LN-LTS

Dornier Luftfahrt GmbH
DO 228-212

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Dornier Luftfahrt GmbH
Model: DO 228-212
MSN: 8301
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 2010
Max TO weight: 6400 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Lufttransport FW AS
Adress: Postboks 2203 Langnes
9298 TROMSØ

source: caa.no

Aircraft event timeline

2010-11-30
Aircraft Added
Lufttransport AS

Related Youtube videos

LN-LTS data-toggle=

DO228NG flying on Svalbard

LN-LTS data-toggle=

Landing Ny-Ålesund Airport, Hamnerabben (ENAS), Svalbard

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-01-12 Lufttransport FW AS     ARC 2nd extension
2020-11-13 Lufttransport AS     ARC 1st extension
2019-11-21 Lufttransport Fixed Wing AS     Utstedelse av EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate
2019-11-04 Aviation Engineering AS     Søknad om ARC
2018-11-26 Lufttransport AS     ARC 2nd extension
2018-10-03 Fredrik E Ottosson     LTFW kansellerer søknad FW-TK005B18/fot
2018-09-28 Fredrik E Ottosson     Søknad om utsettelse av Engine TBO 9 års tasks
2018-03-09 Lufttransport Fixed Wing AS     Utstedelse av korrigert ARC 15a pga referanse til (EC) 2042/03 i stedet for (EU) 1321/2014
2017-11-22 Lufttransport AS   Korreksjon - 1st extension of ARC
2017-11-21 Lufttransport AS   1st extension of ARC
2016-11-11 Lufttransport Fixed Wing AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate LTS20161111a
2016-11-04 Aviation Engineering AS   Søknad om ARC for Dornier 228-212, tilhørende Lufttransport Fixed Wing AS (LT FW)
2016-07-06 Lufttransport RW AS   LN-OLV, LN-LYR og oversendelse av registreringsbevis
2016-06-30 Lufttransport Fixed Wing AS   søknad nytt registreringsbevis
2016-02-15 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-01-05 Lufttransport Fixed Wing AS FW   Lufttransport AS - Svar på søknad som omhandler: Crew protective breathing system (PBE) Do228 LN-LYR och LN-LTS
2015-11-18 Lufttransport AS   2nd extension of ARC
2015-06-09 Lufttransport AS   Lufttransport AS - bekreftelse på lukking av avvik i ACAM rapport 0001-6518 - LN-LTS
2015-05-28 Lufttransport AS   Tiltaksplan avvik ACAM
2015-05-11 Lufttransport AS   Lufttransport AS - ACAM rapport 0001-6518 - LN-LTS
2015-05-08 ACAM   ACAM ramp checklist
2015-05-07 Lufttransport AS   Lufttransport AS - tilbakemelding på opphengskoker inst i cockpit_ACAM insp LN-LTS
2015-05-07 Lufttransport AS   Lufttransport AS - tilbakemelding 2, opphengskoker inst i cockpit_ ACAM insp LN-LTS
2015-05-06 Lufttransport AS   Lufttransport AS - ACAM insp LN-LTS opphengskoker inst i cockpit
2015-04-20 Lufttransport AS   Lufttransport AS - varsel om Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring Dornier 228
2015-01-16 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Crew protective breathing system (PBE) Do228 LN-LYR och LN-LTS
2015-01-16 Lufttransport   Lufttransport AS - Vedtak angående Crew protective breathing system (PBE) Do228 LN-LYR och LN-LTS
2014-11-28 Lufttransport AS   1st extension of ARC
2014-09-30 Lufttransport AS   Lufttransport - Ansökan om RNP APCH (LNAV) LN-LTS
2013-11-11 Lufttransport AS   Issue of ARC
2013-11-01 Advokatfirmaet Grette   N-OLI - Utskrifter fra Norsk Luftfartøyregister
2013-11-01 Advokatfirmaet Grette   N-OLI - attestert registerutskriftUtskrifter fra Norsk Luftfartøyregister
2012-11-07 Lufttransport AS   Extension av ARC
2012-09-18 Statens Havarikommisjon for Transport   Avslutning etter forundersøkelse av luftfartshendelse - Longyearbyen 07.09.2012
2011-11-25 Lufttransport AS   Extension av ARC utført av Lufttransport - DO228
2011-06-29 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-06-08 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-01-24 DnB NOR Bank ASA   pantobligasjon av luftfartøy
2011-01-21 DnB NOR Bank ASA   pantobligasjon av luftfartøy
2010-12-06 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-12-03 Lufttransport AS   SB/AD lister Engines - prop
2010-11-30 Lufttransport AS   Søknad om Permit to Fly for Dornier 228-212 NG
2010-11-30 Avinor AS   Bill of Sale - Apostille
2010-11-29 Lufttransport AS   Søknad om Registreringsbevis for Dornier 228-212
2010-11-29 Lufttransport AS   søknad om Luftdyktighetsbevis
2010-11-29 Bjørn R R Østrem   Søknad om Luftdyktighetsbevis Dornier 228-212 NG reg (8301)
2010-11-29 Are Wilhelmsen   Søknad om Luftdyktighetsbevis Dornier 228-212 NG reg (8301)
2010-11-26 Lufttransport AS   Søknad om Permit to Fly for Dornier 228-212 NG
2010-11-26 Lufttransport AS   Søknad om luftdyktighetsbevis Dornier 229-212 NG
2010-11-26 Lufttransport AS   Søknad om ARC for Dornier 228-212 NG
2010-11-25 Lufttransport AS   Søknad om registreringsbevis for Dornier 228-212 NG
2010-11-25 Lufttransport AS   Søknad om Permit to Fly for Dornier 228-212 NG
2010-11-22 M. Ward   Original Aircraft Statement of Conformity
2010-11-22 RUAG Aerospace Services GmbH   Bill of Sale - Apostille
2010-11-09 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-10-28 Lufttransport AS   ICAO-id 24 bit aircraft address - new aircraft
2010-10-28 Lufttransport AS   Tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2010-09-06 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Søknad om utvidelse av flyflåten med 1 stk .Do228-212 NG - LN-LTS
2010-08-30 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Søknad om utvidelse av flyflåten - LN-LTS DO228-212 NG
2010-06-17 Lufttransport AS   søknad om reservasjon av registreringsbokstaver
2010-06-16 Lufttransport AS   søknad om reservasjon av registreringsbokstaver
source: caa.no

More information: