LN-OVV

Airbus Helicopters
AS 350 B3

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 7382
Airworthiness Category: Small Rotorcraft
Production year: 2012
Max TO weight: 2250 kg
Mode-S Hex: 4787B4
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: OVV Holding AS
Adress: Lauvstøveien 53
4876 GRIMSTAD

source: caa.no

Aircraft event timeline

2022-04-01
Aircraft Deleted
OVV Holding AS
2017-01-06
Owner changed
OVV Holding AS
2012-04-30
Aircraft Added
Norsafe AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-04-04 NORDEA FINANCE EQUIPMENT AS     Sletting av heftelse
2022-04-04 OVV HOLDING AS     Sletting av luftfartøy
2022-03-31 Nordea Finance     Eurocopter AS350B3E, LN-OVV S/N 7382 - effektueringsmelding 31.3.22
2022-03-28 OVV HOLDING AS     Begjæring om sletting av luftfartøy
2022-03-23 NORDEA FINANCE EQUIPMENT AS     Sletting av panterett - Pantedokument
2022-03-10 DRAGONFLY AS     Overtagelse av luftfartøy - Flyskjøte
2022-03-08 DRAGONFLY AS     Begjæring om sletting av luftfartøy
2022-03-01 HELITRANS AS     bekreftet oppsigelse
2022-02-23 HELITRANS AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2022-02-21 Internal Document     Helitrans AS - flåtereduksjon for sjekkliste
2022-02-16 HELITRANS AS     Helitrans AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OVV
2022-02-16 HELITRANS AS     Sletting av helikopter på Helitrans AOC/OPS Spec.
2022-02-14 HELITRANS AS     21/00404-2 - ARC - 1.st Extension - korrigert
2022-02-11 HELITRANS AS     ARC - 1.st Extension - korrigert
2022-02-09 HELITRANS AS     ARC - 1.st Extension
2022-01-21 OVV HOLDING AS     Begjæring om sletting av luftfartøy
2021-03-03 Helitrans AS     Vedtak om utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) - OVV20210303a
2021-02-24 Sofia Pettersson     Rekommendation
2020-03-31 Helitrans AS     ARC - 2nd Extension mottatt
2020-03-26 Helitrans AS     ARC - 2nd Extension
2019-11-13 Helitrans AS     Helitrans AS - Tail Rotor - "Off wing" maintenance
2019-11-07 Helitrans AS     Tail Rotor - "Off wing" maintenance
2019-03-25 Helitrans AS     ARC - 1.st Extension
2018-03-20 Helitrans AS     Vedtak om utstedelse av Airworthiness Review Certificate OVV20180320a
2018-03-18 Sofia Pettersson     Rekommendation ARC
2018-03-16 Helitrans AS     Utstedelse av korrigert ARC 15a pga referanse til (EC) 2042/03 i stedet for (EU) 1321/2014
2018-03-06 Helitrans AS     Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OVV
2018-02-26 Helitrans AS     Helitrans AS - Endring AOC innleie nytt helikopter
2018-02-16 Fonnafly AS     Fonnafly AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OVV
2018-02-14 Fonnafly AS     Fonnafly AS - Endring AOC - Utmelding LN-OVV
2018-02-08 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-02-07 OVV Holding AS     duplikat av registreringsbevis
2018-02-06 OVV Holding AS     søknad om duplikat av registreringsbevis
2018-01-26 Fonnafly AS     Fonnafly AS - Bekreftelse på lukking av alle avvik etter ACAM - 0002-4358
2018-01-04 Fonnafly AS   Fonnafly AS - Justert AD/SB statusliste etter etter ACAM - 0002-4358
2018-01-02 Fonnafly AS   Fonnafly AS - Oppdatert lukket avviksformular komplett etter etter ACAM - 0002-4358
2017-12-29 Fonnafly AS   Fonnafly AS - Svar på tilbakemelding til innsendt avvikshåndtering etter etter ACAM - 0002-4358, Avvik 4 og 5
2017-12-22 Fonnafly AS   Fonnafly AS - Svar på tilbakemelding til innsendt avvikshåndtering etter etter ACAM - 0002-4358
2017-12-20 Fonnafly AS   Fonnafly AS - Tilbakemelding til innsendt avvikshåndtering etter etter ACAM - 0002-4358
2017-12-04 Fonnafly AS   Fonnafly AS - Avvik etter ACAM - 0002-4358
2017-12-01 Fonnafly AS   Fonnafly AS - ACAM rapport 0002-4358 - LN-OVV
2017-12-01 Fonnafly AS   Fonnafly AS - innhentet dok - ACAM 0002-4358
2017-11-30 Fonnafly AS   Fonnafly AS - ACAM 0002-4358
2017-11-29 Fonnafly AS   Fonnafly AS - ACAM 0002-4358
2017-11-07 Fonnafly AS   Fonnafly AS - Varsel om Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring (ACAM)
2017-03-16 Fonnafly AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - OVV20170316a
2017-03-13 Norwegian Camo Support AS   Airworthiness Review Report No. 06-2017
2017-01-06 DNB Bank ASA   sletting av heftelse
2017-01-06 SG Finans AS   registrering av heftelse
2017-01-06 OVV Holding AS   registrering av eierskifte
2017-01-06 DnB Bank ASA   effektueringsmelding - Slette pant i luftfartøy
2017-01-05 Monica Helland   effektueringsmelding ny pant
2017-01-05 Monica Helland   efektueringsmelding eierskifte
2017-01-03 Norsafe AS   Eiendomsoverdragelse av luftfartøy - Flyskjøte
2017-01-02 SG Finans AS   sletting og nyregistrering av panterett
2017-01-02 SG Finans AS   Eierskifte - flyskjøte
2016-12-22 DNB Bank ASA   Pantedokument
2016-07-04 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-06-30 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OVV
2016-06-29 Nor Aviation AS   Søknad i hht AIC-N 02/12 om privat bruk av ervervsmessig luftfartøy
2016-06-29 Fonnafly AS   godkjenning av flåteutvidelse og innleieavtale
2016-06-23 Nor Aviation AS   Nor Aviation - Utfasing av LN-OVV
2016-06-23 Fonnafly AS   Fonnafly AS - Innleieavtale LN-OVV
2016-06-09 Nor Aviation AS   Søknad i hht AIC-N 02/12 om privat bruk av ervervsmessig luftfartøy
2016-04-25 Nor Aviation AS   ARC extension
2015-05-19 Nor Aviation AS   ARC
2015-04-08 Nor Aviation AS   ARC Extension
2014-05-08 Nor Aviation AS   For den kommende Auditen av NoA 3-4 Juni
2014-05-06 Nor Aviation AS   Audit av NoA i Juni
2014-04-24 Noraviation   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OVV20140424a
2014-03-27 Noraviation   ARR
2013-10-31 Fonnafly AS   Fonnafly AS - Godkjenning av MP AS350 B3 revisjon 8 - LN-OVV tatt ut av flåten samt mindre endringer
2013-09-30 Fonnafly AS   Endring i AOC - LN-OVV ut av flåten
2013-09-26 Nor Aviation AS   Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse
2013-09-23 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-09-21 Fonnafly AS   Fonnafly AS - Endring i AOC - LN-OVV ut av flåten
2013-09-17 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - Revisjon 27 Part A & B LN-OVV
2013-09-03 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - Revisjon 27 Part A & B LN-OVV
2013-08-27 Nor Aviation AS   Innfasing av LN-OVV i Nor Aviaiton m.m.
2013-04-11 Fonnafly AS   Innsendelse av 1st Extension av ARC for Eurocopter AS350B3 SN 7382
2012-07-10 DNB Bank ASA   Panteobligasjon
2012-07-09 DnB Bank ASA   1 gangs tinglysing av pantedokument - Norsafe AS
2012-06-29 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-05-31 Fonnafly AS   Fonnafly AS - Godkjennelse av Revision 1 datert 11.04.2012 av Bilag 1 for vedlikeholdskontrakt med Skytec AS - AS350B3 LN-OVV lagt til liste
2012-05-30 Fonnafly AS   Fonnafly AS - Godkjennelse av Issue 1 Revision 8 datert 11.04.2012 av Supplement 1 for vedlikeholdskontrakt med Helifly Maintenance AS - AS350B3 LN-OVV lagt til liste
2012-05-29 Fonnafly AS   Original Form 52 for Eurocopter AS 350B3 SB 7382
2012-05-08 Fonnafly AS   søknad om inneleie av luftfartøy
2012-04-30 Østnes AS   registrering av luftfartøy
2012-04-30 Fonnafly AS   Utstedelse av EASA Form 15a for fabrikknytt helikopter av type Eurocopter AS350B3
2012-04-26 Fonnafly AS   dokumentasjon til Eurocopter AS350B3 SN 7382
2012-04-26 Post- og teletilsynet   midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2012-04-25 Fonnafly AS   Form 52 med vedlegg
2012-04-25 Østnes AS   søknad om registrering av luftfartøy
2012-04-25 Kjell A. Østnes AS   effektueringsmelding
2012-04-25 Fonnafly AS   Form 52 med vedlegg
2012-04-25 Fonnafly AS   Form 52 med vedlegg
2012-04-22 Fonnafly AS   søknad om inneleie av luftfartøy
2012-04-12 Fonnafly AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2012-02-27 Fonnafly AS   Reservasjon av registrerings-merke
2012-01-26 Fonnafly AS   Tildeling av ICAO 24 Bit Kode
2012-01-24 Fonnafly AS   Søknad om tildeling av ICAO 24 Bit Kode for ELT - Mode-S
source: caa.no

More information: