LN-AAR

Vans Aircraft Inc
RV-4

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Vans Aircraft Inc
Model: RV-4
MSN: 1486
Airworthiness Category: Amateur Built, Experimental
Production year: 2012
Max TO weight: 680 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Raustein, Morten
Adress: Synnavika 62
7318 AGDENES

source: caa.no

Aircraft event timeline

2022-01-13
Adress
Raustein, Morten
2012-05-04
Aircraft Added
Raustein Morten

Related Youtube videos

LN-AAR data-toggle=

Demontering LN AAR 210716

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-06-24 HOVEDREDNINGSSENTRALEN     falsk alarm fra ELT
2021-06-24 HOVEDREDNINGSSENTRALEN     falsk alarm fra ELT
2021-06-12 Morten Raustein     Behov for ny loggbok.
2021-02-22 Morten Raustein     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2021-02-19 Morten Raustein     Dokumentasjon signert av kontrollør etter reparasjon
2021-02-19 Morten Raustein     Dokumentasjon signert av kontrollør etter reparasjon
2021-02-15 Morten Raustein     Vedlikeholdsrapport VR 2021 signert
2021-02-08 Morten Raustein     EAA 573 anbefaling av sluttført reparasjon på RV-4 - Morten Raustein
2021-02-07 EAA Chapter 573 Norway     EAA 573 anbefaling av sluttført reparasjon på RV-4 - Morten Raustein
2020-12-10 Statens havarikommisjon     Oversendelse av rapport (SL RAP 2020/23) om luftfartsulykke på Ålesund lufthavn, Vigra 020516 med Van's RV-4, LN-AAR
2020-12-10 Statens Havarikommisjon     SHT - Rapport (SL RAP 2020/23) om luftfartsulykke på Ålesund lufthavn, Vigra 02.05.2016 med Van's RV-4 - LN-AAR
2020-06-25 Morten Raustein     Vedtak om godkjennelse av større reparasjon av amatørbygget luftfartøy.
2020-06-11 Johan Andreas Mürer     Søknad om reparasjon av RV-4
2019-05-02 Morten Raustein     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2019-04-17 Morten Raustein     Vedlikeholdsrapport 2019
2018-04-16 Morten Raustein     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2018-04-10 Morten Raustein     Vedlikeholdsrapport 2018-2019
2017-05-03 Morten Raustein   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-05-02 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2017-05-01 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2017-04-24 EAA Chapter 573 Norway   Besiktelse
2017-03-01 Sirius International Insurance   attestert registerutskrift
2017-02-28 Sirius International Insurance   bestilling av attestert Registerutskrift
2017-01-19 Morten Raustein   Vedtak om godkjennelse av reparasjon og gjenoppbygging av amatørbygget luftfartøy
2017-01-14 EAA573   Reparasjon av RV-4- tilhørende Morten Raustein
2016-09-01 EAA573   Reparasjon etter hendelse på Vigra 02.05.16
2016-04-05 Morten Raustein   Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-04-03 Morten Raustein   Vedlikeholdsrapport årlig ettersyn
2015-03-12 Morten Raustein   LN -AAR - Luftdyktighetsbevis
2015-03-11 Morten Raustein   LN -AAR - Vedlikeholdsrapport (VR) for 2015
2014-12-09 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-12-09 EAA Chapter 573 Norway   Eget vedlikehold godkjent
2014-12-08 Geir Berg   Godkjennelse for prøve til eget vedlikehold
2014-12-03 Geir Berg   Søknad eget vedlikehold
2014-12-02 EAA Chapter 573 Norway   Søknad om eget vedlikehold
2014-11-22 Morten Raustein   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy - feil frekvensområde
2014-11-18 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-03-20 Morten Raustein   Særskilt luftdyktighetsbevis - SLB
2014-03-20 Geir Berg   Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-03-17 Geir Berg   Vedlikeholdsrapport
2013-09-19 Morten Raustein   Retur av underskrevet Særskilt tillatelse til tjenestegjøring nr 5052
2013-09-17 Morten Raustein   Permit to Fly testflyging II
2013-09-17 Morten Raustein   Raustein Morten - svar på søknad om fornyelse av tillatelse til særskilt tjenestegjøring LN-AAR
2013-09-10 Morten Raustein   Vedlikeholdsrapport VR - annual inspection
2013-08-08 Morten Raustein   Raustein Morten - søknad om fornyelse av tillatelse til særskilt tjenestegjøring LN-AAR
2013-07-22 Morten Raustein   Permit to Fly - utvidet testflyperiode
2013-07-19 Morten Raustein   Dokumentasjon etter shock load inspeksjon av motor
2013-06-24 Morten Raustein   Søknad om forlengelse av Særskilt Flygetillatelse og godkjenning som prøveflyger for Morten Raustein
2012-07-17 Morten Raustein   Avslag på søknad om ytterligere crewmedlemmer som noterende ballast under testflygningsprogrammet.
2012-07-13 Morten Raustein   Søknad i forbindelse med testflyging
2012-06-28 Morten Raustein   Tilsynsrapport utkvittert
2012-06-28 Morten Raustein   Permit to Fly test flight
2012-06-26 EAA Chapter 573 Norway   Kombisøknad PTF & Prøveflyging
2012-06-26 EAA Chapter 573 Norway   Raustein Morten - søknad angående prøveflygeleder - LN-AAR
2012-06-26 Morten Raustein   Raustein Morten - svar på søknad om godkjenning til prøveflygeleder LN-AAR
2012-06-24 Morten Raustein   Vedlikeholdsrapport og søknad om luftdyktighetsbevis
2012-05-07 Raustein, Morten   Registrering
2012-05-03 Raustein, Morten   Registrering
2012-04-19 Morten Raustein   registreringsprosess
2012-04-18 Morten Raustein   Egenerklæring som eier av luftfartøy
2012-03-15 Post- og teletilsynet   Permanent tillatelse for radioutstyr
2011-06-17 Morten Raustein   LN-AAR Registreringsbokstaver
2011-06-15 Morten Raustein   Morten Raustein - Søknad om dispensasjon fra BSL A 1-8 - krav til registreringsbokstavenes størrelse
2011-01-28 EAA Chapter 573 Norway   EAA Chapter 573 - søknad om godkjenning som byggeleder for RV-4 Morten Raustein
2011-01-24 Raustein, Morten   reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: