LN-OON

Eurocopter Deutschland GmbH EC 135 P2+

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Eurocopter Deutschland GmbH
Model: EC 135 P2+
MSN: 1033
Airworthiness Category: Small Rotorcraft
Production year: 2012 (11 years old)
Max TO weight: 2910 kg
ICAO Hex: 47879D
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Adress: Kungsträdgårdsgatan 8
106 40 STOCKHOLM
Operator: Norsk Luftambulanse AS

source: caa

Aircraft event timeline

2019-07-12
Owner changed
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2012-02-02
Aircraft Added
NLA Holding AS

Callsigns and observed flights: (max 250 flights displayed)

More aircraft operated by Norsk Luftambulanse AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2023-11-22 Skandinaviske Enskilda Banken AS     Begjæring om avregistrering og sletting - Airbus EC 135 P2 - MSN 1033
2023-05-30 NORSK LUFTAMBULANSE AS     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OON
2023-05-26 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) OSLOFILIALEN norsk avdeling av utenlandsk foretak     Forlengelse av innleieavtale
2023-03-30 NORSK LUFTAMBULANSE AS     ARC Extension
2022-02-12 NORSK LUFTAMBULANSE AS     ARC Extension
2022-02-09 NORSK LUFTAMBULANSE AS     kopi av utstedt EASA Form 15b (ARC)
2020-02-20 Norsk Luftambulanse AS     11/04275-28 - MSN 1033, Extended ARC NLA CAMO NO.MG.0025
2020-02-20 Norsk Luftambulanse AS     SV: 11/04275-28 - MSN 1033, Extended ARC NLA CAMO NO.MG.0025
2020-02-20 Norsk Luftambulanse AS     11/04275-30 - SV: 11/04275-28 - MSN 1033, Extended ARC NLA CAMO NO.MG.0025
2020-02-07 Norsk Luftambulanse AS     MSN 1033, Extended ARC NLA CAMO NO.MG.0025
2019-07-12 Internal Document     Sjekkliste til FLD og FFO
2019-07-12 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     registrering av eierskifte
2019-07-12 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleie for LN-OON
2019-07-12 Norsk Luftambulanse AS     oversendelse registreringsbevis
2019-06-28 Norsk Luftambulanse AS     flyskjøte
2019-06-28 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     egenerklæring
2019-06-28 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     Norsk luftambulanse - Søknad om godkjenning av innleieavtale - LN-OON
2019-03-05 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-02-18 Norsk Luftambulanse AS     ARC
2019-02-08 Norsk Luftambulanse AS     ARC
2018-04-26 Norsk Luftambulanse AS     Re: SV: 11/04275-21 - Airworthiness Review Report
2018-04-26 Norsk Luftambulanse AS     Registrering - Airworthiness Review Report
2018-02-22 Norsk Luftambulanse AS     11/04275-21 - Airworthiness Review Report
2018-02-20 Norsk Luftambulanse AS     Airworthiness Review Report
2017-01-30 Norsk Luftambulanse AS   forlengelse av ARC
2015-04-27 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-01-12 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Airworthiness Review Report
2015-01-09 Norsk Luftambulanse   Utstedelse av Permit to Fly for å utprøve NVG installasjon i forbindelse med sertifisering
2015-01-02 Norsk Luftambulanse   Søknad om Permit to Fly med ønsket gyldighet fra 12.01.2015
2014-05-26 Post- og teletilsynet   Kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-01-10 Norsk Luftambulanse AS   ARC
2013-04-08 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   ARC 1.st extension
2012-06-06 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse for radioutstyr
2012-03-20 Post- og teletilsynet   permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-03-14 Post- og teletilsynet   Midlertidig tillatelse for radioutstyr
2012-02-08 Norsk Luftambulanse   Registrering av luftfartøy
2012-02-03 Norsk Luftambulanse AS   Søknad om Luftdyktighetsbevis
2012-02-03 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   registreringsdokument
2012-02-02 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   AD/ASB/SB samt forsikringsbevis
2012-02-02 Kongelig Norsk Konsulat   Bill of Sale - Apostille
2012-02-01 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   fartøydokumenter i henhold til EASA Part 21
2012-01-23 Eurocopter   Bill of Sale
2012-01-16 Norsk Luftambulanse AS   godkjenning av innleieavtale - Norsk Luftambulanse AS
2012-01-13 Norsk Luftambulanse AS   LN OON - forsikringsavtale
2012-01-12 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Aircraft Documentation related to N-CAA and aircraft registration / Airworthiness
2012-01-11 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   kopi av innleieavtale
2012-01-11 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   søknad om registrering av luftfartøy
2011-12-28 Utenriksdepartementet   Anmodning om foreløpig registrering av luftfartøy ved det norske konsulatet i München
2011-12-22 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Søknad om foreløpig registrering
2011-12-22 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Søknad om registrering - firmaattest
2011-12-20 Post- og teletilsynet   Midlertidig tillatelse for radioutstyr -Temporary Radio License
2011-12-16 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Søknad om Luftdyktighetsbevis
2011-09-23 Øen Edvin   Tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2011-09-20 Norsk Luftambulanse   Reservert registreringsmerke
2011-09-20 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Anmodning om ICAO-id 24 bit aircraft address
2011-07-11 Norsk Luftambulanse AS   LN-OOR, LN-OOS, LN-OOT, LN-OOU, LN-OOV, LN-OOW, LN-OOZ, LN-OON og forlengelse av reservasjon av registreringsmerker
source: einnsyn.no