LN-OYG

Bell Helicopter Textron Inc.
205A-1

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Bell Helicopter Textron Inc.
Model: 205A-1
MSN: 30083
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: B-205-A1 Heli AS
Adress: Postboks 3039
9489 HARSTAD
Operator: Heliscan AS
Brannhaugen
7633 FROSTA
Tlf. 74820400/ Fax 74807701

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-10-14
Owner changed
B-205-A1 Heli AS
2011-06-07
Aircraft Added
Heliscan Invest AS
2011-05-12
Aircraft Added
Heliscan Invest AS
2011-05-01
Adress
Heliscan Invest AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-08-14 Heli-Team AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OYG20180813a
2018-08-10 Heli-Team AS     Rekommendation ARC
2018-05-23 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-05-14 Heli-Team AS     ICAO HEX kode
2018-04-26 Heli-Team AS     Heli Team AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OYG
2018-04-18 Internal Document     List of Modifications and Repairs LN-OYG
2018-04-03 Heli-Team AS     Navneendring Eierselskap
2018-04-03 Heli-Team AS     Svar på søknad dry lease Bell 205 A1 feil eier
2018-04-03 HeliScan AS     HeliScan AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OYG
2018-03-26 Heli-Team AS     Søknad om innleie av luftfartøy
2017-08-01 HeliScan AS   Utstedelse av ARC Bell 205A-1
2017-07-26 HeliScan AS   Oversendelse av duplikat av registreringsbevis
2017-07-25 HeliScan AS   HeliScan AS - Forespørsel om duplikat av registreringsbevis
2016-08-10 HeliScan AS   Fornyelse av ARC Bell 205A-1
2016-01-18 HeliScan AS   Heliscan AS- Extention 1 ARC
2014-10-28 HeliScan AS   Heliscan AS- godkjenning av vedlikeholdsprogram Bell 205A-1, LN-OYG
2014-10-28 HeliScan AS   Heliscan AS-Komunikasjon vedrørende godkjenning av overgang fra AMP 205A-1 til 212part B LN-OYG
2014-08-12 HeliScan AS   Utstedelse av ARC Bell 205A-1
2013-07-25 HeliScan AS   Fornyelse av ARC Bell 205
2012-08-20 Heliscan AS   Fornyelse av ARC
2011-10-14 SpareBank 1 SMN   Flyskjøte - pantedokument
2011-10-13 SpareBank 1 SMN   Flyskjøte - pantedokument
2011-10-03 Sparebank 1, SMN   Utskrift fra Norsk Luftfartøyregister
2011-10-03 Sparebank 1, SMN   Utskrift fra Norsk Luftfartøyregister
2011-08-12 Heliscan AS   K & L-liste
2011-08-12 Heliscan AS   oppdatert søknad om ARC basert på recommendation
2011-08-12 Heliscan AS   Utsendelse av skannet kopi av ARC
2011-08-12 Heliscan AS   LN-OYG- Utstedelse av Airworthiness Review Certificate, EASA Form 15a
2011-08-12 Heliscan AS   Revidert ARC Recommendation Report
2011-08-11 Heliscan AS   Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis
2011-08-11 Heliscan AS   Flight Manual og vektrapport
2011-08-11 Heliscan AS   Heliscan AS - ARC - Spørsmål til Reccommendation report
2011-08-11 Heliscan AS   Søknad om LdB
2011-08-11 Heliscan AS   LN-OYG Imported Aircraft Checklist
2011-08-10 Heliscan AS   ARC
2011-08-09 Heliscan AS   Heliscan AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale på LN-OYG
2011-08-01 Heliscan AS   Søknad om dispensasjon - 406 MHZ ELT
2011-07-04 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-06-24 Gunnar Nyhus   Heliscan AS - Innleie LN-OYG
2011-06-23 Heliscan AS   godkjenning av vedlikeholdsprogram Bell 205A-1
2011-06-20 Heliscan AS   Søknad om godkjenning av vedlikeholdsprogram Bell 205A-1
2011-06-16 Heliscan AS   Heliscan AS - søknad om innleie av luftfartøy - LN-OYG
2011-06-07 Heliscan AS   Eierskifte
2011-05-19 Heliscan AS   Søknad om Ferry Flight Permit
2011-05-18 Heliscan AS   Heliscan AS - CAA Spania
2011-05-18 Heliscan AS   Heliscan AS - CAA Spania
2011-05-16 European Aviation Safety Agency   Bell 205 A-1 - S/N 30083 - ARC
2011-05-16 European Aviation Safety Agency   Bell 205 A-1, S/N 30083, LN-OYG (Ex: EC-IEU)
2011-05-16 European Aviation Safety Agency   Bell 205 A-1, S/N 30083, LN-OYG (Ex: EC-IEU)
2011-05-13 Heliscan AS   Flyging fra Spania
2011-05-11 Royal Norwegian Embassy   utstedelse av midlertidig nasjonalitets og registreringsbevis til Heliscan Invest
2011-05-05 Knutsen Ida Helene   ang. søknad om foreløpig registrering av luftfartøy i Madrid, Spania
2011-04-20 Spanish Civil Aircraft Register   Slettelsesattest
2011-04-13 Heliscan AS   bill of sale
2011-04-13 Heliscan AS   Bell 205A1 oppdatering
2011-04-13 Heliscan AS   Bell 205 del 2
2011-04-07 Heliscan AS   gangtidsstatus for motor og skrog
2011-04-07 Heliscan AS   vedrørende helikopter fra statsfly til EASA luftfartøy
2011-04-06 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-04-05 Heliscan AS   Tildeling av ICAO kode
2011-04-04 Heliscan AS   vedrørende søknad om Ferry Flight Permit
2011-04-04 Heliscan AS   vedrørende søknad om Ferry Flight Permit
2011-04-04 Heliscan Invst AS   Søknad tildeling av ICAO kode
2011-04-04 Heliscan AS   Søknad om Ferry Flight Permit
2011-04-01 Heliscan AS   søknad om midlertidig registrering av luftfartøy
2011-04-01 Utenriksdepartementet   søknad om foreløpig registrering av luftfartøy i Madrid, Spania
2011-04-01 Utenriksdepartementet   søknad om foreløpig registrering av luftfartøy i Madrid Spania
2011-04-01 Heliscan AS   Søknad om Ferry Flight Permit
source: caa.no

More information: