LN-OSQ

Airbus Helicopters AS 350 B2

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B2
MSN: 7137
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Pegasus Helicopter AS
Operator: Pegasus Helicopter AS

source: caa

Aircraft event timeline

2011-03-29
Aircraft Deleted
Pegasus Helicopter AS
2011-03-21
Aircraft Added
Pegasus Helicopter AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-03-29 Pegasus Helicopter AS   Begjæring om sletting av luftfartøy
2011-03-28 Pegasus Helicopter AS   Begjæring om sletting av luftfartøy
2011-03-25 Pegasus Helicopter AS   Form 52
2011-03-25 Pegasus Helicopter AS   Original Form 52 SN 7137
2011-03-21 Pegasus Helicopter AS   Registrering av luftfartøy
2011-03-21 Pegasus Helicopter AS   søknad om godkjenning av luftdyktighetsbevis
2011-03-18 Frode Østnes   Effektueringsmelding
2011-03-17 Pegasus Helicopter AS   Forsikringsbevis
2011-03-15 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-02-26 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av Luftdyktighetsbevis ARC og Støybevis for LN-OSG og LN-OSQ
2011-02-26 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av Luftdyktighetsbevis ARC og Støybevis
2011-02-25 Pegasus Helicopter AS   Vedrørende utstedelse av Luftdyktighetsbevis - ARC og Støybevis
2011-02-24 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-02-23 Pegasus Helicopter AS   Dokumentasjon - 7137
2011-02-23 Kjell A. Østnes AS   Registrering - Apostille
2011-02-23 Pegasus Helicopter AS   søknad om godkjenning av luftdyktighetsbevis
2011-01-10 Pegasus Helicopter AS   tildeling ICAO bit kode
2011-01-06 Pegasus Helicopter AS   søknad tildeling av ICAO - bit kode
2010-04-16 Kenneth Dahlqvist   Tildeling av ICAO-id 24 bit Aircraft Address
source: einnsyn.no