LN-JAB

Sven Erik Jensen
J400

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Sven Erik Jensen
Model: J400
MSN: 145
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sven-Erik Jensen
Adress: Rubinveien 14
3154 TOLVSRØD
Norge
Phone: +47 93 02 45 55
Radio License. Number: 4349
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Jensen Sven Erik
Adress: Rubinveien 14
3154 TOLVSRØD

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-07-21
Aircraft Added
Jensen Sven Erik

Installed radio equipment

Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-05-31 Sven Erik Jensen     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2018-05-25 Sven Erik Jensen     Vedlikeholdsrapport VR
2017-04-28 Sven Erik Jensen   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-04-22 Sven Erik Jensen   vedlikeholdsrapport
2016-07-18 Sven Erik Jensen   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-07-11 Sven Erik Jensen   Vedlikeholdsrapport VR
2015-08-19 Sven Erik Jensen   ropelljournal
2015-08-18 Sven Erik Jensen   Ny Propelljournal
2015-06-23 EAA Chapter 573 Norway   Vedtak om rettighet til eget vedlikehold
2015-06-22 Sven Erik Jensen   Særskilt luftdyktighetsbevis
2015-06-20 EAA Chapter 573 Norway   Søknad om prøve for eget vedlikehold Sven Erik Jensen
2015-06-18 Sven Erik Jensen   Vedlikeholdsrapport
2015-06-10 Sven-Erik Jensen   Avsluttende prøve til eget vedlikehold
2015-06-08 Sven-Erik Jensen   Søknad om forlengelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2015-06-08 Sven-Erik Jensen   Vedrørende forlengelse av særskilt luftdyktighetsbevis
2015-05-04 EAA573   Prøve for eget vedlikehold
2015-03-07 Sven Erik Jensen   Søknad om tillatelse til å utføre vedlikehold, periodiske og årlig ettersyn på eksperimentklassefly
2015-03-07 Sven Erik Jensen   Vedlegg til søknad om tillatelse til å utføre vedlikehold, periodiske og årlig ettersyn på eksperimentklassefly
2014-11-10 Sven Erik Jensen   Motorbytte
2014-05-27 Svein-Erik Jensen   Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-05-11 Svein-Erik Jensen   Vedlikeholdsrapport
2013-06-24 Sven-Erik Jensen   Tilsynsrapport og støybevis
2013-06-06 Sven-Erik Jensen   Permit to Fly
2013-05-30 Sven Erik Jensen   Jensen Sven Erik - Forlengelse av Særskilt tillatelse til tjenestegjøring LN-JAB
2013-05-30 Sven Erik Jensen   Jensen Sven-Erik - Dokumentasjon til Søknad om særskilt tillatelse til tjenestegjøring - LN-JAB
2013-05-30 Sven Erik Jensen   Jensen Sven-Erik - Dokumentasjon til Søknad om særskilt tillatelse til tjenestegjøring - LN-JAB
2013-05-30 Sven Erik Jensen   Jensen Sven-Erik - Dokumentasjon til Søknad om særskilt tillatelse til tjenestegjøring - LN-JAB
2013-05-14 Sven-Erik Jensen   søknad om PTF
2013-05-02 Sven Erik Jensen   Jensen Sven Erik - søknad om forlengelse av Særskilt tillatelse til tjenestegjøring LN-JAB
2013-04-29 Sven-Erik Jensen   Forlengelse av særskilt flygetillatelse
2012-05-30 Sven-Erik Jensen   Permit to Fly Test
2012-04-27 Sven-Erik Jensen   Jensen Sven-Erik - Svar på søknad om godkjenning som prøveflyger LN-JAB
2012-04-01 EAA Chapter 573 Norway   Owners Manual
2012-03-24 EAA Chapter 573 Norway   Jensen Sven-Erik - søknad om prøveflyging - LN-JAB
2012-03-21 EAA573   Prøveflyging - Anbefaling av besiktigelse
2012-03-20 Post- og teletilsynet   permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-03-08 Sven-Erik Jensen   søknad om luftdyktighetsbevis
2012-03-07 Sven-Erik Jensen   vedlikeholdsrapport
2011-07-21 Sven-Erik Jensen   ettersendelse av dokumentasjon
2011-07-05 Sven Erik Jensen   ber om ytterligere dokumentasjon
2011-06-30 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-06-30 Svein-Erik Jensen   registrering av luftfartøy
source: caa.no

More information: