Aircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920090
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 2008
Max TO weight: 12020 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Bristow U.S. LLC
Adress: 4605 Industrial Drive
LO70560 NEW IBERIA
Operator: Bristow Norway AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2010-11-05
Aircraft Added
Bristow U.S. LLC

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-07-08 Advokatfirmaet Thommessen AS     Aircraft Mortgage Deed - IDERA
2021-03-02 Advokatfirmaet Thommessen AS     sletting av heftelser
2021-02-26 Bristow Norway AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - ONW20210226a
2021-02-24 Advokatfirmaet Thommessen AS     Begjæring om sletting av pantobligasjoner og IDERA
2021-02-12 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONS, LN-OND, LN-ONW, LN-ONR og Attesterte registerutskrifter
2021-02-08 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     LN-ONS, LN-OND, LN-ONW, LN-ONR og Attesterte registerutskrifter
2020-12-31 Bristow Norway AS     ARC Recommendation
2020-11-18 EASA     request for additional information
2020-11-17 EASA     request for additional information
2020-11-17 EASA     Ares(2020)6834604 - RE: 2020/070 - NO - Acknowledgement of Notification of exemption under Article 14 of Regulation no 216/2016 - Ares(2020)6834370
2020-11-12 Bristow Norway AS     Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation 216/2008 for continued operation
2020-11-12 Bristow Norway AS     Vedtak om utstedelse av EASA Form 15a etter Recommendation Report med Exemption 14.4
2020-11-06 Bristow Norway AS     Application of Exemption - ARC validity, Aircraft S92A, Registration
2019-11-22 Bristow Norway AS     ARC Extension. S92A, msn.920090,
2019-11-05 Advokatfirmaet Thommessen AS     Registrering av påtegning på pantobligasjon
2019-11-04 Advokatfirmaet Thommessen AS     Tillegg til Aircraft Mortgage Deed
2019-11-01 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONR, LN-ONS, LN-OND, LN-ONW og retur av dokument - Endringer i registrert pant
2019-11-01 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONR, LN-ONS, LN-OND, LN-ONW og retur av mottatte dokument vedr. endringer i registrert pant
2019-10-31 Advokatfirmaet Thommessen AS     Aircraft Mortgage Deed
2019-10-18 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONR, LN-ONS, LN-OND, LN-ONW og Bestilling av attestert registerutskrift
2019-10-18 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONR, LN-ONS, LN-OND, LN-ONW og attesterte registerutskrifter
2018-10-30 Bristow Norway AS     ARC Extension. S92A
2018-01-23 Internal Document   Forslag om lukking av sikkerhetstilråding SL nr. 2015/11T ifm alvorlig luftfartshendelse med LN-ONW
2017-11-23 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airwortiness Review Certificate (ARC) - ONW20171123a
2017-11-17 Bristow Helicopters Ltd   Sikorsky S92A, Registration LN-ONW S/N 920090.
2017-11-17 Bristow Norway AS   QID 053 - Fleet Support Procedures.pdf
2017-10-24 Bristow Helicopters Ltd   ARC - Sikorsky S92A, Registration
2017-08-07 Bristow Norway AS   12/08851-60 - Bristow Norway AS - MEL RIE 073 - LN-ONW
2017-07-03 Bristow Norway AS   Bristow Noorway AS - MEL RIE 073 - LN-ONW
2017-03-09 Advokatfirmaet Thommessen AS   Registrering av heftelser
2017-03-06 Advokatfirmaet Thommessen AS   Aircraft Mortgage Agreements - IDERIA
2016-11-16 Bristow Norway AS   ARC Extension
2015-11-18 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL RAP 2015/11) om luftfartshendelse ca. 120 NM sørvest for Sola 4. oktober 2013 med Sikorsky S-92A
2015-11-18 Statens Havarikommisjon for Transport   Luftfartshendelse - 120 NM sørvest for Stavanger 04.10.2013 med S92A - LN-ONW Safety Recommendation SL 2015/11T, Transmittal letter
2015-10-29 Bristow Norway AS   ARC Extension
2015-09-16 Bristow Norway AS   Report Form - MEL Rectification Interval Extension (RIE))
2014-11-23 Bristow Norway AS   Sikorsky S92 A S/N 920090 -Utstedelse av nytt Airworthiness Review Certificate (ARC)
2014-11-10 Bristow Helicopters Ltd   Sikorsky S92 A S/N 920090
2014-06-20 Bristow Norway AS   Godkjennelse av engangsutvidelse av AMP for S92A - 750H Inspection -
2014-06-20 Bristow Norway AS   Godkjenning av vedlikeholdskontrakt med Bristow Helicopters Ltd
2014-06-20 Bristow Norway AS   FTR 60514T199 Log ID 68320 - 750H Inspection - Extension for coincide with 1500H inspection
2014-06-20 Bristow Norway AS   Søknad om godkjennelse av FTR 60514T199 Log ID 68320 - 750H Inspection - Extension for coincide with 1500H inspection
2014-06-18 Bristow Norway AS   Kontraktering av 1500t inspeksjon
2014-03-07 Post- og teletilsynet   LN-ONW- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-11-04 Bristow Norway AS   2nd. ARC Extension
2013-06-13 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkårene for Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited og godkjennelse av innleieavtaler for LN-OND og LN-ONW kalles tilbake [THOMMESSEN-LIVE.FID266631]
2013-06-13 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad trukket
2013-06-13 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkårene for Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited og godkjennelse av innleieavtaler for LN-OND og LN-ONW kalles tilbake
2013-06-12 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkårene
2013-06-07 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkårene
2013-05-21 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2012-11-13 Bristow Norway AS   1st. ARC Extension
2012-07-18 Bristow Norway AS   Prosedyremessig rapportering - MEL Rectification Interval Extension (RIE) Report Form
2011-11-29 Bristow Norway AS   Vedrørende utsendelse av ARC - Airworthiness Review Certificate
2011-11-28 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2011-11-11 Bristow Norway AS   ARC Renewal - Sikorsky S92A
2011-09-22 Bristow Norway AS   Oppdatering
2011-09-20 Bristow Norway AS   Brief and preliminary report of engine shut down incident
2011-04-01 Bristow Norway AS   Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale
2011-03-31 Tormod Veiby   Innleiegodkjenninger for S-92A, LN-ONN, LN-ONT og LN-ONW
2011-03-31 Tormod Veiby   Innleiegodkjenninger for S-92A, LN-ONN, LN-ONT og LN-ONW
2011-03-31 Tormod Veiby   Innleiegodkjenninger for S-92A, LN-ONN, LN-ONT og LN-ONW
2011-01-12 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-01-03 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr
2010-12-22 Bristow Norway AS   Besiktigelse av S-92A - S/N 9200090 - Tilsynsrapport
2010-12-22 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-12-02 Bristow Norway AS   Dokumentasjon
2010-11-25 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) 10-0429
2010-11-24 Bristow Norway AS   Søknad om import - luftdyktighetsbevis og støysertifikat for Sikorsky S-92A - S/N 920090
2010-11-24 Bristow Norway AS   Logbook scans besiktigelse
2010-11-24 Kjetil Ursvik   Documentation S-92A - S/N 920090 - besiktigelse
2010-11-24 Norwegian Air Shuttle ASA   Aircraft 90 - Repair of tailboom - DRB etc - besiktigelse
2010-11-23 Tormod Veiby   Besiktigelse av S-92A - S/N 920090
2010-11-12 Bristow Norway AS   ARC
2010-11-05 Bristow Norway AS   Apostille
2010-11-03 Bristow Norway AS   Godkjent innleie
2010-11-03 Norwegian Air Shuttle ASA   Sjekkliste i forbindelse med Ops Spec
2010-11-02 Combitech AB   Søknad om godkjennelse dry lease S-92A S/N 920090 - Headlease
2010-11-02 Petroleumstilsynet   Søknad om registrering av S-92A S/N 920090
2010-11-02 Bristow Norway AS   Søknad om Permit to Fly - Sikorsky S-92A
2010-11-01 Bristow Norway AS   svar godkjennelse dry lease S-92A - S/N 920090
2010-11-01 Bristow Norway AS   Søknad om godkjennelse dry lease S-92A, S/N 920090,
2010-11-01 Arntzen de Besche Advokatfirma   Søknad om godkjennelse dry lease S-92A - S/N 920090
2010-11-01 Bristow Norway AS   Søknad om Permit-to-Fly for hjemflyging for Sikorsky S-92A, S/N 920090
2010-10-28 Bristow Norway AS   Søknad om godkjennelse dry lease S-92A
2010-10-27 Bristow Norway AS   Apostille
2010-10-27 Bristow Norway AS   Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved registrering av S-92A, S/N 920090, LN-ONW
2010-10-27 Bristow Norway AS   Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved registrering av S-92A S/N 920090
2010-10-15 Bristow Norway AS   Søknad om Permit-to-Fly for hjemflyging for Sikorsky S-92A S/N 920090
2010-10-15 Bristow Norway AS   ARC for Sikorsky S92A Serial No. 920090
2010-10-12 Bristow Norway AS   Søknad om Permit to Fly - Sikorsky S-92A
2010-10-05 Bristow Norway AS   ARC
2010-10-05 Bristow Norway AS   Søknad om import - luftdyktighetsbevis og støysertifikat for Sikorsky S-92A - S/N 920090
2010-09-23 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-09-15 Tormod Veiby   Angående reservasjon av registreringsmerke
2010-09-15 Bristow Norway AS   Søknad om tildeling av registrering og ICAO koder for S-92A, S/N 920090
2010-09-15 Bristow Norway AS   Tildeling av ICAO koder
source: caa.no

More information: