LN-WIV

Bombardier Aerospace Inc.
DHC-8-103

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-103
MSN: 343
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 1992
Max TO weight: 15966 kg
Mode-S Hex: 47873A
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Widerøe Asset AS
Adress: Langstranda 6
8003 BODØ
Operator: Widerøe's Flyveselskap AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-09-27
Owner changed
Widerøe Asset AS
2011-03-30
Aircraft Added
Widerøe's Flyveselskap AS

Related Youtube videos

LN-WIV data-toggle=

Wideroe Dash 8-100 LN-WIV landing at Förde arriving from Oslo

LN-WIV data-toggle=

Wideroe Dash 8-100 LN-WIV departing Oslo bound for Förde

LN-WIV data-toggle=

Wideroe Dash 8-100 LN-WIV departing Gardermoen bound for Örsta-Volda

LN-WIV data-toggle=

Wideroe Dash 8-100 LN-WIV departing Förde bound for Bergen

LN-WIV data-toggle=

Wideroe Dash 8-100 LN-WIV landing at Bergen arriving from Förde

LN-WIV data-toggle=

Wideroe Dash 8-100 LN-WIV landing at Örsta-Volda arriving from Oslo

LN-WIV data-toggle=

Widerøe Dash 8-100, WF676 from Tromsø (TOS/ENTC) to Alta (AFL/ENAT) full flight (HD)

LN-WIV data-toggle=

Widerøe Dash 8-102 Take Off Lakselv Banak

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-04-12 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     Widerøe's Flyveselskap AS - MEL-RIE
2022-03-03 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     ARC Extension #2, S/N 343
2021-03-11 Widerøe's Flyveselskap AS     WF ARC Extension #1
2020-03-24 Widerøe's Flyveselskap AS     One time variation
2020-03-16 Widerøe's Flyveselskap AS     Dokumentasjon etter fornyelse av ARC, S/N 343
2019-05-13 Widerøe's Flyveselskap AS     Dokumentasjon etter Extension av ARC - S/N 343
2018-05-03 Widerøe's Flyveselskap AS     WF - ARC Extension # 1 - S/N 343
2017-05-10 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon ARC
2016-09-27 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe`s Flyveselskap AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte for LN-WIV
2016-09-27 Widerøe Asset AS   Overdragelse etter fisjon
2016-09-01 Widerøes Flyveselskap AS   Eierskifte LN-WIV
2016-04-29 Widerøes Flyveselskap AS   WF - ARC Extension S/N 80343
2015-05-12 Widerøes Flyveselskap AS   ARC Extension
2014-05-14 Widerøes Flyveselskap AS   ARC kopi
2013-10-01 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   registrering av heftelse
2013-10-01 Advokatfirmaet Thommessen AS   sletting av heftelse
2013-09-25 Advokatfirmaet Thommessen AS   apostille og aircraft mortgage deed
2013-09-25 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   Aircraft Mortgage Deed
2013-07-01 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av Permit to Fly for overflyging fra Gardermoen til Bodø - Uten frakt og passasjerer - Utførelse av reparasjoner etter birdstrike
2013-06-28 Widerøes Flyveselskap AS   permit to fly
2013-05-02 Widerøes Flyveselskap AS   ARC Extension # 2
2013-01-14 Advokatfirmaet Thommessen AS   Sletting av pant i luftfartøy
2012-05-14 Widerøes Flyveselskap AS   ARC extension No. 1
2012-05-04 Wiersholm, Mellbye & Bech adv   Registrering av Aircraft Mortgage Deed
2012-05-03 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Registrering av Aircraft Mortgage Deed
2012-05-02 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Aircraft Mortgage Deed
2012-04-30 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Aircraft Mortgage Deed
2012-04-03 Wiersholm   Bestilling av registerutskrifter - LN-WIO
2012-04-03 Wiersholm   Bestilling av registerutskrifter - LN-WIO
2011-05-20 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis for brukt luftfartøy importert inn i EASA området fra Kanada
2011-05-16 Widerøes Flyveselskap AS   Tilsynsrapport 10.05.2011 etter besiktigelse i forbindelse med utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2011-05-16 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon ARC Review
2011-05-16 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate 11-0155
2011-05-12 Widerøes Flyveselskap AS   Aircraft Weighing Form
2011-05-11 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av Permit to Fly som tillater testflyging som er forutsetning for selskapets utstedelse av ARC Recommendation Report
2011-05-11 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-05-10 Widerøes Flyveselskap AS   Oversendelse av Tilsynsrapport av 10.05.2011 etter besiktigelse i forbindelse med utstedelse av luftdyktighetsbevis
2011-05-10 Widerøes Flyveselskap AS   Permit to Fly
2011-05-02 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om endring av AOC
2011-04-12 Widerøes Flyveselskap AS   DHC-8-100 s/n 343 Export Airworthinwss Certificate
2011-04-11 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport
2011-04-11 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2011-04-11 Widerøes Flyveselskap AS   vedlikeholdsrapport
2011-04-01 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-03-30 Widerøes Flyveselskap AS   Egenerklæring
2011-03-29 Widerøes Flyveselskap AS   Egenerklæring
2011-03-14 Widerøes Flyveselskap AS   Anmodning om registrering Dash 8 serie 103
2011-01-11 Avmax Group Inc.   DHC-8-103 S/N 343 - Acceptance of Canadian Export C of A provided all modifications are EASA accepted
2011-01-07 Widerøes Flyveselskap AS   Vedrørende kvalitetsinspeksjon / teknisk overtakelse
2010-05-03 Widerøes Flyveselskap AS   Tildeling av ICAO Mode S Transponder-koder
2010-04-29 Widerøes Flyveselskap AS   Tildeling av ICAO Mode S Transponder-koder
source: caa.no

More information: