     ARC Extension
2019-04-02 Flyteknisk Notodden AS     ARC Review 2019
2019-04-02 Flyteknisk Notodden AS     ARC Review 2019
2017-02-22 Flyteknisk Notodden AS   ARC
2016-01-19 Flyteknisk Notodden AS   ARC
2016-01-18 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-01-18 Dan Straum   svar på eposthenvendelse
2016-01-13 Dan Straum   Vedrørende registreringsbevis
2015-12-17 Flyteknisk Notodden AS   AMP rev 2 korrigert
2015-12-17 Flyteknisk Notodden AS   AMP rev 2 godkjent
2015-12-09 Flyteknisk Notodden AS   LN BGR - revisjon 02 til AMP for Cessna 150D
2015-09-21 Dan Straum   Dan Straum - Særskilt tillatelse til å fravike krav til terrengatskillelse for VFR natt i Norge
2015-09-20 Dan Straum   søknad å fly VFR Natt
2015-08-29 Dan Straum   Ny teknisk flybok
2015-06-21 Odd Nyberg   vedrørende gebyr for overdragelse av luftfartøy
2015-06-19 Odd Nyberg   SV: vedrørende gebyr for overdragelse av luftfartøy
2015-06-18 Odd Nyberg   vedrørende gebyr for overdragelse av luftfartøy
2015-06-18 Odd Nyberg   Re: vedrørende gebyr for overdragelse av luftfartøy
2015-05-27 Dan Straum   registrering av luftfartøy
2015-05-13 Odd Nyberg   legitimasjon av ny eier
2015-05-13 Odd Nyberg   Norges Luftfartøyregister - Eierskifte
2015-05-12 Odd Nyberg   flyskjøte
2015-05-04 Kjartan Følke   Flyskjøte - dokumentasjon på ID
2015-05-04 Odd Asbjørn Nyberg   Registrering av eierskifte
2015-04-30 Kjartan Følke   Flyskjøte
2015-04-30 Odd Nyberg   dokumentasjon på ny eier
2014-11-05 Flyteknisk Notodden AS   ARC og review papirer for Cessna 150D
2014-10-01 Flyteknisk Notodden AS   AMP
2013-10-02 Post- og teletilsynet   LN-BGR- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-09-27 Flyteknisk Notodden AS   ARC
2012-12-17 Kjartan Følke   flyskjøte
2012-12-10 Kjartan Følke   flyskjøte
2012-12-07 Kjartan Følke   flyskjøte
2012-11-05 Flyteknisk Notodden AS   Registrering av eierskifte
2012-11-01 Flyteknisk Notodden AS   Flyskjøte - dokumentasjon på ID
2012-10-11 Flyteknisk Notodden AS   kopi av ARC og review papirer
2011-10-24 Flyteknisk Notodden AS   Kopi av ARC og Review Check lister
2011-09-28 Flyteknisk Notodden AS   Godkjennelse av Aircraft Maintenance Programme - AMP
2011-09-26 Flyteknisk Notodden AS   søknad om AMP for Cessna 150D
2011-07-07 Tone Vassbotten   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2011-07-04 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport VR
2010-07-06 Flyteknisk Notodden AS   Første gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-07-04 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport VR
2010-07-04 Flyteknisk Notodden AS     Vedlikeholdsrapport VR
2009-12-15 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr
2009-07-09 Tone Vassbotten   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2009-07-03 Tone Vassbotten   Utstedelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-07-01 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2009-02-16 jan@hovet.no   ICAO-id 24 bit aircraft address
2009-01-20 Tone Vassvotten   eierskifte av luftfartøy
2009-01-16 Tone Vassbotten   eierskifte av luftfartøy - flyskjøte
2008-11-14 Post- og teletilsynet   oppsigelse på bruk av radioutstyr
2007-06-20 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2007-03-22 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-12-06 Johnny N. Runde   Flyskjøte og dokumentasjon av fødselsnummer
2006-11-30 Johnny N. Runde   Retur av skjøte uten dagbokføring
2006-11-20 Johnny N. Runde   flyskjøte
2006-11-06 Johnny Runde   spørsmål ang. fremgangsmåte for sletting av fartøyet
2006-10-17 Bjørn Ramberg   kopi av flyskjøte
2006-10-11 Jonny N Runde   Vedr. registrering i Norges luftfartøyregister
2006-09-13 Jonny N Runde   Angående eiendomsforhold
2006-09-12 KrediNor   Årsgebyr
2006-07-11 KrediNor   Oversendelse av brev fra Johnny Nilsen Runde angående årsgebyr
2006-06-26 Johnny N Runde   Årsgebyr
2005-11-30 Flyteknisk Notodden AS   Tilsynsrapport
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: