LN-DYN

Boeing Commercial Airplane Group
737-8JP

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 737-8JP
MSN: 39006
Weight: 78999
Mode-S Hex: 47873E
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Norwegian Air Norway AS
Organization number: 912084949
Adress: Postboks 115
1330 FORNEBU
Norge
Radio License. Number: 5909
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: FPG Trust Co., Ltd
Adress: 7-2, Marunouchi
2-chome, Chiyoda-ku
Tokyo
Japan
Operator: Norwegian Air Shuttle ASA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-09-21
Owner changed
FPG Trust Co., Ltd
2011-03-18
Aircraft Added
DY2 Leasing LLC
2011-03-17
Aircraft Added
DY2 Leasing LLC

Related Youtube videos

LN-DYN data-toggle=

Norwegian Air Shuttle Boeing 737-8JP Arrival RWY 19R at OSL | LN-DYN [Reupload HD]

LN-DYN data-toggle=

Norwegian Boeing 737 landing at Vienna Airport | LN-DYN

LN-DYN data-toggle=

Norwegian - Boeing 737-8JP LN-DYN - Dusk Landing at SPU/LDSP Split airport

LN-DYN data-toggle=

Norwegian Boeing 737-800 LN-DYN Landing Malaga AGP.MTS

LN-DYN data-toggle=

Norwegian Boeing 737-800 LN-DYN Landing Malaga AGP

LN-DYN data-toggle=

Norwegian, Karen Blixen livery. Boeing 737-8JP, LN-DYN. Bergen to Stockholm. July 6, 2014

LN-DYN data-toggle=

[HD] ✈ NORWEGIAN ✈ Boeing 737-8JP(WL) ✈ LN-DYN ✈ Takeoff Hamburg Intl ✈ EDDH ✈ 11/04/2016

LN-DYN data-toggle=

[HD] ✈ NORWEGIAN ✈ Boeing 737-8JP(WL) ✈ LN-DYN ✈ Landing Oslo Gardermoen ✈ ENGM ✈ 11/04/2016

LN-DYN data-toggle=

Norwegian Stockholm felöl jön Liszt Ferencre NAX87C LN-DYN GO Around

LN-DYN data-toggle=

Flybe Nordic windy landing

LN-DYN data-toggle=

The sunset at Copenhagen Airport

LN-DYN data-toggle=

Norwegian B737-800 landing at Paris Orly airport

LN-DYN data-toggle=

FSX/Vatsim | ENBR Night/Storm Landing B738 - virtualnorwegian

LN-DYN data-toggle=

Faro International Airport Spotting - 16 APRIL 2011 - Part II

LN-DYN data-toggle=

Kraków Balice - kołowanie Boeing 737 linii Norwegian i lądowanie CASA C 295

LN-DYN data-toggle=

Norwegian Boeing 737-8JP(WL) LN-DYN - Landing in Trondheim from Oslo

LN-DYN data-toggle=

Norwegian Boeing 737-8JP(WL) LN-DYN - Takeoff from Oslo to Trondheim

LN-DYN data-toggle=

Boeing 737-800 (DY334) Landing At Bardufoss

Installed radio equipment

ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
VHF Omnidirectional Range Receiver 112-117,975 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
HF Communication Transceiver 2,0-29,9999 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Satellite Communication Equipment 1525-1559 / 1616-1626,5 / 1626,5-1660,5 MHz
Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
Weather Radar X band
Marker Beacon Receiver 75 MHz
Radio Altimeter 4200-4400 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-09-11 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     LN-DYA, LN-DYB, LN-DYC, LN-DYD, LN-DYE, LN-DYF, LN-DYG, LN-DYN, LN-DYO, LN-DYP og attestert registerutskrift
2019-09-09 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     Bestilling: Certificate of ownership and encumbrances
2019-02-19 Norwegian Air Shuttle ASA     Extension ARC 15a
2018-09-04 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Vedtak om godkjenning av wet-lease for LN-DYN fra NAN til NAS fra 03.11.2018-03.11.2019
2018-09-03 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad forlengelse Wetlease
2018-02-28 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC - OM B Parb CCM Godkjent?
2018-02-28 Norwegian Air Norway AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a DYN20180228a basert på AR Recommendation
2018-01-24 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC Recommendation 1 of 2
2018-01-24 Norwegian Air Norway AS     ARC Recommendation 2 of 2
2017-11-02 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - Oppdatert Operations Specifications revisjon 68 etter flåtereduksjon for LN-DYN og LN-DYQ
2017-11-02 Norwegian Air Norway AS   Norwegian Air Norway AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-DYN
2017-11-02 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - Vedtak om godkjenning av wet-lease for LN-DYN fra NAN til NAS fra 02.11.2017 - 02.11.2018
2017-11-02 Norwegian Air Shuttle ASA   MP statement
2017-10-26 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjenning innleie og søknad om godkjenning av wetlease avtale
2017-10-06 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Planlagte datoer for overføring
2017-10-05 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   LN-DYN (MSN 39006) - Søknad om godkjenning innleie og søknad om godkjenning av wetlease avtale
2017-10-02 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   registrering av eierskifter
2017-09-27 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   sletting av heftelser
2017-09-21 Norwegian Air Shuttle ASA   Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte
2017-09-21 Norwegian Air Shuttle ASA   Vedtak om av godkjenning innleieavtale i forbindelse med eierskifte
2017-09-20 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   Overdragelse av luftfartøy
2017-09-19 Advokatfirmaet BA-HR DA   Declaration regarding the new ownership of an aircraft
2017-09-18 Advokatfirmaet BA-HR DA   Declaration regarding the new ownership of an aircraft
2017-09-18 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiik AS   LN-DYA / LN-DYB / LN-DYC / LN-DYD / LN-DYE / LN-DYF / LN-DYG / LN-DYO / LN-DYQ / LN-DYN / attesterte registerutskrifter
2017-09-14 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   LN-DYA/LN-DYB/LN-DYC/LN-DYD/LN-DYE/LN-DYF/LN-DYG/LN-DYO/LN-DYQ/LN-DYN/bestilling av attesterte registerutskrifter
2017-09-13 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om endret godkjenning innleie
2017-08-24 Advokatfirmaet BA-HR DA   dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2017-08-22 Advokatfirmaet BA-HR DA   Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet BA-HR-LEGAL.FID787618
2017-08-18 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om endret godkjenning innleie
2017-08-17 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Planlagte overføringer av fly fra Norwegian Air Shuttle ASA til Norwegian Air Norway AS - juni og juli 2017
2017-06-13 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-06-13 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Endring Ops Spec
2017-06-13 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Endring Ops Spec
2017-06-12 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   LN-DYN (MSN 39006): SØKNAD OM GODKJENNING AV INNLEIE OG WETLEASE
2017-04-05 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   Sletting av panteheftelser og IDERA
2017-03-06 Norwegian Air Shuttle ASA   Issuance of ARC EASA FORM 15b for NAS
2016-02-18 Norwegian Air Shuttle ASA   ARC 15b 2nd Extension
2015-07-28 Norwegian Air Shuttle ASA   Mel RIE
2015-02-23 Norwegian Air Shuttle ASA   1st Extension ARC 15b
2014-12-23 Norwegian Air Shuttle ASA   Innrapportert hendelse 14.12.2014 - Connector ikke tilkoblet
2014-12-11 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Vedtak om godkjenning av innleie
2014-12-09 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Kopi av følgende endelige og signerte avtaler
2014-12-09 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av endret innleie for 31 fly på innleie til Norwegian Air Shuttle ASA
2014-12-05 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av endret innleie for 31 fly på innleie til Norwegian Air Shuttle ASA - overføringene gjennomføres i tre puljer
2014-12-05 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av innleie
2014-12-02 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av endret innleie for 31 fly på innleie til Norwegian Air Shuttle ASA
2014-01-03 Norwegian Air Shuttle ASA   ARC EASA FORM 15b
2013-02-21 Norwegian Air Shuttle ASA   2nd Extension-ARC 15A
2012-02-29 Norwegian Air Shuttle ASA   ARC 15A - 1st Extension
2011-06-07 Simonsen Advokatfirma DA   Registrering av ugjenkallelig fullmakt (IDERA)
2011-05-30 Simonsen Advokatfirma DA   Apostille
2011-03-25 Advokatfirma Vogt & Wiig   vedtak om godkjenning av innleieavtale
2011-03-22 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-03-21 Simonsen Advokatfirma DA   Aircraft Mortgage Deed - Apostille
2011-03-18 Simonsen Advokatfirma DA   Aircraft Mortgage Deed - Apostille
2011-03-18 Norwegian Air Shuttle   utstedelse av midlertidig nasjonalitets- og registreringsbevis til DY2 leasing LLC serie 39006 - Boeing 737-800
2011-03-18 Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2011-03-17 Royal Norwegian Consulate   utstedelse av midlertidig nasjonalitets- og registreringsbevis til DY2 leasing LLC serie 39006 - Boeing 737-800
2011-03-17 Norwegian Air Shuttle ASA   Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2011-03-17 Norwegian Air Shuttle ASA   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate, EASA Form 15a
2011-03-17 Norwegian Air Shuttle ASA   Temporært registreringsbevis
2011-03-17 Norwegian Air Shuttle ASA   Maintenance Release
2011-03-16 Norwegian Air Shuttle ASA   Digitale AFM Sider
2011-03-16 Norwegian Air Shuttle ASA   Digitale Leveransedokumenter - mail 2
2011-03-16 Norwegian Air Shuttle ASA   Digitale Leveransedokumenter - mail 2
2011-03-16 Norwegian Air Shuttle ASA   Digitale Leveransedokumenter - mail 3
2011-03-15 Norwegian Air Shuttle ASA   Original Export C of A
2011-03-15 Norwegian Air Shuttle ASA   Første veierapport
2011-03-15 Norwegian Air Shuttle ASA   Digitale leveransedokumenter - mail 1
2011-03-13 Norwegian Air Shuttle ASA   Export Certificate of Airworthiness
2011-03-11 Vogt & Wiig AS   godkjennelse av inneleieavtale for MSN 39006 og MSN 40868
2011-03-11 Vogt & Wiig AS   Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet
2011-03-10 Vogt & Wiig AS   vedtak om dispensasjon fra nasjonalitetskravet
2011-03-10 Vogt & Wiig AS   godkjennelse av inneleieavtale for MSN 39006 og MSN 40868
2011-03-09 Vogt & Wiig AS   Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet - MSN 39006
2011-03-08 Royal Norwegian Consulate   Utstedelse av midlertidig nasjonalitet- og registreringsbevis
2011-03-08 Utenriksdepartementet   foreløpig reistrering av luftfartøy i utlandet
2011-03-08 Utenriksdepartementet   Midlertidig registrering av luftfartøy
2011-03-08 The Royal Norwegian Consulate Seattle   Midlertidig registrering av luftfartøy
2011-03-07 Vogt & Wiig AS   Søknad om foreløpig reistrering av luftfartøy i utlandet
2011-03-03 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-03-03 Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS   Søknad om innleie av luftfartøy - LN-DYO
2011-03-02 Norwegian Air Shuttle ASA   Søknad om luftdyktighetsbevis og vedlikeholdsrapport
2011-02-28 The Boeing Company   Import Requirements for Delivery of New Aircraft - Boeing Model 737-8JP Aircraft YR237
2011-02-24 Norwegian Air Shuttle ASA   Søknad om registrering av luftfartøy
2010-05-12 Norwegian Air Shuttle ASA   Etterlyser svar på søknad om tildeling av ICAO 24-biters kode
2010-05-12 Per Viken   Tildeling av ICAO 24-biters koder
2010-05-04 Norwegian Air Shuttle ASA   Søknad om tildeling av ICAO 24-biters kode
source: caa.no

More information: