LN-ONF

Airbus Helicopters EC 225 LP

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: EC 225 LP
MSN: 2750
ICAO Hex: 47870B
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Operator: Bristow Norway AS

source: caa

Aircraft event timeline

2019-02-21
Aircraft Deleted
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2010-10-15
Aircraft Added
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Related Youtube videos (4)

LN-ONF data-toggle=

Hammerfest SAR training Bristow

LN-ONF data-toggle=

SAR Hammerfest 2015

LN-ONF data-toggle=

EC225 Search and Rescue

LN-ONF data-toggle=

Helicopter Rescue Drill on Hurtigruten MS Nordkapp

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-08-28 Bristow Norway AS     Request for extension of Lease approval for LN-ONG & KAUH 225's Extended lease agreement
2018-08-28 Bristow Norway AS     Request for extension of Lease approval for LN-ONG & KAUH 225's Extended lease agreement
2016-08-02 Bristow Norway AS   Søknad om fergeflyging EC 225
2016-05-13 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation (EC) 216/2008 regarding LN-ONF
2016-05-13 CAA of LatviaCivil Aviation Authority Se adresseliste   Notification of an extension of exemption -LN-OHZ, LN-OJD and LN-ONF- Extended Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation EC 216/2008 for Continued Operation - Avskjermet
2016-05-12 Bristow Group Inc.   Application for exemtpion
2016-03-31 Bristow Norway AS   vedtak om forlenget innleie
2016-03-16 Bristow Norway AS   Søknad om forlengelse dry lease 2750
2015-10-08 Bristow Norway AS   12/08851-44 - MEL RIE 063
2015-09-29 Bristow Norway AS   ARC Extension
2015-08-11 Bristow Norway AS   MEL RIE 063
2015-07-08 Bristow Norway AS   Utstedelse av duplikat av Airworthiness Review Certificate ARC
2015-07-07 Bristow Norway AS   ARC
2014-10-23 Bristow Norway AS   Vedtak om godkjenning av forlenget innleieperiode
2014-10-23 Bristow Norway AS   LN ONF - forlengelse av hovedavtale
2014-10-13 Bristow Norway AS   lease forlengelse
2014-10-03 Bristow Norway AS   Søknad om forlengelse av dry lease EC 225 LP, S/N 2750
2014-10-01 Bristow Norway AS   1st. ARC Extension
2014-07-11 Bristow Norway AS   BHL EC 225 L/H accessory O`ring 703A35-0209-53
2014-07-11 Bristow Norway AS   LN-ONF- Akseptering av gjenbruk av O-ring, 703A35-0209-53
2013-10-20 Bristow Norway AS   retur av Airworthiness Review Certificate - ARC - utgått dokument
2013-10-09 Bristow Norway ASBristow Norway AS   Eurocopter EC225 LP S/N 2750 - tilleggsinfo
2013-10-09 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate ARC
2013-10-03 Bristow Helicopters LtdIrosh Peiris   Eurocopter EC225 LP S/N 2750 ARC renewal
2012-10-17 Bristow Norway AS   2nd. ARC Extension
2011-10-21 Bristow Norway AS   EC 225 LP, S/N 2750 - 1st. ARC Extension
2011-01-26 Statens Havarikommisjon for Transport   SHT - tilbakemelding på innrapportering av luftfartshendelse sør for Sola 16.10.2010 - LN-ONF
2010-11-26 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-11-22 Bristow Norway AS   godkjennelse dry lease
2010-11-02 Bristow Norway AS   Svar: Søknad om Luftdyktighetsbevis og Støybevis for EC225, S/N 2750
2010-11-02 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-10-18 Bristow Norway AS   Søknad om godkjennelse dry lease EC225, S/N 2750
2010-10-15 Frode Østnes   registrering - effektueringsmelding
2010-10-15 Skandinaviska Enskilda Banken AB   registrering av luftfartøy
2010-10-15 Bristow Norway AS   registreringsbevis
2010-10-15 Frode Østnes   kopi av registreringsbevis
2010-10-14 Bristow Norway AS   Søknad om Permit-to-Fly for fergeflyging av EC225 S/N 2750
2010-10-12 Bristow Norway AS   Søknad om Permit to Fly for fergeflyging av EC225
2010-10-11 Norwegian Royal Consulate Marseille   Registration of new aircrafts in the Norwegian Civil Aircraft Register
2010-10-11 Norwegian Royal Consulate Marseille   Ln-ONF - Registration of new aircrafts in the Norwegian Civil Aircraft Register
2010-10-08 UD   Registration of new aircrafts in the Norwegian Civil Aircraft Register
2010-10-08 Utenriksdepartementet   Registration of new aircrafts in the Norwegian Civil Aircraft Register
2010-10-08 Østnes   Søknad om registrering av luftfartøy
2010-10-06 Det norske konsulatet i Marseille   midlertidig regidstrering
2010-10-05 Utenriksdepartementet   anmodning fra NLR av 29. september 2010 om foreløpig registrering av LN-ONF ved konsulatet i Marseille
2010-09-29 Utenriksdepartementet   anmodning om foreløpig registrering av luftfartøy ved Det norske konsulat i Marseilles
2010-09-23 SEB Finans   søknad om registrering av helikopter
2010-09-23 SEB Finans   søknad om foreløpig registrering
2010-09-23 SEB Finans   Erklæring om selskapsstatus
2010-09-22 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-09-22 Bristow Norway AS   Søknad om Permit-to-Fly for fergeflyging av EC225, S/N 2750
2010-09-20 Bristow Norway AS   Søknad om Luftdyktighetsbevis og Støybevis for EC225, S/N 2750
2010-06-10 Christophe Bouzon   EC225 LP : List of non conformity for S/N 2750 and 2755
2010-06-10 Christophe Bouzon   EC225 LP : List of non conformity for S/N 2750 and 2755
2010-06-10 Christophe Bouzon   SV: EC225 LP - List of non conformity for S/N 2750 and 2755
2010-06-09 Christophe Bouzon   EC225 LP : List of non conformity for S/N 2750 and 2755
2009-09-14 Tormod Veiby   Tildeling av ICAO koder
2009-09-03 Tormod Veiby   RE: Søknad om tildeling av registrering og ICAO koder for EC 225, LN-ONF og LN-ONG
source: einnsyn.no