LN-BIF

Fairchild Hiller Corporation
M62A

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Fairchild Hiller Corporation
Model: M62A
MSN: T43-7228
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Nedre Romerike Flyklubb Veteranflygruppa
Adress: Småflyhavna
2007 KJELLER

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-01-15
Owner changed
Nedre Romerike Flyklubb Veteranflygruppa
2002-08-01
Aircraft Added
Nedre Romerike Flyklubb
2002-08-01
Aircraft Added
Nedre Romerike Flyklubb

Related Youtube videos

LN-BIF data-toggle=

Max Holste Broussard in formation with Cornell LN-BIF and Tiger Moth LN-MAX Norway 2002

LN-BIF data-toggle=

Formation with Farchild Cornell LN-BIF

LN-BIF data-toggle=

We are flying PT-26 Cornell 1964-65

LN-BIF data-toggle=

PT-19A "Spirit of Little Norway"

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-10-12 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2020-10-08 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedlikeholdsrapport VR
2019-10-30 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2019-10-24 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedlikeholdsrapport
2019-04-15 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2019-04-09 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedlikeholdsrapport
2018-05-28 Fred Pettersen     Luftdyktighetsbevis
2018-05-28 Fred Pettersen     Kopi av Særskilt luftdyktighetsbevis
2018-05-24 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2018-05-22 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedlikeholdsrapport
2018-05-22 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedlikeholdsrapport
2018-05-22 Bjørn Ødegård     Vedlikeholdsrapport
2017-05-23 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-05-15 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2016-05-30 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-05-26 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2015-05-28 Nedre Romerike Flyklubb   Nedre Romerike Flyklubb - Bekreftelse på riktig registrering på org.nr.
2015-05-25 Nedre Romerike Flyklubb   Nedre Romerike Flyklubb - Bekreftelse på riktig registrering på org.nr.
2015-05-22 Norrønafly-Rakkestad AS   særskilt luftdyktighetsbevis
2015-05-21 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2014-05-19 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2014-01-17 Nedre Romerike Flyklubb   Registrering av eierskifte
2014-01-15 Nedre Romerike Flyklubb   fullmakt / bekreftelse
2014-01-02 Nedre Romerike Flyklubb   fullmakt / bekreftelse
2013-12-12 Nedre Romerike Flyklubb   eierskifte - Flyskjøte
2013-08-15 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung   violation of German air traffic regulations 2012-09-10
2013-05-14 Norrønafly-Rakkestad AS   Permit to Fly
2013-05-14 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2013-01-16 Hans Petter Fure   kopi av fartøyjournal
2013-01-15 Hans Petter Fure   etterlyser svar på tidligere henvendelse
2012-12-17 Hans Petter Fure   Hans Petter Fure - etterspør ytterligere opplysninger
2012-12-10 Hans Petter Fure   Hans Petter Fure - rapport om hendelsen
2012-10-31 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung   flyging i restriksjonsområde i Tyskland
2012-05-07 Nedre Romerike Flyklubb   Permit to Fly
2012-05-03 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport VR
2011-05-11 Nedre Romerike Flyklubb   Permit to Fly
2011-05-10 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2010-08-10 Reidar Berntsen   standard operasjonsprosedyrer fallskjermhopp
2010-08-10 Reidar Berntsen   Kommentarer vedrørende SOP
2010-08-10 Reidar Berntsen   Revidert SOP for fallskjerm
2010-08-10 Nedre Romerike flyklubb   Godkjenning av prosedyrer i forbindelse med løft og slipp av fallskjermhoppere
2010-07-29 Reidar Berntsen   Flight manual Cornell
2010-05-12 Nedre Romerike Flyklubb   Permit to Fly
2010-05-11 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-07-10 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-05-14 Nedre Romerike Flyklubb   Utstedelse av Permit to Fly
2009-05-11 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-05-11 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2009-01-19 Hovet & Co. AS   Godkjennelse av modifikasjon HC-406BIF-01 Rev. B for Fairchild Hiller M62A
2009-01-09 Hovet & Co. AS   Revisjon av HC-406BIF-01 Rev. B pga. merking av ledninger
2008-11-21 Jan Hovet   tildeling av ICAO koder
2008-08-06 NRF Veteranflygruppen   Permit to fly
2008-04-22 Nedre Romerike Flyklubb   Utstedelse av Permit to Fly
2008-04-21 Luftfartstilsynet   Notat datert 05.07.2002 vedrørende Type Akseptering av Cornell
2008-04-02 Norrønafly-Rakkestad AS   Fairchild M62A sn T43-7228 Eier Nedre Romerike Flyklubb Veterangruppa
2008-03-27 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2008-01-08 Nedre Romerike Flyklubb   Tilbakekallelse av luftdyktighetsbevis
2006-11-15 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2006-06-20 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering luftfartshendelse - Ekebergsletta Oslo 04.07.2003 - Fairchild Cornell
2006-02-03 Nedre Romerike Flyklubb, Veteranflygruppen   Fairchild PT 19 A "Cornell" - innvilget søknad om kategorisering som veteranfly
source: caa.no