LN-OYE

Agusta SpA 206B

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Agusta SpA
Model: 206B
MSN: 8690
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Q-free International AS
Operator: Heliscan AS

source: caa

Aircraft event timeline

2016-07-21
Aircraft Deleted
Q-free International AS
2010-08-23
Aircraft Added
Q-free International AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-09-15 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av dokument om tillatelse til bruk av radioutstyr
2016-07-22 Q-free International AS   sletting av luftfartøy
2016-07-18 Q-free International AS   begjæring om sletting av luftfartøy
2016-07-13 HeliScan AS   Utstedelse av ARC Agusta Bell 206B
2014-03-05 HeliScan AS   Utstedelse av ARC Agusta Bell 206B
2013-10-23 Post- og teletilsynet   permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-09-27 Heliscan AS   Heliscan AS - Rev. 16 til CAME ifm. tilbakemelding ARC LN-OYE
2012-09-27 Heliscan AS   Heliscan AS - Tilbakemelding ARC
2012-09-19 Heliscan AS   Tilbakemelding ARC
2012-09-19 Heliscan AS   Heliscan AS - Revisjon 16 til CAME ifm. tilbakemelding ARC LN-OYE
2012-08-30 Heliscan AS   Airworthiness Review Certificate
2012-08-16 Heliscan AS   fornyelse av ARC
2012-01-09 Heliscan AS   Heliscan AS - Vedtak - godkjenning - innleieavtale - flåteutvidelse - flåtereduksjon - Oppdatert Operations Specifications
2011-07-20 Heliscan AS   Fornyelse av ARC
2010-08-27 Heliscan AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis for brukt helikopter importert fra EASA medlemsland
2010-08-24 Q-free International AS   egenerklæring som eier av luftfartøy
2010-08-23 Heliscan AS   Heliscan AS - Dokumentasjon ifb utstedelse av LDB
2010-08-20 CAA-UK   slettelsesattest
2010-08-20 Heliscan AS   LN-OYE - søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2010-08-16 Heliscan AS   revisjon av vedlikeholdsprogram Bell/Agusta Bell 206B
2010-08-11 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr
2010-08-03 Rune Husby   egenerklæring som eier av luftfartøy
2010-08-03 Heliscan AS   Søknad om utstedelse av LDB
2010-08-03 Heliscan AS   Tildeling av ICAO kode
2010-08-02 Heliscan, attn. Gunnar Nyhus   Reservasjon av registreringsbokstaver
2010-08-02 Heliscan AS   Søknad om tildeling av ELT kode
source: einnsyn.no