LN-ONA

Sikorsky Aircraft Corporation
S-92A

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920144
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 2011
Max TO weight: 12020 kg
Mode-S Hex: 47807D
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
Adress: 3 George`s Dock IFSC
1 DUBLIN
Operator: Bristow Norway AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-12-01
Aircraft active NKOM
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
2014-04-01
Adress
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
2012-03-30
Owner changed
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
2011-09-09
Aircraft Added
Bristow U.S. LLC

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-02-23 Bristow Norway AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - ONA20210223a
2020-12-26 Bristow Norway AS     ARC Recommendation 12-2020
2020-10-26 EASA     Ares(2020)5942238: 2020/065 - NO - Notification of exemption under Article 14 of Regulation No 216/2008 - Recommandation positiv
2020-10-15 Easa Europa     Ares(2020)5557791 - 2020/065 - NO - Notification of exemption under Article 14 of Regulation No 216/2008 Ares(2020)5556434
2020-10-15 EFTA Surveillance Authority     Notification of exemption under Article 14 of Regulation No 216/2008
2020-09-24 Bristow Norway AS     Vedtak om utstedelse av EASA Form 15a etter Recommendation Report med Exemption 14.4
2020-09-24 Bristow Norway AS     Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation 216/2008 for continued operation
2020-08-26 Bristow Norway AS     Application of Exemption - ARC validity - Aircraft S92A - Registration SN 920144
2020-04-08 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Request for extension of closing - ACAM LN-ONA 0003-0630
2020-02-04 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - SV: Tilsvar ACAM LN-ONA 0003-0630
2020-01-06 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Tilsvar ACAM LN-ONA 0003-0630
2019-12-19 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Oversendelse av tilsynsrapport ACAM 0003-0630
2019-12-02 Bristow Norway AS     ACAM in Bristow Norway AS - 10-12 DEC. 2019 - Tilbakemelding - Varsel om ACAM In Depth Survey 0003-0630
2019-11-14 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Varsel om ACAM In Depth Survey 0003-0630
2019-10-14 Bristow Norway AS     ARC Extension. S92A, msn.920144
2019-05-07 Advokatfirmaet Thommessen AS     Endring i innleieavtale
2018-11-15 Advokatfirmaet Thommessen AS     endringer i hovedleieavtalene
2018-10-03 Bristow Norway AS     ARC Extension. S92A, msn.920144
2018-09-25 Bristow Norway AS     FTR Case no. C0104581 - ASB 92-63-037 - Compliance date - Extension
2018-01-04 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - MEL Rectification Interval Extension (RIE) Report Form LN-ONA
2017-10-02 Bristow Norway AS   Sikorsky S92A - Utstedelse av nytt Airworthiness Review Certificate (ARC)
2017-09-08 Bristow Helicopters Ltd   Sikorsky S92A Registration ARC
2016-10-07 Bristow Norway AS   ARC Extension
2015-10-02 Bristow Norway AS   ARC Extension
2015-05-12 Advokatfirmaet Thommessen AS   Sletting av pantedokument og IDERA
2015-05-08 Advokatfirmaet Thommessen AS   Effektueringsmelding for LN-ONX, LN-ONV, LN-ONB, LN-ONA og LN-ONU
2015-05-07 Advokatfirmaet Thommessen AS   Sletting av pantedokument og IDERA
2014-10-20 Bristow Norway AS   retur av Airworthiness Review Certificate - ARC - utgått dokument
2014-10-07 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airworthiness review certificate
2014-08-22 Bristow Helicopters Ltd   Sikorsky S92A - Serial No 920144
2014-02-28 Post- og teletilsynet   LN-ONA- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-10-16 Bristow Norway AS   2nd. ARC Extension
2013-04-02 Advokatfirmaet Thommessen AS   registrering av heftelse
2013-04-02 Advokatfirmaet Thommessen AS   Registrering av IDERA
2013-03-27 Advokatfirmaet Thommessen AS   pant og IDERA - effektueringsmelding
2013-03-27 Advokatfirmaet Thommessen AS   pant og IDERA - effektueringsmelding
2013-03-26 Advokatfirmaet Thommessen AS   Bekreftelse på IDERA
2013-03-25 Advokatfirmaet Thommessen AS   Fullmakt og Aircraft Mortgage Deed
2013-03-25 Wilmington Trust   Registrering av IDERA
2013-03-20 Advokatfirmaet Thommessen AS   Attesterte registerutskrifter for LN-ONA LN-ONB LN-ONU LN-ONV og LN-ONX
2012-12-27 Advokatfirmaet Thommessen AS   LN-ONA og ang. fullmakten.
2012-12-27 Advokatfirmaet Thommessen AS   LN-ONA og ang. fullmakten
2012-10-18 Bristow Norway AS   ARC Extension - S-92A, S/N 920144
2012-07-12 Advokatfirmaet Thommessen AS   Notarisert og apostilert fullmakt
2012-03-30 Advokatfirmaet Thommessen AS   Attesterte registerutskrift
2012-03-30 Advokatfirmaet Thommessen AS   eierskifte av luftfartøy
2012-03-30 Advokatfirmaet Thommessem AS   Bill of Sale
2012-03-30 Advokatfirmaet Thommessen AS   Utskrift - hjemmels- og heftelsesattest LN-ONA LN-ONB og LN-ONC
2012-03-30 Advokatfirmaet Thommessen AS   attestert registerutskrift
2012-03-30 Advokatfirmaet Thommessen AS   Attestert registerutskrift
2012-03-30 Post- og teletilsynet   Manglende innførsel på radiokonsesjonsdokument
2012-03-30 Bristow Norway AS   Eierskifte
2012-03-28 Advokatfirmaet Thommessen AS   Signert hovedleieavtale
2012-03-27 Advokatfirmaet Thommessen AS   eierskifte av luftfartøy
2012-03-27 Advokatfirma Thommessen   LN-ONA, LN-ONB og ang. hvem som kan være registrert som eier
2012-03-21 Advokatfirmaet Thommessen AS   Bill of Sale - Apostille
2012-03-20 Ellen Teresa Heyerdahl   Attestert registerutskrift
2012-03-20 Ellen Teresa Heyerdahl   Attestert registerutskrift
2012-03-08 Advokatfirmaet Thommessen AS   forsikringsbevis
2012-02-22 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjennelse av innleieavtaler og unntak fra nasjonalitetskravet
2012-02-16 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjennelse av innleieavtaler og unntak fra nasjonalitetskravet
2012-01-31 Advokatfirmaet Thommessen   Attestert registerutskrift
2012-01-31 Advokatfirmaet Thommessen   Hjemmels- og heftelsesattest
2012-01-25 Advokatfirmaet Thommessen AS   Unntak fra nasjonalitetskravet
2012-01-24 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjennelse av innleieavtaler og unntak fra nasjonalitetskravet - LN-ONA [THOMMESSEN-LIVE.FID236277]
2011-11-28 Post- og teletilsynet   Tilbakemelding - mottatt kopi av tillatelse - radioutstyr
2011-11-28 Post- og teletilsynet   Kopi av tillatelse - radioutstyr
2011-11-23 Advokatfirmaet Thommessen   attestert registerutskrift
2011-10-28 Bristow Norway AS   Dispensasjonssøknad for operasjonnav LN-ONA uten M-ADS
2011-10-25 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Oppdatert Operations Specifications rev 34 - LN-ONA og LN-ONB er tatt inn på selskapets flåte
2011-10-24 Bristow Norway AS   Request for statement regarding RFM EASA approval
2011-10-24 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - søknad om AOC endring ifm. innfasing av LN-ONA
2011-10-21 Bristow Norway AS   dokumentasjon for utstedelse av EASA Cert of AW, ARC og Noise Certificate
2011-10-21 Bristow Norway AS   Fartøysdokumenter Sikorsky S-92A, S/N 920144
2011-10-21 Bristow Norway AS   utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis - EASA Form 45 støybevis og EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate
2011-10-17 Post- og teletilsynet   Midlertidig tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-10-14 Bristow Norway AS   Utstedelse av EASA Cert of AW - ARC og Noise Cert
2011-10-14 Bristow Norway AS   Utstedelse av EASA Cert of AW ARC og Noise Cert for S-92A S/N 920144
2011-10-13 Bristow Norway AS   Utstedelse av EASA Cert of AW - ARC og Noise Cert
2011-10-05 Bristow Norway AS   Utstedelse av EASA Cert of AW, ARC, og Noise Cert for S-92A, S/N 920144, LN-ONA & S/N 920145, LN-ONB
2011-10-05 Bristow Norway AS   Utstedelse av EASA Cert of AW, ARC, og Noise Cert for S-92A, S/N 920144, LN-ONA & S/N 920145, LN-ONB
2011-09-09 Bristow Norway AS   Søknad Permit to fly for hjemflyging
2011-09-09 Bristow Norway AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2011-09-09 Bristow Norway AS   Registrering av luftfartøy
2011-09-02 Bristow Norway AS   Vedrørende søknad om Innleie av luftfartøy
2011-09-01 Bristow Norway AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2011-08-30 Bristow Norway AS   forsendelse av original Export Certificate of Airworthiness
2011-08-19 Bristow Norway AS   Export C of A
2011-08-15 Bristow Norway AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2011-08-15 Bristow Norway AS   Søknad Permit to fly for hjemflyging
2011-08-10 Tormod Veiby   Ref Bristow søknad om registrering av e-post
2011-08-05 The State of Texas   Registrering av luftfartøy - Apostille
2011-08-04 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-08-03 Bristow Norway AS   Søknad om registrering av luftfarøy
2011-07-28 Bristow Norway AS   Søknad om registrering av luftfarøy
2011-07-28 Bristow Norway AS   Søknader om dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved registrering
2011-03-09 Bristow Norway AS   reservasjon av registreringsmerker
source: caa.no