LN-BIV

SAAB-Scania AB
MFI 15-200A

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: SAAB-Scania AB
Model: MFI 15-200A
MSN: 15.801
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Vassbotten Øyvind
Adress: O. G. Haugesvei 17
3676 NOTODDEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-12-12
Owner changed
Vassbotten Øyvind
2017-12-01
Aircraft active NKOM
Ellingsen Øyvind Munch
2016-03-16
Owner changed
Ellingsen Øyvind Munch

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-12-12 Øyvind Vassbotten     registrering av eierskifte
2019-12-05 Øyvind Vassbotten     Eierskifte - flyskjøte
2018-06-29 Øyvind Munch Ellingsen     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2018-06-19 Flyteknisk Notodden AS     Vedlikeholdsrapport
2017-06-24 Øyvind Munch Ellingsen   Sertifisering
2017-06-16 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2016-10-19 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-BIV- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-08-26 Øyvind Munch Ellingsen   Gjennomført tilfeldig inspeksjon (rampsjekk)
2016-08-19 Øyvind Munch Ellingsen   Temporary Radio License
2016-08-17 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2016-08-13 Øyvind Munch Ellingsen   polise
2016-08-13 Øyvind Munch Ellingsen   Radiokonsesjon
2016-07-08 Øyvind Munch Ellingsen   Vedtak om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2016-07-08 Øyvind Munch Ellingsen   Vedtak om godkjenning av søknad
2016-07-07 Johan A. Mürer   Kopi av journaler for LN-BIV og liset av ADs vedlagt søknad om dispans for avvik i årlig ettersyn 2016
2016-07-07 Johan A. Mürer   Kopi av journaler for LN-BIV og liset av ADs vedlagt søknad om dispans for avvik i årlig ettersyn 2016
2016-07-07 Johan A. Mürer   kopi av komponentkort for utført pitotstatic, kompasssving og RPM kontroll
2016-07-06 Johan A. Mürer   Søknad om dispans for avvik i årlig ettersyn av LN-BIV
2016-06-27 Johan A Mürer   Vedlikeholdsrapport (VR)
2016-05-27 Øyvind Munch Ellingsen   Registrering av eierskifte
2016-03-07 Poju R Stephansen   uttalelse fra eier for Permit to fly Kjeller - Jarlsberg
2016-03-06 Øyvind Munch Ellingsen   utkvittert vedlikehold før ferryflight
2016-03-01 Øyvind Munch Ellingsen   utstedelse av Permit to Fly
2016-02-10 Øyvind Munch Ellingsen   Application for Part 21 Permit to fly
2013-01-11 Poju Stephansen   Luftdyktighetsbevis
2013-01-03 Ole Erik Løken   Vedlikeholdsrapport VR
2012-01-13 Ole Erik Løken   Luftdyktighetsbevis
2012-01-03 Ole Erik Løken   Vedlikeholdsrapport
2011-01-07 Poju R. Stephansen   Forlengelse av luftdyktighetsbevis (LDB)
2011-01-04 Poju R. Stephansen   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-06-18 Poju R Stephansen AS   LN-BIV - tildeling av ICAO koder
2009-02-26 P.R. Stephansen AS v/Poju R Stephansen   kopi av vektrapport 13.01.2008
2009-01-03 Arnold Air AB   vedlikeholdsrapport
2009-01-01 Løkenfly   Vedlikeholdsrapport
2008-08-13 fax   Retur av delvis utkvittert tilsynsrapport
2008-05-20 Hanssen, Bjørn Erling   LN-BIV Utstedelse av luftdyktighetsbevis og tilsynsrapport
2008-05-15 VS: Fax received from 4766903500   LN-BIV Søknad om luftdyktighetsbevis
2008-01-30 Arnold Sundquist   VS: Fax Dokumentasjon LN-BIV
2008-01-14 Arnold Sundquist   Inspection and repair as necessary comparabie to D-check
2007-12-16 AS Fred. Olsens Flyselskap Fornebu   vedlikeholdsrapport
2007-12-10 Arnold Sundquist   Vedlikeholdsrapport
source: caa.no

More information: