LN-NCC

Viking Air Ltd.
DHC-2 Mk. I

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Viking Air Ltd.
Model: DHC-2 Mk. I
MSN: 1167
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Cybrair AS
Adress: Vendla 34
1397 NESØYA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2010-12-23
Aircraft Added
Cybrair AS

Related Youtube videos

LN-NCC data-toggle=

De Havilland DHC2 Beaver (LN-NCC) - RIH Biscarosse, 19/05/2012

LN-NCC data-toggle=

Private De Havilland Canada DHC-2 Beaver LN-NCC Takeoff Hamburg Airport - 08.07.2013

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-04-12 Flyteknisk Notodden AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2019-04-11 Flyteknisk Notodden AS     vedlikeholdsrapport (VR)
2019-04-11 Flyteknisk Notodden AS     Vedtak om godkjenning for utførelse av STC SA01131SE
2019-04-11 Flyteknisk Notodden AS     vedlikeholdsrapport
2019-04-08 Flyteknisk Notodden AS     søknad om å montere Fuselage front
2018-04-26 Flyteknisk Notodden AS     ny reisedagbok
2018-04-11 Flyteknisk Notodden AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis.
2018-04-05 Flyteknisk Notodden AS     Vedlikeholdsrapport VR
2017-04-19 Flyteknisk Notodden AS   vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2017-04-06 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport VR
2016-04-19 Flyteknisk Notodden AS   Luftdyktighetsbevis
2016-04-03 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2015-04-21 Flyteknisk Notodden AS   Utstedt Luftdyktighetsbevis
2015-04-16 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2014-04-24 Flyteknisk Notodden AS   Luftdyktighetsbevis
2014-04-22 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2013-06-03 Samferdselsdepartementet   Klage på vedtak om tilbakekalling av dispensasjon fra tillatte minstehøyder
2013-03-15 Øyvind Vassbotten   Vedlikeholdsrapport
2013-03-15 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2013-03-15 Cybrair AS   Luftdyktighetsbevis
2012-11-07 Cybrair AS   vedtak om status som historisk luftfartøy
2012-09-24 Cyrus Brantenberg   Etterlyser svar på søknad om godkjenning som veteranluftfartøy
2012-08-10 Cyrus Brantenberg   søknad om godkjenning som veteranluftfartøy
2012-02-01 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2011-10-06 FAA v/David R. Nelson   Svar til FAA 24.02.2009 vedr modifikasjoner
2011-04-29 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-01-26 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-01-18 Flyteknisk Notodden AS   Ny vedlikeholdsordning av DHC-2 MK.1
2011-01-18 Flyteknisk Notodden AS   Airplane Flight Manual
2011-01-18 Flyteknisk Notodden AS   Villighetserklæring for vedlikeholdsansvar
2011-01-17 Flyteknisk Notodden AS   Tilsynsrapport
2011-01-17 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport for DHC-2 Mk. 1
2011-01-12 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-01-10 Flyteknisk Notodden AS   Tildeling av ICAO 24 bit Id
2011-01-06 Cyrus Brantenberg   søknad om utstedelse av 24-bits kode
2011-01-05 Flyteknisk Notodden AS   Søknad om 24 bits ICAO kode
2010-12-29 Flyteknisk Notodden AS   bestilling av tekniske journaler og reisedagbok
2010-12-23 Cybrair AS   registrert luftfartøy
2010-12-06 Flyteknisk Notodden AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2010-11-08 The State of Texas   Apostille - Bill of Sale - firmaattest
2010-11-02 SAS   Oversikt over STC fra november 2008
2010-10-28 Wipaire inc.   Acceptance of modifications for import of N5CC to Norway
2010-08-18 Cyrus Brantenberg   Søknad om reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: