LN-OZP

Robinson Helicopter Company
R22 BETA

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R22 BETA
MSN: 4541
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: European Helicopter Center AS
Operator: European Helicopter Center AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-02-11
Aircraft Deleted
European Helicopter Center AS
2012-03-13
Aircraft Added
European Helicopter Center AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-04-19 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL RAP 2016/07) om luftfartsulykke, Sandefjord lufthavn, Torp 21.11.2015 Robinson Helicopter Company R22 Beta, LN-OZP
2016-02-16 EHC European Helicopter Center AS   Sletting av luftfartøy
2016-01-29 European Helicopter Center AS   Sletting av pant
2016-01-28 DnB Bank ASA   Sletting av pant
2016-01-21 EHC European Helicopter Center AS   Begjæring om sletting
2016-01-19 EHC European Helicopter Center AS   EHC - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OZP pga kondemnering
2016-01-19 EHC European Helicopter Center AS   EHC - LN-OZP flåtereduksjon - Søknad om flåteendring pga kondemnering
2014-02-17 European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2013-03-11 European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2012-06-01 DnB Bank ASA   registrering av pantobligasjon
2012-06-01 Sparebank1 Nøtterøy - Tønsberg   sletting av pant
2012-05-31 Sparebank1 Nøtterøy - Tønsberg   sletting av pant
2012-05-16 DnB Bank ASA   registrering av pantobligasjon
2012-04-27 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-04-12 European Helicopter Center AS   Godkjenning av flåteutvidelse
2012-03-14 European Helicopter Center AS   dokumentasjon Robinson R22 Beta S/N 4541
2012-03-14 European Helicopter Center AS   registrering av luftfartøy
2012-03-14 Sparebank Nøtterøy - Tønsberg   registrering av heftelse
2012-03-12 European Helicopter Center AS   Flyskjøte
2012-02-29 European Helicopter Center   angående registrering
2012-02-28 European Helicopter Center AS   EHC European Helicopter Center - søknad om flåteutvidelse - Endring AOC
2012-02-27 Post- og teletilsynet   kopier av dokumenter for midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2012-02-27 European Helicopter Center AS   registrering av luftfartøy
2012-02-09 European Helicopter Center AS   Robinson R22 Beta, S/N 4541
2012-02-05 European Helicopter Center AS   flyskjøte
2012-01-25 European Helicopter Center AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2012-01-25 European Helicopter Center AS   søknad om luftdyktighetsbevis for Robinson R22
2011-11-18 Sparebank 1 Nøtterøy   registrering av luftfartøy - pantedokument
2011-09-07 European Helicopter Center AS   Tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2011-09-05 European Helicopter Center   reservasjon av registreringsmerke
2011-09-05 European Helicopter Center AS   Tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
source: caa.no