LN-OCN

Airbus Helicopters AS 350 B3

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 7368
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Helicopter Transportation Group AS
Operator: Airlift AS

source: caa

Aircraft event timeline

2014-08-14
Aircraft Deleted
Helicopter Transportation Group AS
2012-04-25
Aircraft Added
Helicopter Transportation Group AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2014-09-08 Helicopter Transportation Group AS   Slettet luftfartøy
2014-09-01 Post- og teletilsynet   LN-OCN- kopi av dokument om tillatelse
2014-08-14 Helicopter Transportation Group AS   slettet luftfartøy
2014-08-14 SparebankenVest   sletting av pant i luftfartøy
2014-08-11 Sparebanken Vest   sletting av pant i luftfartøy
2014-08-07 Helicopter Transportation Group AS   Sletting av luftfartøy
2014-08-05 Airlift AS   Airlift AS - Oppdatering av Operations Specifications etter opphør av leieavtale for LN-OCN
2014-08-05 Helicopter Transportation Group AS   Avregistrering - salg av helikopter AS350B3e SN 7368 til Tyskland
2014-08-04 Airlift AS   Airlift AS - Godkjenning av CAMOE rush revision 13A - Flåteendring - LN-OCN tatt ut
2014-05-16 Airlift AS   Korrekt type/motortype oppgitt på ARC Recommandation?
2014-05-16 Airlift AS   Korrekt type / motortype oppgitt på ARC Recommandation?
2014-05-16 Airlift AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OCN20140516a basert på Recommendation
2014-05-13 Airlift AS   Recommendation ARC
2014-02-05 ICAO   ICAO - leieavtale med Spania
2013-10-28 Airlift AS   Airlift AS - godkjennelse av DLA addendum 6
2013-10-23 Airlift AS   Airlift AS - notifikasjon-opphør av sub-lease avtale
2013-06-13 Airlift AS   forlenget sub-lease
2013-05-24 Airlift AS   ARC 1st extension
2013-04-28 Airlift AS   forlenget sub-lease
2013-02-25 Airlift AS   vedtak om forlenget utleie
2013-02-19 Gómez Herranz Álvaro   ICAO 83 bis
2013-02-18 Airlift AS   Airlift AS - LN-OCN sub-lease - signerte dokument
2013-02-08 Airlift AS   Airlift AS - forlenget sub-lease LN-OCN
2012-11-29 Airlift AS   Airlift AS - forlenget sub-lease LN-OCN
2012-11-13 Airlift AS   Airlift AS - forlenget sub-lease LN-OCN
2012-10-25 Airlift AS   Søknad om forlengelse av sub-lease til Coyotair i Spania
2012-09-28 Helicopter Transportation Group AS   LN-OPV og Utskrift fra Norges luftfartøyregister
2012-09-28 Helicopter Transportation Group AS   LN-OPV og Utskrift fra Norges luftfartøyregister
2012-09-27 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse for radioutstyr
2012-08-30 Post- og teletilsynet   kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2012-06-21 Airlift AS   Airlift AS - Godkjennelse av Rush Revision 6A til CAMOE - Reduksjon av flåte pga. utleie av LN-OCN
2012-05-29 Airlift AS   Airlift - søknad om endring flåte - sub-lease - AOC
2012-05-28 Sánchez Sánchez Andrés   ICAO 83 bis
2012-05-22 Airlift AS   Godkjenning av innleieavtale - Airlift AS
2012-05-10 Airlift AS   Airlift - søknad om endring flåte - sub-lease - AOC
2012-05-09 Svein Ystaas   Airlift - sublease avtale OCN
2012-05-09 Airlift AS   Airlift - godkjenning av innleie LN-OCN
2012-05-08 Airlift AS   Utstedelse av EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate for fabrikknytt helikopter av type Eurocopter AS350B3
2012-05-08 Airlift AS   Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2012-05-07 Airlift AS   Info fra Form 52 og W & B
2012-05-07 Airlift AS   Info om W & B og AFM status
2012-05-03 Airlift AS   Utstedelse av Permit to Fly for å utføre kundeaksept flyginger av fabrikknytt helikopter av type AS350B3
2012-04-30 Airlift AS   søknad om Permit to fly
2012-04-30 Post- og teletilsynet   kopi midlertidig tillatelse til radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2012-04-25 Advokatfirmaet Mageli ANS   registrering av luftfartøy
2012-04-25 Advokatfirmaet Mageli ANS   registrering av heftelse
2012-04-24 Advokatfirmaet Mageli   effekturering av registrering
2012-04-23 Airlift AS   Airlift - søknad om godkjennelse av innleie LN-OCN
2012-04-23 Airlift AS   søknad om utstedelse av ARC - C of A
2012-04-23 Advokatfirmaet Mageli ANS   registrering av luftfartøy
2012-04-20 Airlift AS   Tildeling av 24bit ICAO kode
2012-04-13 Helicopter Transportation Group AS   Registrering av Eurocopter AS350B3 serie nummer 7368
source: einnsyn.no