LN-OQN

Sikorsky Aircraft Corporation
S-92A

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920057
Mode-S Hex: 478794
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Lobo Leasing SPV A Limited
Operator: CHC Helikopter Service AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-09-26
Aircraft Deleted
Lobo Leasing SPV A Limited
2015-04-01
Adress
Lobo Leasing SPV A Limited
2014-01-31
Owner changed
Lobo Leasing SPV A Limited
2013-11-21
Owner changed
Heli-One Leasing (Norway) AS
2011-09-23
Aircraft Added
Bank of Scotland plc

More aircraft owned by Lobo Leasing SPV A Limited

More aircraft operated by CHC Helikopter Service AS

LN-OAW

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OBA

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OBF

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OJL

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLR

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OMF

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMH

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPH

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPL

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQA

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQC

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQG

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQH

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQI

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQK

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQL

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQO

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQP

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQR

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQS

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQT

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQX

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQY

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OBQ

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OHB

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHC

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHD

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHE

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHI

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHK

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHL

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHM

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHU

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHW

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHX

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJA

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJB

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJC

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJD

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJE

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJF

Eurocopter
EC 225 LP

LN-OJG

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJK

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJN

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLB

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OLD

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OME

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMJ

Airbus Helicopters
AS 365 N2

LN-OMK

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMM

Bell Helicopter
214ST

LN-OMT

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQD

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQE

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQF

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQJ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-ORC

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OSJ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OST

Sikorsky Aircraft
S-61N

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-12-28 CHC Helikopter Service ASCHC Helikopter Service AS   Vedrørende Søknad om refusjon av årsgebyr 4. kv.-2016
2016-12-21 CHC Helikopter Service AS   Søknad om refusjon av årsgebyr 4. kv.-2016
2016-11-23 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OQN- kopi av dokument om tillatelse
2016-11-18 CHC Helikopter Service AS   retur av Certificate of Airworthiness og Noise Certificate
2016-11-18 CHC Helikopter Service AS   retur av 3 stk originale registreringsbevis
2016-10-04 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OQN og LN-OJN
2016-09-26 Wiersholm AS   Sletting av luftfartøy
2016-09-26 Wiersholm   effektueringsmelding WIERSHOLM-MATTERS.FID594563
2016-09-20 CHC Helikopter Service AS   Oversendelse av Airworthiness Review Certificate for Sikorsky S-92 A, S/N 920057
2016-09-19 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Søknad - endring til AOC - slettelse av luftfartøy LN-OQN
2016-09-15 Wiersholm AS   Power of Attorney - Apostille
2016-06-29 Advokatfirmaet Wiersholm AS   retur av dokument
2016-06-29 Advokatfirmaet Mageli ANS   informasjon om retur av dokument til Advokatfirmaet Wiersholm AS.
2015-11-03 CHC Helikopter Service AS   MEL RIE 17-2015 - report form
2015-11-03 CHC Helikopter Service AS   MEL RIE 17-2015 - report form
2015-09-23 CHC Helikopter Service AS   Airworthiness Reivew Certifcate for Sikorsky S-92
2014-12-12 Wiersholm AS   IDERA
2014-10-21 Wiersholm AS   CHC Barbados restrukturering - LN-OQN MSN 920057 signerte avtaler
2014-10-17 Wiersholm AS   Vedtak om godkjenning av innleieavtale
2014-10-14 Wiersholm AS   Project World Cup - Skifte av sub-lessor for
2014-10-14 Wiersholm AS   søknad om innleieavtale
2014-10-08 Wiersholm AS   CHC - Project World Cup - Endring av sub-lessor for ulike fartøy
2014-09-09 CHC Helikopter Service AS   Oversendelse av Airworthiness Review Certificate EASA Form 15 b for Sikorsky S92A
2014-01-22 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Overdragelse av MSN 920057 - godkjennelse av innleieavtaler
2014-01-15 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Vedtak om godkjenning av søknad om eierskifte
2014-01-10 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Søknad om innleie av luftfartøy
2013-12-19 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2013-12-16 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkåret i forbindelse med refinansiering av LN OQN MSN 920057
2013-12-03 Helifly Maintenance AS   Helifly Maintenance AS - Plan for tiltak og Komenserende tiltak
2013-11-22 Wiersholm Mellbye & Bech adv   registrering av eierskifte
2013-11-21 Advokatfirma Wiersholm AS   vedtak om godkjenning av forlenget innleie
2013-11-21 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Heli-One Leasing (Norway) AS - CHC Helikopter Service AS - Innleieavtaler - Søknad om godkjennelse av innleieavtale ifm. overdragelse av fartøy med kjennemerker LN-OPH, LN-OQE, LN-OQF, LN-OQN og LN-OQO
2013-11-21 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Heli-One Leasing (Norway) AS - CHC Helikopter Service AS - Søknad om godkjennelse av innleieavtale ifm. overdragelse av fartøy med kjennemerker LN-OPH, LN-OQE, LN-OQF, LN-OQN og LN-OQO
2013-11-21 Advokatfirma Wiersholm AS   vedtak om godkjenning av forlenget innleie
2013-11-18 Advokatfirmaet Wiersholm AS   Søknad om godkjennelse av innleieavtale ifm. overdragelse av fartøy
2013-11-18 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Registrering av eierskifte - Bill of Sale
2013-11-08 CHC Helikopter Service AS   Godkennelse av forlengelse av kalender inspeksjons intervall for MLG HINGE PINS for å samordne med kommende 1500 timers inspeksjon
2013-11-02 CHC Helikopter Service AS   S-92A (920057) - MLG HINGE PINS **** AOG ****
2013-11-02 CHC Helikopter Service AS   Forhåndsvarsel om vedtak om å forlenge frist for utførelse av inspeksjon av MLG hinge pins til 16 november 2013
2013-11-01 CHC Helikopter Service AS   S-92A (S/N 920057) - MLG/NLG Hinge Pins Inspection extension
2013-10-29 Advokatfirmaet Wiersholm AS   sletting av heftelse
2013-10-28 Wiersholm Mellbye & Bech adv   sletting av leieavtale
2013-09-12 CHC Helikopter Service AS   Airworthiness Review Certificate for Sikorsky S-92A S/N 920057
2013-07-17 Advokatfirmaet Thommessen AS   søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2013-06-10 Advokatfirmaet Thommessen AS   Unntak fra nasjonalitetsvilkår
2013-06-04 Advokatfirmaet Thommessen AS   LN-OED og søknad om godkjennelse av innleieavtale
2013-06-04 Advokatfirmaet Thommessen AS   søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2013-03-07 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - MEL RIE 04.13 - LN-OQN
2013-01-15 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Registerutskrift LN-OQN MSN 920057
2013-01-15 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Attestert registerutskrift
2012-10-04 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-09-07 CHC Helikopter Service AS   Airworthiness Review Certificate for Sikorsky S 92 A
2012-04-27 Post- og teletilsynet   permanent tillatelse til radioutstyr
2011-12-13 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Søknad om endring til AOC N-051, LN-OQN
2011-12-13 CHC Helikopter Service AS   flåteutvidelse
2011-12-13 CHC Helikopter Service AS   S92A LN-OQN (920057) - overføring til Norge
2011-12-12 CHC Helikopter Service AS   S92A LN-OQN (920057) - Dry-lease til CHC Denmark Aps avsluttes med virkning fra 14.12.2011 kl. 24.00
2011-11-28 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av forlengelse av utleie til CHC Denmark Aps
2011-11-25 Trafikstyrelsen   MoU Extension to 29 of December
2011-11-25 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   LN-OQN- søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2011-11-25 Adresseliste   Vedtak om godkjenning av søknad om forlengelse av utleieavtale
2011-11-24 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2011-11-23 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkåret - Lease Extension Agreement
2011-10-21 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2011-10-21 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Vedtak om utleie mellem CHS og CHC Denmark Aps med LN-OQN
2011-10-20 Trafikstyrelsen   Signert MoU mellom DK og N på LN-OQN fra 22.10.11-26.11.11
2011-10-14 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2011-10-11 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS   søknad om fritak fra krav i nasjonalitetsvilkår
2011-10-11 Petter Thomren Moltu   ny utleie til CHC Denmark Asp 22/10-26/11-2011 -
2011-10-11 Trafikkstyrelsen   MoU mellom DK og N - LN-OQN S92 A snr 920057 - 22/10-26/11 2011
2011-10-04 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Oppdatert Operations Specifications - LN-OQN tas inn
2011-10-03 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Fullmakt til å avregistrere fartøyet
2011-09-30 CHC Helikopter Service AS   CHC Norway AS (Helikopter Service AS) - søknad om endring til AOC - S92A - LN-OQN
2011-09-30 CHC Helikopter Service AS   Opphør av utleie - søknad om endring til AOC
2011-09-30 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Dry-lease avtale avsluttes 04.10.2011
2011-09-30 Wiersholm advokatfirma   ny fullmakt
2011-09-29 Graham Bowman Robb   Signert MoU
2011-09-29 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   fullmakt til å avrigistere fartøyet
2011-09-28 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-09-28 Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS   ang. mottatte fullmakter
2011-09-27 CHC Helikopter Service AS   endring av navn på operatør grunnet feil - godkjennelse av utleie
2011-09-27 Petter Thomren Moltu   endring av navn på operatør grunnet feil -Godkjennelse av utleie og endring av Operations Specifications
2011-09-26 CHC Helikopter Service AS   Godkjennelse av utleie
2011-09-26 Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS   dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2011-09-26 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   registrering av luftfartøy og heftelser
2011-09-26 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Ugjennkallelige fullmakter til sletting av luftfartøy
2011-09-26 CHC Helikopter Service AS   S-92A (920057) Cabin Seat Armrests - EASA TCDS Requirements
2011-09-26 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2011-09-26 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2011-09-26 Trafikstyrelsen   CHC - LN-OQN msn 920057 - Utleie og MoU mellom Norge og Danmark
2011-09-26 Trafikstyrelsen   Bekreftelse fra DKCAA -LN-OQN msn 920057 - MoU mellom Norge og Danmark
2011-09-26 Herman JorkjendPetter Thomren MoltuSven Ove RetlandGraham Bowman Robb   Godkjennelse av utleie og endring av Operations Specifications
2011-09-23 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - oppdatering av AOC og kopi av vedtak om godkjenning av innleieavtale
2011-09-23 CHC Helikopter Service AS   S-92A S/No. 920057 - Export C of A
2011-09-23 CHC Helikopter Service AS   S-92A 920057 Certificate of Insurance
2011-09-23 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   søknad godkjennelse av innleieavtaler
2011-09-23 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   registrering av luftfartøy
2011-09-23 Wiersholm advokatfirma AS   Effektueringsmelding
2011-09-23 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Oppdatert Operations Specifications - flåteutvidelse med LN-OQN
2011-09-23 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Vedtak om godkjenning av søknad om innleie av luftfartøy
2011-09-23 CHC Helikopter Service AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2011-09-23 CHC Helikopter Service AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2011-09-23 CHC Helikopter Service AS   S-92A 920057 (LN-OQN) Certificate of Insurance and Non Mandatory Modifications & Repair
2011-09-23 CHC Helikopter Service AS   Fartøysdokumenter
2011-09-22 CHC Helikopter Service AS   Airworthiness review report
2011-09-20 CHC Helikopter Service AS   orginal Export Certificate of Airworthiness
2011-09-15 CHC Helikopter Service AS   lister over Non mandatory og mandatory modifikasjoner
2011-09-14 Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS   return av fullmakter
2011-09-13 CHC Helikopter Service AS   kopi av nytt Export Certificate of Airworthiness
2011-09-13 Wiersholm advokatfirma AS   om mottatt slettelsesattest
2011-09-13 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS   slettelsesattest fra australsk register
2011-09-13 CHC Helikopter Service AS   Vedrørende Export C of A
2011-09-13 European Aviation Safety Agency   Vedrørende import fra Australia
2011-09-13 European Aviation Safety Agency   Vedrørende import
2011-09-13 CHC Helikopter Service AS   Export C of A
2011-09-12 CHC Helikopter Service AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2011-09-12 CHC Helikopter Service AS   kopi av Type Acceptance Certificate
2011-09-12 CHC Helikopter Service AS   dokument for type godkjennelse
2011-09-12 CHC Helikopter Service AS   kopi av Type Acceptance Certificate
2011-09-12 Wiersholm   om slettelsen fra australsk luftfartøyregister
2011-09-10 CHC Helikopter Service AS   Export Certificate of Airworthiness
2011-09-09 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   fullmakt til avregistrere fartøyet
2011-09-08 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Slettelse av luftfartøy
2011-09-07 CHC Helikopter Service AS   Søknad om utstedelse av Airworthiness Review Certificate for Sikorsky S 92 A - S/N 920057
2011-09-05 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - godkjenning av tilføyelser til avtaler mellom CHC Helikopter Service AS og Heli-One (Norway) AS
2011-09-02 CHC Helikopter Service AS   CHC - S92A (920057) - Import av helikopter
2011-08-17 CHC Helikopter Service AS   CHC Norway AS - Dispensasjon fra BSL D 2-10 om krav til funksjonell M-ADS - LN-OQN
2011-08-01 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS   forlengelse av leieavtale mellom CHC Helicopter (Barbados) Limited og Heliworld Leasing Limited.
2011-07-28 Wiersholm   angående adresse i forbindelse med registrering
2011-07-27 Nigel Woolmer   Acceptance of an Australian CASA certificate of Airworthiness for Export S-92A S/no 920057
2011-07-26 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   registrering av luftfartøy - Sikorsky - S92A
2011-07-19 CHC Helikopter Service AS   Import from Australia
2011-07-18 CHC Helikopter Service AS   S92A (9200057), Import from Australia
2011-07-15 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS   Forlenget innleieavtale
2011-07-15 Line Merete Lileng   RE: LN-OQN msn 920057 edr. innleieperiode
2011-07-14 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   signerte leieavtaler mellom Heliworld Leasing Limited og CHC Helikopter Service AS
2011-07-12 CHC Helikopter Service AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2011-07-07 CHC Helikopter Service AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2011-07-07 CHC Helikopter Service AS   Søknad om godkjenning - tilføyelser til avtaler mellom CHC Helikopter Service AS og Heli-One (Norway) AS
2011-07-05 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Søknad om unntak fra nasjonalitetskravet
2011-07-04 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS   vedtak om unntak fra nasjonalitetsavilkåret
2011-06-30 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS   Søknad om unntak fra nasjonalitetsavilkåret
2011-06-30 Wiersholm   om søknad om unntak fra nasjonalitetskravet
2011-06-30 Wiersholm   om søknad om unntak fra nasjonalitetskravet
2011-06-29 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-06-28 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Søknad om innleie av luftfartøy
2011-06-22 CHC Helikopter Service AS   Tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2011-06-17 CHC Helikopter Service AS   Forhåndsreservasjon av registreringbokstav - CHC Helikopter Service AS
2011-06-17 CHC Helikopter Service AS   Søknad ICAO-id bit aircraft address
source: caa.no