LN-OYH

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 4461
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Heliscan Invest AS
Adress: c/o Atle Ring
7633 FROSTA
Operator: Heliscan AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-04-23
Aircraft Added
Heliscan Invest AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-09-17 Hovedredningssentralen Nord-Norge     falsk alarm fra ELT - Heliscan AS
2019-09-17 Hovedredningssentralen Nord-Norge     falsk alarm fra ELT - Heliscan AS
2018-04-18 HeliScan AS     HeliScan AS - ARC Revidert AR rapport
2018-04-09 HeliScan AS     Utstedelse av ARC AS350B3
2017-04-20 HeliScan AS   Fornyelse av ARC AS350B3
2016-04-22 HeliScan AS   Fornyelse av ARC AS350B3
2015-05-05 HeliScan AS   anmodning om fornyelse av ARC
2014-05-05 HeliScan AS   Fornyelse av ARC AS350B3
2013-08-22 Airlift AS   Vedtak om godkjenning av wet-lease mellom Heliscan AS og Airlift AS fra 22.08.13 ig inntil videre
2013-08-22 Airlift AS   Rettet wet-lease LN-OYB, LN-OSN og LN-OYH
2013-08-14 Airlift AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2013-05-07 Heliscan AS   ARC
2013-02-14 Heliscan AS   Hendelse - 6. februar 2013 - Rapport N2013-00477
2013-02-11 Heliscan AS   Hendelse - 6. februar 2013 - Rapport N2013-00477
2012-06-04 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse for radioutstyr
2012-05-02 Gunnar Nyhus - HeliScan AS   Informasjon om modifikasjon
2012-04-30 Heliscan AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2012-04-26 Heliscan AS   Heliscan AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse med LN-OYH
2012-04-25 Heliscan AS   ARC Recommendation
2012-04-24 Heliscan AS   Heliscan AS - Utvidelse av fartøypark LN-OYH
2012-04-24 Heliscan AS   Søknad om utstedelse av fartøydokumenter - luftdyktighetsbevis og støybevis
2012-04-24 Utenriksdepartementet   Application for provisional registration of aircraft abroad
2012-04-24 Heliscan AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2012-04-23 Heliscan AS   registrering av luftfartøy
2012-04-23 SG Finans AS   registrert panterett i luftfartøy
2012-03-23 SG Equipment Finance   Panterett i luftfartøy
2012-03-07 Heliscan AS   Registrering av luftfartøy
2012-02-15 Post- og teletilsynet   Midlertidig tillatelse for radioutstyr
2012-02-10 WTO/OECD Section   Application for provisional registration of aircraft abroad
2012-02-09 Heliscan AS   Tildeling av ICAO 24 bit Id kode
2012-02-09 Utenrikdsepartementet   søknad om foreløpig registrering av luftfartøy i utlandet
2012-02-07 Heliscan AS   søknad tildeling av ICAO kode
2012-02-07 Heliscan AS   Søknad om ferry flight permit
2012-02-07 Heliscan AS   Kansellering av søknad om ferry flight permit
2012-02-07 Heliscan AS   Søknad om midlertidig registrering
2012-02-07 Utenriksdepartementet   Søknad om midlertidig registrering i utlandet
2012-02-06 Heliscan AS   Heliscan AS - Reservering av kjennetegn
2012-02-06 Heliscan AS   ønsker å reservere kjennetegn
source: caa.no

More information: