LN-BRI

Boeing Commercial Airplane Group
737-405

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 737-405
MSN: 24644
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Aerotron Limited
Operator: SAS Scandinavian Airlines Norge AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-12-11
Aircraft Deleted
Aerotron Limited
2013-05-08
Owner changed
Aerotron Limited
2012-10-01
Adress
Wells Fargo Bank Northwest, National Association
2006-08-11
Owner changed
Wells Fargo Bank Northwest, National
2006-08-11
Adress
Wells Fargo Bank Northwest, National
2003-12-30
Owner changed
Greenwich Kahala Airlease 7, Ltd.

Related Youtube videos

LN-BRI data-toggle=

SAS 737-400 take off

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2013-12-12 Aerotron Limited   Deletion of Aircraft
2013-12-11 Aerotron Limited   Certificate of Aircraft degistration for B737-400 Msn 24644
2013-11-19 Nightingale House   Sletting av luftfartøy
2013-10-31 Trafikstyrelsen   LN-BRI- Signed MoU DKCAA -NCAA 01.11.2013-02.1.2013 - extension
2013-10-31 Jet Time AS   Vedtak om forlengelse av utleie til Jet Time AS og avtale om fordeling av tilsynsmyndigheten i Danmark
2013-10-28 Jet Time AS   Søknad om forlengelse - Boeing 737-400 Msn 24644
2013-10-28 Adresseliste   LN-BRI- DKCAA Memorandum of Understadning 01.11.2013-02-12-2013 - extension
2013-06-28 Jet Time A/S   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2013-06-25 Jet Time A/S   ARC
2013-05-22 Jet Time AS   LN-BRI and agreement between CAA Norway and CAA Denmark
2013-05-16 Scandinavian Airlines System   slettelse av heftelse
2013-05-13 Scandinavian Airlines System   slettelse av luftfartøy
2013-05-08 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   registrering av eierskifte
2013-05-08 Mark Westley   registreringsbevis
2013-05-08 Arntzen de Besche   effektueringsmelding
2013-05-08 Gene Mashlan   Dry-lease on LN-BRI and agreement between CAA Norway and CAA Denmark
2013-05-06 Scandinavian Airlines System   AD exceedance - FAA AD 97-05-09 - Modification of LH Elevator Power Control Unit (PCU) not performed
2013-04-30 Aerotron Limited   registrering av luftfartøy
2013-04-30 Wells Fargo Bank Northwest N.A.   Apostille - Bill of Sale
2013-03-26 Scandinavian Airlines System   SAS Scandinavian Airlines Norge AS - forlengelse av lease for LN-BRI
2012-12-20 Scandinavian Airlines System   Utstedelse av Permit-to-Fly
2012-12-20 Scandinavian Airlines System   EASA Flight Conditions Approval for SAS/ B737-400 / MSN 24644 - Permit to Fly
2012-12-19 Scandinavian Airlines System   Permit-to-Fly application (Form 37/18B)
2012-12-19 Scandinavian Airlines System   Permit to Fly application (Form 21)
2012-12-19 Scandinavian Airlines System   Permit-to-Fly application Form 37 and 18B - MSN 24644
2012-06-25 Scandinavian Airlines System   ARC Extension of Ariworthiness Review Certificate
2011-07-12 SAS   ARC extensions
2011-05-03 Scandinavian Airlines System   Oversendelse av EASA Form 45 støybevis
2011-02-15 Scandinavian Airlines System   søknad noise certificate
2010-09-24 Scandinavian Airlines System   Scandinavian Airlines System - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale på LN-BRI
2010-07-19 Scandinavian Airlines System   utstedelse av Airworthiness Review Certificate - ARC - EASA Form 15a
2010-07-15 SAS   ARC recommendation
2010-07-15 SAS   ARC recommendation
2009-09-23 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   SAS Scandinavian Airlines Norge AS - søknad om godkjenning av innleie av LN-BRI
2009-09-08 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-07-29 SAS   ARC 15B - Findings report
2009-06-05 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   SAS Scandinavian Airlines Norge AS - søknad om godkjenning av innleie av LN-BRI
2008-12-24 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Utstedelse av 10.3 exemption for å tillate operasjon før STC EASA.A.S.03739 er utstedt
2008-12-23 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   STC EASA.A.S.03739 - Application for 60 days exemption while STC is issued
2008-07-28 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-07-28 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2008-07-01 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   søknad om luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport (VR)
2008-06-30 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-01-07 SAS Norge AS   SAS Norge - Mel Rectification Interval Extension (RIE) Report Form - LN-BRI
2007-07-17 SAS Braathens AS   Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-07-17 Scandinavian Airlines System   tilsynsrapport
2007-06-28 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Slettelse av Lease Agreement
2007-06-28 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Slettelse av utgått leaseavtale
2007-06-20 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   Søknad om godkjenning av ny leieavtale
2007-06-18 Arntzen de Besche Advokatfirma   endelige, signerte lease avtaler for godkjenning vedlagt oppdatert forsikringsdokumentasjon
2007-05-16 Arntzen de Besche Advokatfirma   søknad om godkjennelse av lease avtale
2007-05-16 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   Søknad om flåteutvidelse
2007-05-11 SASBraathens AS   Application for CoA
2007-05-11 SAS Braathens AS   Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-05-11 SAS Braathens AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-03-15 Arntzen de Besche Advokatfirma   Attestert registerutskrift
2006-11-06 Statens Havarikommisjon for Transport   Avslutning av undersøkelse av lufttrafikkhendelse Nord av Oslo lufthavn Gardermoen 16.03.2005 Boeing 737-405 og Bombardier Aerospace DHC-8-103 WIF193
2006-09-12 SASBraathens AS   godkjenning av innleie etter eierskifte SAS Braathens AS
2006-09-08 SASBraathens AS   utkvittert tilsynsrapport
2006-08-11 Arntzen de Besche Advokatfirma   Oversendelse av registreringsbevis
2006-08-09 Arntzen de Besche   Registrering av luftfartøy - Bill of Sale
2006-07-27 ARNTZEN de BESCHE Advokatfirma AS   Vedtak om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret i luftfartsloven § 3-2
2006-07-25 SAS Braathens   Power of attorney - SAS Braathens
2006-07-25 SASBraathens AS   Sletting av leaseavtale
2006-07-25 Arntzen de Besche   Søknad om godkjenning av leieavtale
2006-07-14 Arntzen de Besche Advokatfirma   Søknad om godkjenning av sublease - oversendelse av headlease
2006-07-06 SAS Braathens AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.07.2007
2006-06-29 SASBraathens AS   Eierskifte - utvidet leieperiode samt sublease avtale med Scandinavian Airline Systems (SAS) vedrørende msn 24644 med registrering
2006-06-25 Arntzen de Besche   Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret i luftfartsloven
2006-06-19 Arntzen de Besche AS   Forhåndsgodkjennelse av Wells Fargo Bank Northwest National Association As owner Trustee som mulig eier
2006-06-15 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   søknad om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2006-01-24 SAS Braathens AS   Godkjenning av innleie
source: caa.no

More information: