LN-ONX

Sikorsky Aircraft Corporation S-92A

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920137
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
Adress: Fourth Floor, 3 George`s Dock,
IFSC
Dublin 1
Ireland
Operator: Bristow Norway AS
Postboks 171
4097 SOLA
Tlf. 5164 6600/ Fax 5164 6699

source: caa

Aircraft event timeline

2019-02-25
Aircraft Deleted
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
2014-04-01
Adress
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
2013-03-26
Owner changed
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
2010-11-17
Aircraft Added
Bristow U.S. LLC

Related Youtube videos (1)

LN-ONX data-toggle=

Sikorsky S-92A LN-ONX leaving Sola Airport Stavanger

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-05-16 Aeroconseil     ex LN-ONX 920137 - Export C of A replacement - Issue of Revision 1 due to original has been lost
2019-05-10 Aeroconseil     920137 - C of A replacement
2018-04-27 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Oppdatert Operations Specifications S-92A revisjon 18 etter flåtereduksjon for LN-ONU, LN-ONV og LN-ONX
2018-04-25 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - LN-ONU og LN-ONV: Søknad om godkjenning av innleieavtaler
2018-03-21 Bristow Norway AS     Luftfartøy i ferd med å bli tilbakelevert til eier LN-ONU, LN-ONV og LN-ONX
2018-03-14 Bristow Norway AS     APP.C - søknad om forlengelse av innleie for LN-ONU, LN-ONV og LN-ONX
2018-03-14 Bristow Norway AS     Extension of Lease approval LN-ONU, LN-ONV & LN-ONX
2018-03-14 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale
2017-12-06 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airwortiness Review Certificate (ARC) - ONX20171206a
2017-11-21 Bristow Group Inc.   Airworthiness Review Certificate renewal recommendation
2016-11-18 Bristow Norway AS   ARC Extension
2015-11-17 Bristow Norway AS   ARC Extension S92A
2015-05-12 Advokatfirmaet Thommessen AS   Sletting av pantedokument og IDERA
2015-05-08 Advokatfirmaet Thommessen AS   Effektueringsmelding for LN-ONX, LN-ONV, LN-ONB, LN-ONA og LN-ONU
2015-05-07 Advokatfirmaet Thommessen AS   Sletting av pantedokument og IDERA
2014-12-04 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airwortiness Review Certificate (ARC)- ONX20141204a - Sikorsky S92A No 920137
2014-11-10 Bristow Helicopters Ltd   SSikorsky S92A No 920137
2014-02-28 Post- og teletilsynet   LN-ONX- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-04-02 Advokatfirmaet Thommessen AS   registrering eierskifte og heftelse
2013-04-02 Advokatfirmaet Thommessen AS   Registrering av IDERA
2013-03-27 Advokatfirmaet Thommessen AS   pant og IDERA - effektueringsmelding
2013-03-27 Advokatfirmaet Thommessen AS   pant og IDERA - effektueringsmelding
2013-03-26 Advokatfirmaet Thommessen AS   LN-ONU LN-ONV og Signerte innleieavtaler
2013-03-26 Advokatfirmaet Thommessen AS   søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2013-03-26 Bristow Norway AS   LN-ONU LN-ONV og Angående originale registreringsbevis
2013-03-26 Advokatfirmaet Thommessen AS   LN-ONU LN-ONV og Angående originale registreringsbevis
2013-03-26 Advokatfirmaet Thommessen AS   Effektueringsmelding eierskifte
2013-03-26 Advokatfirmaet Thommessen AS   Bekreftelse på IDERA
2013-03-25 Advokatfirmaet Thommessen AS   Signerte subleases and Sub-Subleases for 920091 LN-ONU 920092 LN-ONV and 920137 LN-ONX
2013-03-25 Advokatfirmaet Thommessen AS   Fullmakt og Aircraft Mortgage Deed - Power of Attorney - Apostille
2013-03-25 Wilmingson Trust   Registrering av IDERA
2013-03-25 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår LN-ONU LN-ONV og LN-ONX
2013-03-25 Advokatfirmaet Thommessen AS   Signerte Subleases and Sub-Subleases for 920091 LN-ONU 920092 LN-ONV and 920137 LN-ONX
2013-03-25 Advokatfirmaet Thommessen AS   søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2013-03-21 Advokatfirmaet Thommessen AS   registrering av luftfartøy
2013-03-20 Advokatfirmaet Thommessen AS   Attesterte registerutskrifter for LN-ONA LN-ONB LN-ONU LN-ONV og LN-ONX
2013-03-20 Advokatfirmaet Thommessen AS     Attesterte registerutskrifter for LN-ONA LN-ONB LN-ONU LN-ONV og LN-ONX
2013-03-12 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår LN-ONX
2013-03-12 Advokatfirmaet Thommessen AS   SV: Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår (LN-ONU, LN-ONV, LN-ONX) [THOMMESSEN-LIVE.FID263433]
2013-03-07 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2013-03-07 Advokatfirmaet Thommessen AS   LN-ONU, LN-ONV, Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2013-03-04 Advokatfirmaet Thommessen AS   dispensasjon fra nasjonalitetskravet
2013-03-01 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjennelse av innleieavtale
2013-03-01 Advokatfirmaet Thommessen   LN-ONU LN-ONV og Attestert registerutskrift
2013-03-01 Advokatfirmaet Thommessen AS   søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet
2013-03-01 Advokatfirmaet Thommessen   LN-ONU LN-ONV og LN-ONX
2013-02-21 Advokatfirmaet Thommessen AS   LN-ONV og egisterutskrifter [THOMMESSEN-LIVE.FID263433]
2013-02-21 Advokatfirmaet Thommessen AS   LN-ONU, LN-ONV og egisterutskrifter [THOMMESSEN-LIVE.FID263433]
2012-11-26 Bristow Norway AS   ARC Extension
2011-12-08 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - EASA Form 15a
2011-11-29 Bristow Norway AS   Vedrørende utsendelse av ARC - Airworthiness Review Certificate
2011-11-10 Bristow Helicopters Limited   Sikorsky S92A ARC Renewal
2011-10-28 Bristow Norway AS   Prosedyremessig rapportering - MEL Rectification Interval Extension - RIE - Report Form
2011-04-19 Bristow Norway AS   Søknad om forlengelse utleie av helikopter.
2011-01-14 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-12-10 Bristow Norway AS   Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2010-12-10 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - ARC
2010-12-07 Bristow Norway AS   Søknad om import - luftdyktighetsbevis og støysertifikat
2010-12-03 Bristow Norway AS   Airworthiness Review Certificate - ARC
2010-11-22 Bristow Norway AS   Søknad om Permit-to-Fly
2010-11-18 Bristow Norway AS   Søknad om godkjennelse dry lease S-92A, S/N 920137
2010-11-18 Bristow Norway AS   Søknad om Permit-to-Fly for fergeflyging av Sikorsky S-92A, S/N 920137
2010-11-18 Bristow Norway AS   søknad Permit to fly - foreløpig svar
2010-11-17 Bristow Norway AS   Godkjennelse Dry Lease S-92 A
2010-11-17 Bristow Norway AS   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2010-11-15 Bristow Norway   Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved registrering av S-92A, S/N 920137, LN-ONX
2010-11-15 Bristow Norway   Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved registrering av S-92A, S/N 920137, LN-ONX
2010-11-10 Bristow Norway AS   Søknad om godkjennelse Dry Lease S-92 A
2010-11-10 Bristow Norway AS   Søknad om Permit-to-Fly
2010-11-10 Bristow Norway AS   søknad om import - luftdyktighetsbevis og støysertifikat
2010-11-08 State of Lousiana   eiendomsoverdragelse av luftfartøy - Apostille
2010-09-23 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-09-16 Bristow Norway AS   Tildeling av ICAO koder
2010-09-16 Bristow Norway AS   Tildeling av ICAO koder
2010-09-16 Tormod Veiby   ang. reservasjon av registreringsmerke
source: einnsyn.no