LN-OYZ

Agusta SpA AW139

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Agusta SpA
Model: AW139
MSN: 41210
source: caa

Owner/Operator Details


Name: AE Helicopter (2) Limited
Operator: Blueway Offshore Norge AS

source: caa

Aircraft event timeline

2013-05-30
Aircraft Deleted
AE Helicopter (2) Limited
2011-02-24
Aircraft Added
AE Helicopter (2) Limited

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-03-12 Wiersholm AS   Slettelse av heftelse
2015-03-11 Wiersholm AS   effektueringsmelding
2015-02-10 Wiersholm AS   Aircraft Mortgage Deed
2013-05-30 Wiersholm Mellbye & Bech adv   påtegning pantedokument og slettelse av fartøy
2013-05-30 Wiersholm Mellbye & Bech adv   instruction to deregister
2013-05-23 Advokatfirmaet Wiersholm   attestert registerutskrift
2013-05-23 Advokatfirmaet Wiersholm   attestert registerutskrift
2013-04-02 BlueWay Offshore Norge AS   BlueWay Offshore Norge AS - Oppdatert Operations Specifications - flåtereduksjon med LN-OYZ
2013-03-27 Advokatfirmaet Wiersholm   videre saksgang
2013-03-27 Wiersholm Mellbye & Bech adv   application to de-register
2013-03-25 Advokatfirmaet Wiersholm AS   videre saksgang
2013-03-21 Advokatfirmaet Wiersholm AS   saksgang
2013-03-19 Advokatfirmaet Wiersholm AS   MSN 41210 - Transfer to Denmark
2013-03-01 BlueWay Offshore Norge AS   BlueWay Offshore Norge AS - LN-OYZ godkjennelse av engangsutsettelse av vedlikehold på Fuel Nozzles
2013-03-01 BlueWay Offshore Norge AS   Extension Fuel Nozzles
2012-09-27 BlueWay Offshore Norge AS   BON operation i Dansk sektor
2012-09-24 BlueWay Offshore Norge AS   ARC Extension
2011-12-19 BlueWay Offshore Norge AS   Blueway Offshore Norge AS - 2011AC-014 - bekreftelse på lukking av avvik
2011-12-13 BlueWay Offshore Norge AS   BlueWay Offshore Norge AS - ACAM finding response - 2011AC-014
2011-11-22 BlueWay Offshore Norge AS   BlueWay Offshore Norge AS - ACAM remarks - 2011AC-014
2011-11-11 BlueWay Offshore Norge AS   BlueWay Offshore Norge AS - rapport etter ACAM In-Depth Inspeksjon LN-OYZ
2011-10-20 BlueWay Offshore Norge AS   BlueWay Offshore Norge AS - ACAM komplimentering PO/WO
2011-10-20 BlueWay Offshore Norge AS   BlueWay Offshore Norge AS - ACAM komplimentering PO/WO
2011-10-14 BlueWay Offshore Norge AS   BlueWay Offshore Norge AS - ACAM Status AD M&B
2011-10-11 BlueWay Offshore Norge AS   BlueWay Offshore Norge AS - varsel om Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring (ACAM) - LN-OYZ
2011-10-10 BlueWay Offshore Norge AS   BlueWay Offshore Norge AS - Liste over Part-145 - Part-M
2011-10-10 BlueWay Offshore Norge AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) 11-0361
2011-10-03 BlueWay Offshore Norge AS   søknad om fornyelse av ARC
2011-06-21 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-04-19 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-03-04 BlueWay Offshore Norge AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis for brukt luftfartøy importert fra EASA medlem Nederland
2011-03-04 BlueWay Offshore Norge AS   Validering av ARC
2011-02-25 BlueWay Offshore Norge AS   Kopi av Permit to Fly
2011-02-25 BlueWay Offshore Norge AS   Utstedelse av Permit to Fly for å overfly brukt helikopter fra EASA medlem Nederland til Norge
2011-02-25 BlueWay Offshore Norge AS   permit to fly
2011-02-24 Advokatfirmaet Mageli   godkjenning av innleieavtale
2011-02-24 Advokatfirmaet Mageli ANS   Registrering av luftfartøy
2011-02-24 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Aircraft Mortgage Deed - Apostille
2011-02-24 BlueWay Offshore Norge AS   Søknad om Permit to Fly
2011-02-24 BlueWay Offshore Norge AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2011-02-24 BlueWay Offshore Norge AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2011-02-22 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-02-22 Advokatfirmaet Mageli ANS   Midlertidig tillatelse fra Post- og Teletilsynet
2011-02-21 CAA Nederland   slettelsesattest
2011-02-21 Advokatfirmaet Mageli   informasjon om saksbehandlingstid
2011-02-18 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Aircraft Mortgage Deed - Apostille
2011-02-17 BlueWay Offshore Norge AS   Tildeling av ICAO ID.code
2011-02-14 BlueWay Offshore Norge AS   Søknad om ICAO ID
2011-01-20 Advokatfirmaet Mageli ANS   oversendelse av leaseavtaler
2011-01-18 Advokatfirmaet Mageli ANS   søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet for msn 41210
2011-01-18 Advokatfirmaet Mageli ANS   søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet for msn 41210
2011-01-06 Advokatfirmaet Mageli   Søknad om innleie av luftfartøy
2010-12-01 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om reservation av registreringen
2010-10-22 Advokatfirmaet Mageli   eiendomsoverdragelse av luftfartøy - Apostille
2010-10-11 Peter Nilen   Original - Airworthiness Revew Certificate
source: einnsyn.no